Měnová politika v době 2. sv. v.

Text dotazu

Chtěl jsem se zeptat, zda se ve Vaší knihovně vyskytuje
literatura, která by se věnovala Měnové politice zemí válčících v období 2.
světové války?

Odpověď

Dobrý den,

pokusila jsem se najít literaturu, která by se mohla vztahovat k vašemu tématu nebo by mohla obsahovat něco o měnové politice během 2. sv.v., zlatém standardu, Bretton-woodské dohodě a pod. Souborný katalog VŠE je pro prohlížení volně dostupný na adrese https://katalog.vse.cz/, jistě můžete objevit i další prameny. Možná by bylo vhodné nahlédnout i do katalogů Akademie věd ČR, zejména  Historického ústavu https://www.hiu.cas.cz/katalogy

Endres, A. M.: International financial integration :  competing ideas and policies in the post-Bretton Woods era. Basingstoke : Palgrave Macmillan, 2011 - není ve fondu knihovny

Koderová, Jitka: Teorie peněz. Praha : Wolters Kluwer Česká republika, 2011. ISBN 978-80-7357-640-0 (brož.)

Crowther, Geoffrey: An outline of money. London : Thomas Nelson, 1940.

Klimecký, Vladimír: Vybrané kapitoly z novodobé měnové a úvěrové politiky německé. V Praze : Nákladem vlastním, 1941.

Dobretsberger, Josef: Das Geld im Wandel der Wirtschaft :  14 Studien zu den Währungsfragen der Gegenwart . Bern : A. Francke, 1946

Friedman, Milton: Monetary history of the United States, 1867-1960. Princeton : Princeton University Press, 1971.

Fogel, Robert William: The reinterpretation of American economic history. New York : Harper & Row, c1971

Hayek, Friedrich August von: A tiger by the tail :  a 40-years' running commentary on Keynesianism by Hayek / compiled and introduced by Sudha R. Shenoy ; with a new essay on "The outlook for the 1970s : open or repressed inflation?" by F.A. Hayek. London : Institute of Economic Affairs, 1972

Rothbard, Murray Newton: What has government done to our money? Santa Ana : Rampart College, 1974

Scammell, William M.: International monetary policy :  Bretton Woods and after. London : Macmillan, 1975

Morgan, Ann D.: Gold or paper? : an essay on governments' attempts to manage the post-war monetary system, and the case for and against restoring a link with gold . London : Institute of Economic Affairs, 1976.

Block, Fred L.: The origins of international economic disorder :  a study of United States international monetary policy from World War II to the present. Berkeley : University of California Press, c1977

Bareau, Paul: The Disorder in world money :  from Bretton woods to SDRs. London : Institute of Economic Affairs, 1981

Feinstein, C. H.: Banking, currency, and finance in Europe between the Wars. Oxford : Clarendon Press, 1995

Yasutomi, Ayumu: Finance in "Manchukuo", 1932-45. London : London School of Economics and Political Science, 1998.

Mankiw, N. Gregory: Principles of macroeconomics. Fort Worth ; Philadelphia ;   San Diego : Dryden : Harcourt Brace College Publishers, 1998

Vencovský, František: Vzestupy a propady československé koruny :  historie československých měnových poměrů, 1918-1992. Praha : Oeconomica, 2003

Cihelková, Eva: Světová ekonomika :  základní rysy a tendence vývoje. Praha : Oeconomica, 2004

Eichengreen, Barry J.: The gold standard in theory and history. New York : Methuen, 1985.

Officer, Lawrence H.: The international monetary system :  problems and proposals. Englewood Cliffs : Prentice-Hall, 1969.

https://cs.wikipedia.org/wiki/Brettonwoodsk%C3%BD_syst%C3%A9m 

Obor

Ekonomické vědy, obchod

Okres

--

Knihovna

Centrum informačních a knihovnických služeb Vysoké školy ekonomické v Praze

Datum zadání dotazu

11.04.2012 08:44

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu