městys

Text dotazu

Historie užití pojmu městys.Vznik pojmu,užití a vývoj této kategorie sídla v českých zemích.

Odpověď

Dobrý den, městys nebo také městec, městečko (frc. bourg, angl. borough, něm. Marktflecken) je označení pro obec stojící mezi vsí a městem, která měla v minulosti právo pořádat týdenní a dobytčí trhy. Slovo městys se začalo užívat až v 17.století. Tomuto termínu předcházela označení jako villa forensis, oppidum, civitates aj. Užívání daných termínů je ovšem velmi nejednoznačné, neboť jejich význam se ve středověkých písemnostech často značně lišil. Do roku 1850 byly sídelní lokality rozděleny do následujících kategorií: Nejníže byly postaveny vesnice, převážně poddanské. Výše stály městečka a městyse, nejvýše města. Pojmy městečko (něm. Städtchen) a městys (něm. Märkten) byly v některých případech ztotožňovány. Po roce 1950 došlo ke změně chápání výše zmíněných pojmů. Pojmy město a městys se staly pouze právními tituly, městečko jako pojem přestalo být užíváno. Po roce 1948 přestal být užíván i titul městys. Právně ovšem došlo k jeho zrušení až v roce 1990. Novelou zákona o obcích v roce 2006 bylo jeho užívání opět obnoveno.

K etymologickému vývoji slova městys se můžete více dočíst na internetové stránce: http://cs.wiktionary.org/wiki/m%C4%9Bstys .
Historie užívání pojmu městys: http://cs.wikipedia.org/wiki/M%C4%9Bstys .
Publikace k tématu:
*  MLEZIVA, Štěpán. Historický lexikon městysů a měst : vývoj postavení a funkce městských sídel v dějinách územněsprávního členění českých zemí od roku 1850 do současnosti. 1.vyd. Praha : Baset, 2006.
* HOFFMANN, František. České město ve středověku : život a dědictví. 1. vyd. Praha : Panorama : Český literární fond : Ministerstvo kultury České republiky, 1992.

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

05.02.2009 15:34

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu