Mereni rychlosti zvuku

Text dotazu

Dobry den,

Potreboval bych poradit problematikou mereni rychlosti zvuku v smesich plynu
a s pocitacovym (numerickym) predikovanim rychlosti zvuku v plynovych
smesich.

Odpověď

Dobrý den,

Vámi uvedený dotaz je bohužel natolik odborný, že si nejsme jisti, zda Vám dokážeme uspokojivě odpovědět. Fond Národní knihovny ČR je sice univerzální, pokrývá tedy všechny obory lidské činnosti, nicméně je výrazněji zaměřen spíše na oblast společenských a humanitních věd. S dotazy odborného rázu z oblasti přírodních věd a techniky je vhodnější obracet se na specializované knihovny, jako např. Národní technickou knihovnu (http://www.techlib.cz/cs/) , Ústřední knihovnu ČVUT(http://knihovny.cvut.cz/uvod/)  nebo Knihovny Fyzikálního ústavu AV ČR (http://www.fzu.cz/knihovni-sluzby) . 

V elektronickém katalogu NK ČR (http://aleph.nkp.cz/cze/nkc ) se nám podařilo vyhledat několik dokumentů, které by Vám snad alespoň částečně mohly pomoci:

KOPAL, Antonín a kol. Fyzika I: mechanika, kmitání, vlnění, termodynamika. 2., opr. a dopl. Liberec : Technická univerzita v Liberci, 2009. -- 155 s. : il. ; 29 cm. ISBN 978-80-7372-477-1. Obsah:

http://toc.nkp.cz/NKC/200907/contents/nkc20091963686_1.pdf  

NOVÝ, Richard. Hluk a chvění. Vyd. 3. V Praze: České vysoké učení technické, 2009. 400 s. : il. ; 21 cm. ISBN 978-80-01-04347-9. Obsah:

http://toc.nkp.cz/NKC/200908/contents/nkc20091969480_1.pdf   

JENČÍK, Josef; VOLF, Jaromír a kol. Technická měření. Praha: ČVUT, Strojní fakulta, 2000. 212 s. : il. ; 30 cm. ISBN 80-01-02138-6.

KAŇÁK, Jiří. Technická měření. Ostrava: VŠB - Technická univerzita, 2006. 139 s. : il. ; 29 cm. ISBN 80-248-1084-0.

SOUKUP, Josef; SKOČILAS, Jan. Technická měření. Ústí nad Labem : Univerzita J.E. Purkyně, 2008. 185 s. : il. ; 30 cm. ISBN 978-80-7414-002-0.

ČERNÝ, František; SAMEK, Ladislav; SOPKO, Bruno. Fyzika I. Vyd. 3., přeprac. Praha : Nakladatelství ČVUT, 2007, c2002. 176 s. : il. ; 30 cm. ISBN 978-80-01-03650-1. Obsah:

http://toc.nkp.cz/NKC/200703/contents/nkc20071708598_1.pdf  

JELEN, Josef. Fyzika II. Vyd. 3. Praha: Nakladatelství ČVUT, 2007. 180 s. : il. ; 30 cm. ISBN 978-80-01-03702-7. Obsah:

http://toc.nkp.cz/NKC/200707/contents/nkc20071713637_1.pdf  

Podrobnější informace by Vám mohl poskytnout také internet, např.:

http://www.vscht.cz/ufmt/cs/pomucky/uhrovah/skripta/Uloha%206.pdf

http://dml.cz/dmlcz/109425

http://www.quido.cz/rychlost.htm

http://mvt.ic.cz/dva/zfm-kvo/zfm-kvo-12.pdf

http://ondrej.hlavacovi.net/vyuka/data/fp-i-10.pdf

http://www.kfy.zcu.cz/prakt/Prakt_I/UF104/1/zvuk23a.pdf

http://www.kolej.mff.cuni.cz/~pejco3am/praktika/1.10.pdf   

Na dotazy z oblasti fyziky také odpovídají odborníci z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze v rámci odpovědny na FyzWebu - http://fyzweb.cz/odpovedna/index.php.

Obor

Fyzika a příbuzné vědy

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

09.12.2010 15:26

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu