Měsíční spektrum

Text dotazu

Dobrý den, existje nějaký spektrogram odraženého světla z Měsíce? Nejlépe v porovnání s přímým slunečním světlem, ze kterého by bylo zjevné, které vlnové délky pohlcuje a v jaké míře a které naopak odráží? Zajímají mne i neviditelné části spektra.

Odpověď

Dobrý den,

vzhledem k tomu, že světlo, které pozorujeme za „svitu“ Měsíce, pochází převážně z odrazu slunečního záření, pozorované měsíční spektrum bude podobné tomu slunečnímu. Rozdíl mezi spektry bude způsoben měsíční atmosférou (tvořenou například sodíkovými atomy [1]) a optickými vlastnostmi povrchu. Dle [2] při porovnání spekter měsíčního a slunečního záření roste odrazivost měsíčního povrchu s rostoucí vlnovou délkou – měsíční povrch tedy více pohlcuje fialovou a modrou část slunečního světla a ve srovnání se spektrem slunečního záření je měsíční spektrum červenější.

Spektrum odraženého světla z Měsíce ze zemského povrchu naměřil například [3], pro porovnání s přímým slunečním zářením lze využít například [4].

[1] A spectrum of the Moon. Universe of Spectroscopy [online]. [vid. 2022-04-12]. Dostupné z: https://prc.nao.ac.jp/extra/uos/en/no08/

[2] CIOCCA, Marco a Jing WANG. By the light of the silvery Moon: fact and fiction. Physics Education [online]. 2013, 48(3), 360–367. ISSN 0031-9120. Dostupné z:https://iopscience.iop.org/article/10.1088/0031-9120/48/3/360 doi:10.1088/0031-9120/48/3/360

[3] OliNo » Blog Archive » Spectrum of moon light [online]. [vid. 2022-04-12]. Dostupné z: http://www.olino.org/blog/us/articles/2015/10/05/spectrum-of-moon-light

[4] Spectral Irradiance - an overview | ScienceDirect Topics [online]. [vid. 2022-04-12]. Dostupné z: https://www.sciencedirect.com/topics/engineering/spectral-irradiance

Použité zdroje

[1] A spectrum of the Moon. Universe of Spectroscopy [online]. [vid. 2022-04-12]. Dostupné z: https://prc.nao.ac.jp/extra/uos/en/no08/

[2] CIOCCA, Marco a Jing WANG. By the light of the silvery Moon: fact and fiction. Physics Education [online]. 2013, 48(3), 360–367. ISSN 0031-9120. Dostupné z: doi:10.1088/0031-9120/48/3/360

[3] OliNo » Blog Archive » Spectrum of moon light [online]. [vid. 2022-04-12]. Dostupné z: http://www.olino.org/[…]/spectrum-of-moon-light

[4] Spectral Irradiance - an overview | ScienceDirect Topics [online]. [vid. 2022-04-12]. Dostupné z: https://www.sciencedirect.com/[…]/spectral-irradiance

Obor

Fyzika a příbuzné vědy

Okres

--

Knihovna

Národní technická knihovna

Datum zadání dotazu

11.04.2022 18:22

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu