meteoritické roje

Text dotazu

Dobrý den,
k mé bakalářské práci potřebuji co nejvíce literatury k tématu meteority a
meteoritické roje, vznik meteoritických rojů, fakta o jejich pozorování -
především pomocí družic, jelikož jsem od vedoucího mé bakalářské práce
získal z družic data, a další informace k této problematice.

Odpověď

Dobrý den,

služba Ptejte se knihovny Vám doporučí pouze omezené množství relevantních dokumentů, zpracování úplné rešerše k danému tématu je již služba placená (viz pravidla zodpovídání dotazů služby PSK https://www.ptejteseknihovny.cz/o-sluzbe/pravidla, informace o zpracování rešerší v NK ČR na adrese https://www.nkp.cz/sluzby/reserse). V případě, že je rešerše součástí vysokoškolské kvalifikační práce, je požadován e-mailový kontakt na vedoucího práce, který musí dát k vypracování rešerše souhlas.

Výběr nalezených knih:

* Erickson, Jon. Asteroidy, komety a meteority, které mohou ohrozit Zemi. 1. vyd. Praha: Talpress, 2007. 324 s. ISBN 978-80-7197-272-3.

* Norton, O. Richard. The Cambridge encyclopedia of meteorites. 1st pub. Cambridge: Cambridge University Press, 2002. xx, 354 s. ISBN 0-521-62143-7.

* Hurnik, Bogusława a Hurnik, Hieronim. Meteoroidy, meteory, meteoryty. 1. wyd. Poznań: Wydaw. Nauk. Uniw. im. A. Mickiewicza, 1992. 138 s. [Prace] / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ser. Astronomia; Nr. 4. ISBN 83-232-0262-1.

* Plavec, Miroslav. Meteorické roje. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1956. 273 s., [6] s. obr. příl.

* Plavec, Miroslav. Vznik a raná vývojová stadia meteorických rojů = On the origin and early stages of the meteor streams. 1. vyd. Praha: ČSAV, 1957, [spr. 1956]. 93, [1] s. Publikace Astronomického ústavu Čs. akademie věd; Čís. 30.

* Trigo-Rodriguez, J. M., ed. et al. Advances in meteoroid and meteor science. [New York?]: Springer, c2008. 561 p. ISBN 978-0-387-78418-2

* Mikulášek, Zdeněk, ed. Návod na pozorování meteorů: celoroční program teleskopického sledování meteorických rojů. Brno: Hvězdárna a planetárium Mikuláše Koperníka v Brně, 1978. 39 s. Zprávy hvězdárny a planetária Mikuláše Koperníka v Brně; 67.

Dostupnost knih v českých knihovnách spolu s jejich bibliografickými údaji zjistíte v Souborném katalogu ČR na adrese https://aleph.nkp.cz/cze/skc. Zde také můžete dohledat další knihy např. za využití klíčových slov "meteor*", "roj*", "pozorování", "vesmír*" a dalších dle Vašich potřeb a jejich vzájemných kombinací, např. pomocí logických spojek AND (budou vyhledány záznamy s oběma klíčovými slovy), OR (záznamy alespoň s jedním klíčovým slovem), NOT (záznamy s prvním, ale již ne druhým klíčovým slovem). Znak * u slov umožňuje pravostranné rozšíření, tzn. v případě zadání "vesmír*" bude vyhledáno vesmír, vesmíru, vesmírný, vesmírná, atd.

Články z vybraných českých periodik vyhledaných v bázi ANL - Články v českých novinách, časopisech a sbornících na adrese http://aleph.nkp.cz/cze/anl:

* KUBÁNEK, Jiří. Začínáme pozorovat : pozorujeme meteory. Astropis. Roč. 7, č. 3 (2000), s. 28-305.. 5 il. ISSN 1211-0485.

* WEBER, Miloš (Astronomický ústav AV ČR); BOROVIČKA, Jiří (Astronomický ústav AV ČR). Spektrum roje alfa Capricornid. Říše hvězd. Roč. 80, č. 12 (200003), s. 154-156. ISSN 0035-5550.

* VÍTEK, S. et al.. MAIA: Technical Development of a Novel System for Video Observations of Meteors. Acta Polytechnica. Vol. 51, No. 2 (2011), s. 109-111. ISSN 1210-2709

Pro uživatele registrované v NK ČR jsou také přístupné online licencované zdroje, které velmi často poskytují hodnotné a aktuální informace (jejich přehled spolu s informacemi o jednotlivých zdrojích a podmínkách přístupu k nim získáte na adrese https://www.nkp.cz/katalogy-a-db/licencovane-db/prehled-lic-zdroju. Přístup k licencovaným databázím poskytují i vysoké školy, zeptejte se tedy ve vaší VŠ knihovně na jejich nabídku a podmínku přístupu, pravděpodobně bude knihovna nabízet oborově zaměřené databáze odpovídající profilu fakulty, resp. konkrétní katedry.

Příkladem uvádíme některé články dostupné v rámci systému EBSCO, zde konkrétně databáze Academic Search Complete:

* Younger, J.P. et al. A southern hemisphere survey of meteor shower radiants and associated stream orbits using single station radar observations. Monthly Notices of the Royal Astrnomical Society. Sep2009, Vol. 398 Issue 1, p350-356. ISSN 0035-8711.

* BEL´KOVICH, O. et al. Mass distribution of lyrid meteoroids. Solar System Research. Aug2010, Vol. 44 Issue 4, p320-326, 7p. ISSN 0038-0946.

* CHRISTOU, A.A. Annual meteor showers at Venus and Mars: lessons from the Earth. Monthy Notices of the Royal AStronomical Society. Mar2010, Vol. 402 Issue 4, p2759-2770. ISSN 0035-8711.

* BROWN, P.; COOKE, B. Model predictions for the 2001 Leonids and implications for Earth-orbiting satellites. Monthy Notices of the Royal AStronomical Society. 9/11/2001, Vol. 326 Issue 2, p19-22. ISSN 0035-8711.

Zajímavé internetové zdroje:

* http://astro.sci.muni.cz/

* http://www.asu.cas.cz/

* http://astro.mff.cuni.cz/

Doporučujeme Vám obrátit se s dotazem na Knihovnu Matematicko-fyzikální fakulty UK, která taktéž poskytuje službu Ptejte se knihovny a spíše profilově odpovídá zadání Vašeho dotazu, kontaktní údaje naleznete na adrese http://www.ptejteseknihovny.cz/knihovny/matematicko-fyzikalni-fakulta-uk-knihovna .

Obor

Fyzika a příbuzné vědy

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

06.01.2012 15:27

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu