Mechanismus hodin

Text dotazu

Proč je hodinová ručička vždycky první na ciferníku? (A už pak na ní sedí minutová a pak poslední vteřinová) Proč je to tak technicky?

Odpověď

Dobrý den,

přesnou odpověď na Vaši otázku jsme bohužel nenalezli, ale domníváme se, že postavení ruček na ciferníku zřejmě souvisí s historickým vývojem hodin, tzn. jak byly jednotlivé ručky postupně na ciferník přidávány. 
První mechanické hodiny měly jen jednu hodinovou ručku a hrubý číselník s německým nebo italským (staročeským) číselníkem, tj. s dvanáctihodinovou nebo čtyřiadvacetihodinovou stupnicí. Až do konce 17. století stačila na ukazování času jen tato jediná ručka hodinová. Hodinové stroje byly tehdy tak nepřesné, že ukazovat minuty nemělo smysl.

Ve druhé polovině 17. století nastal v konstrukci hodin zlom. Objevem a použitím kyvadla přesnost hodin náhle vzrostla - běžná denní chyba 10 minut a více se zmenšila na několik vteřin. Hodiny začaly být schopny spolehlivě ukazovat i minuty. Jejich ciferníky proto dostávají druhou ručku - ručku minutovou. Původní ručka hodinová je osazena na dutou hřídel, uvnitř které se 12x rychleji otáčí vnitřní hřídel nesoucí ručku minutovou. U malých hodin interiérových se objevuje minutová ručka štíhlejší a delší než ručka hodinová, její hrot obíhá jednou za hodinu po vnějším obvodu ciferníku hodinového, kam byl přimalován vnější ciferník minutový. Byly zde vyznačeny minutové dílky očíslované po pěti minutách arabskými číslicemi.

Na číselnících hodin z druhé poloviny 18. století se stále častěji vyskytovala třetí ručka sekundová, u hodin se sekundovým kyvadlem a kotvovým krokem nasazená přímo na prodloužený hřídel krokového kola. Tím byla také určena její mimostředná poloha v horní nebo dolní části číselníku. Starší sekundové číselníky měly značení 10, 20, 30 ... 60, mladší naopak 15, 30, 45, 60.

Uspořádání ruček tímto způsobem také zvyšuje přehlednost a čitelnost při stanovení času. Hlavním ukazatelem času je ručka hodinová, proto bývá na ciferníku silnější, výraznější. Obíhá ciferník pomaleji a je kratší, protože k určení konkrétní hodiny nám stačí přibližný směr, kterým ukazuje na číselník. Minutová ručka je ručka druhořadá (jen zpřesňuje informaci o čase), a tak má většinou menší plochu nebo je  celkově subtilnější (u hodin interiérových mívala téměř jehlový tvar). Je také delší, protože k určení času na minuty potřebujeme, aby ukazovala ke konkrétnímu číslu na číselníku. Ručky se tak nepletou, ani si vzájemně nepřekáží.
Použité zdroje

* MICHAL, Stanislav. Hodiny (od gnómonu k atomovým hodinám). Praha: Státní nakladatelství technické literatury, 1987. S. 183, 184. Dostupné také z: https://kramerius5.nkp.cz/[…]/uuid:9a5bc9f0-351c-11e3-bd38-5ef3fc9ae867

* KROUŽELOVÁ, Dita. Časomíra v dějinách, současnosti a její vizuální ztvárnění. Zlín, 2007. Bakalářská práce. Univerzita Tomáše Bati. Fakulta multimediálních komunikací. S. 36-37. Dostupné také z: https://digilib.k.utb.cz/bi[…]?sequence=1&isAllowed=y

* SKÁLA, Petr. Ciferníky věžních hodin [online]. 7. září 2002 [cit. 2021-31-3]. Dostupné také z: http://www.veznihodiny.cz/ciferniky.pdf.

Obor

Technika, technologie, inženýrství

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

29.03.2021 14:31

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu