Měřící a diagnostické metody ve stavebnictví, geodézii a geologii

Text dotazu

Dobrý den, potřebuji odkazy či literaturu týkající se měřících a diagnostických metod ve stavebnictví, geodézii a geologii. Děkuji

Odpověď

K orientaci ve fondu naší knihovny slouží katalog, v elektronickém na http://aleph.svkpl.cz lze nalézt například následující tituly (výběr):

Signatura: 31B48069. Diagnostika staveb : hydroizolace, termografie, blower door test, akustika / Jan Pešta, David Tesař, Viktor Zwiener. -- 1. vyd.. -- [Praha] : DEKTRADE, 2011. --  113 s. : il. (převážně barev.) ; 19 cm.  ISBN 978-80-87215-09-8 (brož.)

Signatura: 392A41037. Geodézie 1 : měření a výpočty / Jan Ratiborský. -- 3. vyd.. -- V Praze : České vysoké učení technické, 2011. --  234 s. : il., mapy, portréty, faksim. ; 30 cm.  ISBN 978-80-01-04788-0 (brož.)

Signatura: 391A54563. Určování neelektrických veličin stavebních materiálů elektrickými metodami = Determining of non-electric parameters of building matarials by electric methods / Petr Semerák. -- V Praze : České vysoké učení technické, Fakulta stavební, 2007. --  23 s. : il. ; 21 cm.  ISBN 978-80-01-03641-9 (brož.)

Signatura: 391A52468. Aplikace astronomických a družicových metod v inženýrské geodézii = Applications of astronomical and satellite methods in engineering geodesy : teze přednášky k profesorskému jmenovacímu řízení v oboru geodézie a kartografie / Otakar Švábenský. -- Brno : Vutium, 2005. -- 21 s. : il. ISBN 80-214-3011-7.

Z článkových, volně dostupných databází, vybíráme např. tyto články a statě:

KRIŽAN, František. Meranie dostupnosti v geografii. Geographical aspects of central European space. Brno: Masarykova univerzita, 2005, č. 16, s. 267-287. ISSN 80-210-3759-8.

Profesionální stavební termografie.  Automatizace. Listopad 2009, roč. 52, č. 11, s. 654-655. ISSN 0005-125X.

SKOŘEPA, Zdeněk a Radek DUŠEK. Digitální nivelační přístroj DNA03 a přesnost určení nivelačních převýšení: Digital Level Instrument DNA03 and Accuracy of Differences of Elevation Determined by Levelling. Geodetický a kartografický obzor. 2010, roč. 56, č. 7, s. 137-141.

VYSKOČIL, Zdeněk a Zdeněk LUKEŠ. Horizontální komparátor pro systémovou kalibraci digitálních nivelačních přístrojů - realizace na Fakultě stavební ČVUT v Praze a v laboratoři Úřadu pro katastr a zeměměřictví v Kuala Lumpur: Horizontal Comparator for System Calibration of Digital Levels - Realization at the Faculty of Civil Engineering, CTU Praha and in Laboratory of the Department of Survey and Mapping Malaysia in Kuala Lumpur. Geodetický a kartografický obzor. 2012, roč. 58, č. 3, s. 54-57.

Tato služba není určena k vyřizování rešeršních služeb, pokud o ně máte zájem, dostavte se do speciální studovny, více viz http://www.svkpl.cz/cs/sluzby/bibliograficke-sluzby/resersni-sluzby-ve-specialni-studovne/.

Obor

Geografie. Geologie. Vědy o zemi

Okres

--

Knihovna

Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje v Plzni

Datum zadání dotazu

07.06.2012 10:01

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu