metadata

Text dotazu

Aké sú výhody a nevýhody technicky generovaných metadát oproti metadátam vytváraným autormi alebo profesionálmi z hľadiska používateľov pri vyhľadývaní informácií na webe? Alebo všeobecne, aké sú ich výhody a nevýhody? Zaoberá sa niekto problematikou vytvárania metadát z tohto pohľadu? Ďakujem

Odpověď

Dobrý den, k problematice metadat jsme nalezli článek BRATKOVÁ, Eva. Metadata jako nový nástroj pro komunikaci webovských informačních zdrojů. In: Národní knihovna.
1999, roč. 10, č.4, s. 178-195. ISSN 0862-7487. Dostupný také na WWW:
http://knihovna.nkp.cz/Nkkr9904/9904178.html .
Ke konci článku je seznam použité literatury- převážně však v angličtině, kde je uvedeno dílo GRADMANN, Stefan. Cataloguing vs. Metadata : old wine in new bottles? In 64th IFLA General Conference, Amsterdam, Netherlands, August 16 - August 21, 1998 [online]. Vandoeuvre-les-Nancy, last mod. 1999-06-29 [cit. 1999-07-27]. Přístup z: <http://ifla.inist.fr/IV/ifla64/007-126e.htm> , které se, jak uvádí autorka článku, mimo jiné zaobírá otázkou tvůrců záznamů (u metadat na www se předpokládá primární tvorba ze strany autorů, vydavatelů, atd.).

Jelikož otázkami metadat se zabývají spíše zahraniční odborníci, u nás se jim detailně věnuje menší část odborníků, potřebnou literaturu naleznete spíše v cizím jazyce za využití odborných databází. Pokud jste čtenářkou NK ČR, můžete využít např. licencovanou online databázi LISA (Library and Information Science Abstracts). Více informací o licencovaných databázích dostupných v NK ČR naleznete na adrese http://www.nkp.cz/pages/page.php3?nazev=Licencovane_online_databaze&submenu3=104 .

Užitečné mohou být také záznamy anglických článků, knih a dalších dokumentů, které naleznete v Scholarly Electronic Publishing Bibliography:
http://www.digital-scholarship.org/sepb/sepb.html . Zde v obsahu (Table of contents v levé horní části obrazovky,
http://www.digital-scholarship.org/sepb/toc.htm) naleznete pod č.6 Library Issues část věnovanou metadatům (konkrétně 6.1. Cataloging, Identifiers, Linking, and Metadata).

S dotazem se můžete zkusit také obrátit na Knihovnu knihovnické literatury, viz.
http://knihovnam.nkp.cz/sekce.php3?page=04_knihovna_knihovnicke_literatury.htm .

Obor

Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

12.03.2008 16:52

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu