Metoda kritické cesty

Text dotazu

Dobrý den, píši seminární práci do modulu operační výzkum na téma metody kritické cesty pomocí CPM (rekonstrukce podlahy). Mohla bych Vás požádat o radu, z jaké literatury mohu čerpat?

Odpověď

Níže naleznete pár tipů na vhodné dokumenty k Vašemu tématu jak z fondu CIKS VŠE, tak také z internetu. Velká část z nich má volně přístupné plné texty. Doporučuji Vám také prohlédnutí seznamů použité literatury u jednotlivých vysokoškolských kvalifikačních prací jako inspiraci pro případné další relevantní materiály k Vašemu tématu. 

Při hledání Vašeho tématu, jak na volném webu, tak např. i v rámci Souborného katalogu VŠE (http://library.vse.cz) doporučuji použít např. termíny:

metody kritické cesty

metoda síťové analýzy

síťová analýza

metoda CPM

CPM/PERT

critical path method

 

Příklady tištěných publikací ve fondu CIKS VŠE

Bobzin, Hagen. Principles of network economics. Berlin: Springer, ©2006. xx, 391 s. Lecture notes in economics and mathematical systems, 561. ISBN 3-540-27693-9.

Černoch, Josef, Slaboch, Ladislav a Toušek, Stanislav. Příprava a realizace investiční výstavby. Vyd. 1. Praha: SNTL, 1990. 119 s.

Fiala, Petr. Projektové řízení: modely, metody, analýzy. Praha: Professional Publishing, 2004. 276 s. ISBN 80-86419-24-X.

Fiala, Petr. Síťová ekonomika. 1. vyd. Praha: Professional Publishing, 2008. 225 s. ISBN 978-80-86946-69-6.

Moder, Joseph J. a Phillips, Cecil R. Project management with CPM and PERT. 2nd ed. New York: Van Nostrand Reinhold, 1970. xviii, 360 s.

Unčovský, Ladislav. Modely sieťovej analýzy. 1. vyd. Bratislava: Alfa, 1991. 236 s. Edícia ekonomickej literatúry. ISBN 80-05-00812-0.

Vaněčková, Eva. Ekonomicko-matematické metody: lineární programování, síťová analýza. Vyd. 1. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 1996. 150 s. ISBN 80-7040-187-7.

Příklady vysokoškolských kvalifikačních prací VŠE (plné texty jsou dostupné v rámci Souborného katalogu VŠE - http://library.vse.cz)

Herout, Jan. Tvorba softwarové podpory metody CCPM v prostředí MS Project. Praha, 2010. Vedoucí práce Dušan Chlapek.

Rejmanová, Veronika. Řízení projektů - praktická aplikace - výstavba kanalizace. Praha, 2011. Vedoucí práce Martina Kuncová.

Sůra, Jan. Porovnání metody kritické cesty a metody kritického řetězce. Praha, 2011. Vedoucí práce Petr Fiala.

Šatalíková, Bohumila. Řízení projektů s pomocí MS Excel. Praha, 2011. Vedoucí práce Martina Kuncová.

Zemenová, Hana. Stochastické metody v řízení projektů. Praha, 2007. Vedoucí práce Petr Fiala.

Příklady volně dostupných online zdrojů

Critical Path Analysis and PERT Charts

http://www.mindtools.com/critpath.html

Metoda CPM

http://www3.czu.cz/php/skripta/kapitola.php?titul_key=77&idkapitola=30

Metoda kritické cesty

http://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0CDwQFjAC&url=http%3A%2F%2Fhomel.vsb.cz%2F~dor028%2FMetoda_kriticke_cesty.doc&ei=WBlyUqHQPIHBtQbj4oHYBw&usg=AFQjCNFcj3yJMAEqX8VRB3uEuAjqqPxlNw&cad=rja

Úvod do síťové analýzy

http://www2.ef.jcu.cz/~jfrieb/tspp/data/teorie/Uvod_do_sitove_analyzy.pdf

Základy projektového řízení

http://www.ff.upol.cz/fileadmin/user_upload/FF-katedry/psychologie/publikace/Bendova/Bendova_K_a_kol_zaklady_projektoveho_rizeni.pdf

Obor

Ekonomické vědy, obchod

Okres

--

Knihovna

Centrum informačních a knihovnických služeb Vysoké školy ekonomické v Praze

Datum zadání dotazu

31.10.2013 11:02

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu