Měkké faktory investiční atraktivnosti

Text dotazu

Dobrý den, ráda bych poprosila o bližší vysvětlení pojmů měkké faktory investiční atraktivnosti regionů (jako jsou kultura a cestovní ruch), bohužel nemůžu najít žádný zdroj, který by mi řekl více než, že jsou obtížně měřitelné, subjektivní a nepočítají se do kalkulace, ale ovlivňují investici. Zajímalo by mě jak moc faktory jako je kultura a cestovní ruch můžou ovlivňovat investiční rozhodování a zda např. kraje zahrnují rozvoj kultury a cestovního ruchu ve svých programech rozvoje také v souvislosti s přilákáním investorům. Byla bych ráda i za doporučení nějaké literatury.
Děkuji za zodpovězení dotazu

Odpověď

Dobrý den,

bližší vysvětlení problematiky měkkých faktorů v rámci regionálního rozvoje nabízejí níže uvedené publikace:

* RUMPEL, Petr, SLACH, Ondřej a KOUTSKÝ, Jaroslav. Měkké faktory regionálního rozvoje. V Ostravě: Ostravská univerzita, [2008]. 186 s. ISBN 978-80-7368-435-8.

* SLACH, Ondřej, RUMPEL, Petr a KOUTSKÝ, Jaroslav. Profilace měkkých faktorů regionálního rozvoje. 1. vyd. Ostrava: Accendo - Centrum pro vědu a výzkum, 2013. 181 s. ISBN 978-80-904810-7-7.

* KOUTSKÝ, Jaroslav a kol. Profilace měkkých faktorů regionálního rozvoje jako nástroj posilování regionální odolnosti a adaptability. Ústí nad Labem: Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2012. 48 stran. Certifikovaná metodika. ISBN 978-80-7414-480-6.

* JÁČ, Ivan a kol. Jedinečnost obce v regionu. 1. vyd. [Praha]: Professional Publishing, 2010. 203 s. ISBN 978-80-7431-038-6. (kapitola: Regionální disparity z hlediska měkkých faktorů")

 

Zmínku o měkkých faktorech regionálního rozvoje můžete nalézt též v dokumentech o rozvoji a ekonomice regionů. Např.:

* MACHÁČOVÁ, Milena. Analýza faktorů ovlivňujících ekonomickou výkonnost regionu: autoreferát disertační práce doktorského studia. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2006. 49 s. ISBN 80-248-0389-5.

* WOKOUN, René a kol. Regionální rozvoj a jeho management v České republice. Vyd. 1. Praha: Oeconomica, 2007. 244 s. ISBN 978-80-245-1301-0.

 

Další vhodnou literaturu můžete dohledat prostřednictvím již zmíněného  Online katalogu Národní knihovny ČR: http://aleph.nkp.cz/cze/nkc , Souborného katalogu ČR: http://aleph.nkp.cz/cze/skc nebo  Jednotné informační brány: http://www.jib.cz . Zahraniční dokumenty k tématu  je možné nalézt prostřednictvím souborného katalogu OCLC - Worldcat: www.worldcat.org či Google Books: http://books.google.cz/ apod.

Využít samozřejmě můžete i bibliografie uvedené v jednotlivých monografiích.

Obor

Ekonomické vědy, obchod

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

09.11.2015 08:00

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu