měšťané, vznik třídy, obchod, řemesla

Text dotazu

Dobrý den,rád bych váš požádal o doporučení literatury k tématu:Vznik nové společenské vrstvy - měšťanstva - a jeho podíl na rozvoji obchodu a řemesel. Děkuji za ochotu.

Odpověď

Dobrý den,

Ze zdrojů Národní knihovny doporučujeme hledat v bázích NKC, ANL (http://sigma.nkp.cz/F/). Relevantní výsledky jsme dostali na tato klíčová slova (zadejte do pole Kombinace slov z různých údajů; otazníky slouží pro rozšíření libovolnými znaky):

středov? řemesl?
středov? obchod
měšťanstvo / měšťané
hmotná kultura

Vybrané záznamy je třeba projít, ne všechno asi bude k vašemu tématu. V jednotlivých záznamech pak najdete další klíčová slova, která by vám mohla pomoci.
Poměrně speciální témata (jako korporátní symbolika) bývají většinou zpracována v obecnějších pojednáních, kde bývá také uvedena další literatura.

Dalším dobrým zdrojem jsou bibliografické databáze Historického ústavu AV ČR (http://biblio.hiu.cas.cz/). Tady doporučujeme také hledat pomocí rejstříku klíčových slov.

Uvádíme několik namátkou zjištěných textů:

* Měšťané, šlechta a duchovenstvo v rezidenčních městech raného novověku (16.-18. století) = Bürger, Adel und Klerus in den Residenzstädten der frühen Neuzeit (16.-18. Jahrhundert) : sborník příspěvků z konference uspořádané ve dnech 25.-27. dubna 1995 Muzeem Prostějovska v Prostějově a Rakouským ústavem pro východní a jihovýchodní Evropu, odbočka Brno. -- V Prostějově : Muzeum Prostějovska, 1997. -- 558 s. : il., plány ; 21 cm

* Josef Petráň a kol., Dějiny hmotné kultury I/1, 2, II/1, 2, Praha: SPN, Karolinum, 1985, 1995, 1997

* Vývoj řemesel a obchodu v městech pražských / Bedřich Mendl ; [K tisku připravila Eleonora Mendlová ; Soupis prací zvěčnělého sestavil Jan Klepl].
-- V Praze : Archiv pro dějiny průmyslu, obchodu a technické práce, 1947. -- 111-[II] s. ; 8°

* A history of business in medieval Europe, 1200-1550 / Edwin S. Hunt, James M. Murray. -- 1st publ.. -- Cambridge : Cambridge University Press, c1999.
-- ix, 277 s. : mapy ; 23 cm

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

23.11.2007 10:10

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu