měření a regulace otopných soustav

Text dotazu

hledám knihy,učebnice,brožury,ze kterých bych mohla čerpat pro výuku předmětu pro instalatéry -regulace vytápění,druhy regulačních soustav,měření spotřeby tepla ve vodních soustavách,měření spotřeby tepla v parních soustavách.
Děkuji.

Odpověď

Lulkovičová, Otília, 1950-. Zdroje tepla a domovní kotelny.  Otília Lulkovičová ; [Přel. Jaroslava Pokorná].  1. čes. vyd. Bratislava : Jaga group, 2004. 223 s. (Vytápění). ISBN 80-8076-002-0.

Valenta, Vladimír, 1942-. Topenářská příručka. 3, Návody na projektování tepelných zařízení.  [zpracoval kolektiv autorů pod vedením Vladimíra Valenty].  1. vyd. Praha : Agentura ČSTZ, 2007. 378 s. In Topenářská příručka. 3, Návody na projektování tepelných zařízení. Na obálce pod názvem: Cech topenářů a instalatérů ČR, Agentura ČSTZ, ČSTZ. ISBN 978-80-86028-13-2.

Dobrý den, na toto téma doporučuji odbornou literaturu:

Valenta, Vladimír, 1942-. Tepelné soustavy : zabezpečovací zařízení dle nových norem : publikace.  [Vladimír Valenta].  Brno : Cech topenářů a instalatérů ČR, c2010. 30 s.Název z obálky. ISBN 978-80-86208-17-6.

Dlouhý, Tomáš, 1960-. Tepelné soustavy : podmínky pro účinné spalování paliv : publikace.  [Tomáš Dlouhý, Vladimír Valenta].  Brno : Cech topenářů a instalatérů ČR, c2010. 34 s.Název z obálky. ISBN 978-80-86208-18-3.

Erben, Jiří, Jakeš, Jiří, Kraus, Vladimír. Tabulky pro instalatéry a topenáře.  Jiří Erben, Jiří Jakeš, Jiří Jakeš ; [Odp. red. Pavel Vávra].  2. opr. a dopl. vyd. Praha : Státní nakl. technické literatury, 1990. 684 s. ISBN 80-03-00199-4.

Bašta, Jiří, 1965-, České vysoké učení technické.Fakulta strojní. Regulace vytápění.  Jiří Bašta, České vysoké učení technické. Fakulta strojní.  Vyd. 1. Praha : Vydavatelství ČVUT, 2002. 99 s. ISBN 80-01-02582-9.

Provádění topenářských a instalatérských prací.  Brno : Cech topenářů a instalatérů, 1997. 217 s. (Příručky pro mistrovské zkoušky).

 Také České nakladatelství technické literatury vydává odborné časopisy  - https://www.cntl.cz/

Časopis Topenářství a instalacehttp://www.topin.cz/casopis

 Společnost Topin Media vydává rovněž odborné publikace na toto téma - http://www.topin.cz/publikace

Obor

Technika, technologie, inženýrství

Okres

--

Knihovna

Městská knihovna v Přerově

Datum zadání dotazu

07.11.2017 19:26

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu