měnové kurzy

Text dotazu

Dobrý den,
chtěl bych se zeptat na měnové kurzy (např. Euro, Dolar..). Co ovlivňuje
jejich hodnotu a o čem jejich hodnota vypovídá?
Předem děkuji za odpověď.

Odpověď

Dobrý den,

měnový kurz je cena měny vyjádřená v jednotkách jiné měny. Měnové kurzy jsou zpravidla vyjádřené ve formě přímé kotace, tj. počet jednotek domácí měny za jednu jednotku zahraniční měny (tzv. přímý kurzový záznam). Zde je cizí měnová jednotka stálá a mění se množství domácích peněžních jednotek.

Některé země (např. Velká Británie, Austrálie, Nový Zéland, Jihoafrická republika) užívají nepřímé kótování (tzv. nepřímý kurzový záznam), kde devizový kurz říká, kolik jednotek zahraniční měny je potřeba k nákupu jedné jednotky měny domácí. Zde je tedy stálá domácí peněžní jednotka a mění se množství cizích peněžních jednotek.

Měnový kurz všech plně konvertibilních (směnitelných) měn je určen, stejně jako každá jiná cena, podmínkami nabídky a poptávky na tom trhu, kde se s měnou obchoduje (devizový trh). Uvedené podmínky nabídky a poptávky jsou pak dále určeny stavem platební bilance dané země (jejím přebytkem nebo deficitem) a kurzovou politikou, kterou provádí centrální banka dané země.

Růst poptávky po určité měně zvyšuje cenu této měny, růst nabídky cenu naopak snižuje. Pokles poptávky po určité měně snižuje cenu této měny, pokles nabídky ji naopak zvyšuje.

Měnové kurzy se vyvinuly v období, kdy bylo základem kupní síly peněz vyspělých zemí zlato (období zlatého standardu). V této době byl měnový kurz dán zlatými obsahy jednotlivých měn a kurzy vykazovaly značnou stabilitu. V různých modifikovaných podobách existoval systém zlatého standardu do 30. let minulého století. Po druhé světové válce byl nahrazen tzv. brettonwoodským systémem (podle místa podepsání mezinárodní dohody), jehož základem se stal americký dolar omezeně směnitelný za zlato v kurzu 35 USD za trojskou unci. Takto byl však směnitelný pouze pro zahraniční měnové instituce. V roce 1971 byla i tato omezené směnitelnost amerického dolaru zrušena. Zlato ztratilo svůj původní význam pro mezinárodní měnový systém.

Současné měnové kurzy jsou v rozhodující míře určovány vztahem nabídky a poptávky na devizových trzích, avšak vlády se snaží svými opatřeními předcházet přílišným výkyvům. Tento systém se označuje jako řízený systém plovoucích kurzů a je dnes častější než systém volných plovoucích kurzů, kdy je vývoj ponechán pouze působení nabídky a poptávky. Jestliže klesá kurz určité měny, mluvíme o jejím znehodnocení (depreciaci), jestliže kurz stoupá, mluvíme o zhodnocení (apreciaci). Zhodnocení a znehodnocení je třeba odlišovat od revalvace a devalvace, což jsou změny úředně stanovaných poměrů dvou měn (revalvace ve směru nahoru, devalvace ve směru dolů).

V České republice byl do počátku roku 1996 kurs zafixován vůči koši měn, poté byl prakticky uvolněn výrazným rozšířením fluktuačního pásma a nyní se česká ekonomika nachází v režimu tzv. řízeného plovoucího kurzu, tzn. že kurz je plovoucí, ale centrální banka může přistoupit k intervencím, aby zabránila jeho extrémním výkyvům.

Použité zdroje:

* ŽÁK, Milan a kol. Velká ekonomická encyklopedie. Praha: Linde, 1999. Str. 405-406. ISBN 80-7201-172-3.

* SOJKA, Milan; KONEČNÝ, Bronislav. Malá encyklopedie moderní eknomie.

Praha: Nakladatelství Libri, 2006. Str. 167. ISBN 80-7277-328-3.

* TAUŠER, Josef. Měnový kurz v mezinárodním podnikání. Praha : Oeconomica, 2007. 162 s. : il. ; 30 cm. ISBN 978-80-245-1165-8.

* https://www.cnb.cz/cs/casto-kladene-dotazy/index.html

Podrobnější informace pak můžete nalézt např. v těchto publikacích:

* JÍLEK, Josef. Peníze a měnová politika. Praha : Grada, 2004. 742 s. : il. ; 23 cm. (Finanční trhy a instituce) (Finance). ISBN 80-247-0769-1.

* ŽAMBERSKÝ, Pavel; TAUŠER, Josef. Ekonomie měnového kurzu I. Praha : Oeconomica, 2003. 60 s. : il. ; 30 cm. ISBN 80-245-0637-8.

* MARKOVÁ, Jana. Úvod do devizových obchodů. Praha : Bankovní institut, 1997. -- 132 s. ; 30 cm. ISBN 80-902243-7-7.

Obor

Ekonomické vědy, obchod

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

27.01.2011 15:41

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu