MDT v České republice (Československu)

Text dotazu

Dobrý den,
ráda bych se zeptala na to, v jaké roce začaly české (respektive československé) knihovny používat MDT?
Popřípadě by mě také zajímalo, jaký předchůdce používaly knihovny před MDT.

Děkuji za Vaši odpověď.

Odpověď

Dobrý den,

první informace o existenci MDT se u nás vyskytly již v článku, který F. X. Prusík uveřejnil 20. 12. 1895 v Národních listech (http://kramerius4.nkp.cz/search/handle/uuid:bdaed9e0-a631-11e6-b707-005056827e51).   O rok později Prusík uveřejnil referát o oficiální publikaci Decimal Index (Národní listy, 13. 3. 1896, s. 4 - http://kramerius4.nkp.cz/search/handle/uuid:b0b8ec70-39c1-11e7-ad2f-005056827e51).  Prusík v roce 1896 přednesl i referát o desetinném třídění v Královské české společnosti nauk a jeho text byl přetištěn také časopisem Krok.

První tabulky decimálního třídění v češtině vydal Prusíkův syn a byly překladem z publikace "Classification décimale Tables générales abrégées" (Brusel 1897)
* Decimální klasifikace: Všeobecné tabulky zkrácené: [025.4]. Praha: Administrace časopisu České knihovnictví, 1902. 83 s.

I když došlo později k řadě pokusů o aplikaci MDT pro označování článků v některých časopisech či pro pořádání bibliografií, nebyly v té době ještě jasné formy a oblasti účinného používání desetinné soustavy. Až od roku 1921 se začíná MDT používat v knihovně Tiskového odboru presidia ministerské rady, i když se MDT používalo již dříve v řadě jiných knihoven, mj. i v knihovně Obchodní a živnostenské komory. Ve stejném roce po provedení reorganizace knihovny Vědeckého ústavu vojenského bylo rozhodnuto přejít k používání MDT. 

Od roku 1925 se o propagaci MDT v Československu zejména v technických kruzích starala Československá normalisační společnost. V roce 1930 pak vyšly tabulky MDT pro elektrotechniku, časopis Elektrotechnický obzor začal označovat články znaky MDT a využívat MDT pro uspořádání celoročních obsahů již od roku 1927.

Se širokým používáním MDT je však možné se setkat až po roce 1945. V roce 1948 také vyšlo zkrácené vydání MDT v češtině jako publikace FID 211.
* ŽIVNÝ, Ladislav Jan. Mezinárodní desetinné třídění: zkrácené vydání. Vyd. 1. V Praze: Technické knihkupectví a nakladatelství, 1948. 181 s. Publikace Mezinárodní federace dokumentační; sv. 211.


Jednoznačnou odpověď na otázku, jaké systematické třídění české knihovny používaly před MDT, jsme nenašli. V historii bylo velmi časté, že byly knihovny uspořádány tematicky. Např. s tímto tematickým uspořádání např. souvisí v Národní knihovně řada historických signatur, které určovaly nejen místo, na kterém je možné knihu nalézt, ale i její příslušnost i určitému vědnímu oboru. Toto klasifikační schéma vycházelo (s výjimkou české literatury) z rakouského klasifikačního schématu Michaela Denise.

V bibliografii Historie literatury české Josefa Jungmanna (1. vyd. 1824, 2. vyd. 1849) použil Jungmann pro uspořádání záznamů knih vlastní klasifikační soustavu. Podobná klasifikačních schémata již před tím vznikla např. ve Francii (Brunetovo třídění) či v Rakousku (již zmíněná klasifikace Michaela Denise). V Českém katalogu bibliografickém byla naopak použita klasifikace, kterou ovlivnily německé knihkupecké soustavy. První pokus o vytvoření systematického katalogu v Československu učinil těsně před první světovou válkou ředitel pražské univerzitní knihovny (nynější Národní knihovny). Jeho schéma bylo založeno na německém třídění Otto Hartwiga a Hinrichse a bylo propracováno tak, aby odpovídalo domácím potřebám. Další pokus o vytvoření schématu, které by odpovídalo meziválečným poměrům, udělal L. J. Živný. Toto schéma vycházelo z Masarykova třídění věd.

Kromě systematického třídění používaly knihovny samozřejmě i systém předmětových hesel. První instrukci pro rakouské univerzitní a lyceální knihovny pro vytváření předmětového katalogu sestavit zmínění Denis v roce 1778. V českém prostředí začal první předmětový katalog založený na předmětových heslech vznikat v roce 1919 v Knihovně Národního shromáždění. Pravidla, která používala Knihovna Národního shromáždění sestavená Zd. Tobolkou byla od roku 1925 zavedena prostřednictvím Ministerstva školství a národní osvěty  i do dalších českých vědeckých knihoven.

Další informace o MDT najdete i v archiv Ptejte se knihovny:
* http://www.ptejteseknihovny.cz/dotazy/mdt-jako-povinne-trideni
* http://www.ptejteseknihovny.cz/dotazy/mdt-3
* http://www.ptejteseknihovny.cz/dotazy/mdt-1
* http://www.ptejteseknihovny.cz/dotazy/sprava-a-trideni-dokumentace

Použité zdroje

* KOFNOVEC, Ladislav. Struktura, vývoj a použití mezinárodního desetinného třídění: (s přílohou Výběr znaků MDT). Praha: Odvětvové informační středisko strojírenství, VUSTE, 1967. s. 71-73 Informace Odvětvového informačního střediska strojírenství. Řada B; č. 3/1967.
* TOBOLKA, Zdeněk Václav et al. Československé knihovnictví. V Praze: Československý Kompas, 1925. x, 612 s., [55] s. obr. příl.
* DRTINA, Jaroslav. Věcná katalogisace. Díl 1, Katalog systematický. Vyd. 1. Praha: SPN, 1953. 2 sv. Učební texty vysokých škol.

Obor

Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

16.05.2017 08:51

Ivo Brožek píše:
Sobota 20.05.2017 19:09
Zajímavé informace. Mám jen výhradu ke zmínce: "začal první předmětový katalog založený na předmětových heslech vznikat v roce 1919 v Knihovně Národního shromáždění".
Jak známo, v 1. polovině 19. století vznikl v Klementinu Spirkův předmětový katalog. http://oldknihovna.nkp.cz/knihovna72/marek.htm
Pamatuji si, že stával na konci služební chodby (jež se nachází mezi všeobecnou studovnou a halou služeb).
Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu