MDT jako povinné třídění

Text dotazu

Dobrý den, prosím o radu - slyšela jsem, že v roce 1956 UNESCO ustanovilo pro stř. Evropu MDT jako povinné třídění. Poradíte mi prosím nějakou publikaci, kde bych si mohla tuto informaci ověřit? Děkuji

Odpověď

Mezinárodní desetinné třídění (MDT)

Na počátku devadesátých let 19. století začaly vznikat první myšlenky a snahy o vytvoření mezinárodních bibliografií. V roce 1895 byl při příležitosti konání Mezinárodní bibliografické konference založen Mezinárodní bibliografický ústav v Bruselu. Zakladateli byli významní belgičtí vědci Henri La Fontaine a Paul Otlet. Hlavním cílem a úkolem nově vzniklé instituce bylo vybudování Univerzálního bibliografického soupisu, který později dostal latinský název Bibliographia Universalis. Ústav dosáhl největších úspěchů do začátku 1. světové války, která jeho činnost přerušila. Po skončení války byl přejmenován na Mezinárodní ústav bibliografie a v roce 1938 na jeho bázi vznikla významná Mezinárodní federace pro dokumentaci (Féderation Internatinale de Documentation). Jedním z mnoha úkolů Mezinárodního bibliografického ústavu bylo vypracovat bibliografické třídění na základě desetinného třídění Melvila Deweye. Soustava vypracovaná ústavem dostala později název "Classification Décimale Universelle", který byl do češtiny přeložen jako Mezinárodní desetinné třídění.

Úprava DDT spočívala:

  • v přizpůsobení klasifikačního systému evropským poměrům,
  • v rozšíření notačního systému o
    • nástroje (spojovací symboly) pro tvorbu syntetických komplexních znaků,
    • tabulky všeobecných a specifických pomocných znaků.

Po FID převzalo péči o MDT Konsorcium pro MDT (UDC Consortium) se sídlem v Haagu, které provádí v souboru MDT pravidelně různé úpravy a změny. Jeho záměrem je postupná restrukturalizace klasifikace MDT. V České republice výlučnou licenci na zpřístupnění souboru znaků MDT v ČR obdržela od Konsorcia v roce 1994 Národní knihovna ČR. Z licenční smlouvy vyplývá pro NK ČR právo celý soubor - UDC MRF (UDC Master Reference File) - přeložit do českého jazyka a publikovat jej v tištěné podobě. Součástí smlouvy je i každoroční nárok NK ČR na získání nové aktualizace MRF v angličtině. [PLECHŠMÍDOVÁ, 1999]

V Mezinárodním desetinném třídění je důsledně provedena logická symbolická indexace. Místo třímístné Deweyovy notace s přídavkem jedné nebo dvou nul k seskupování jsou na prvním stupni rozdělení jednomístné číslice, na druhém dvoumístné, na třetím třímístné atd. K snadnější výslovnosti a lepšímu zapamatování notací jsou vždy tři (zřídka dvě) číslice zleva oddělovány od následujících tečkou.
MDT doprovází rozvinutá soustava zvláštních tabulek „determinantů“ (pomocných znaků) formy, místa, jazyka, národnosti, času, hlediska aj. http://www.ikaros.cz/node/2097
Mezinárodní desetinné třídění : Současný stav a perspektiva rozvoje / Ladislav Kofnovec
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- roč. 47, č. 10 (1995), s. 358-360
Struktura, vývoj a použití mezinárodního desetinného třídění : (s přílohou Výběr znaků MDT) / Ladislav Kofnovec. -- Praha : VUSTE, 1967. -- 349 s.
UDC Centenary : The Present State and Future Prospects / IA C. McIlwaine
In: Knowledge organization. -- ISSN 0943-7444. -- 22, č. 2 (1995), 64-69, lit
The Universal Decimal Classification : The history, present status and future prospects of a large general classification scheme / A.C. Foskett. -- London : Clive Bingley, 1973. -- 171 s.
Cesta k československému úplnému vydání MDT / Ladislav Kofnovec
In: Česká bibliografie. -- Praha, 1990. -- 27, s.43-62
Medzinárodné desatinné triedenie a jeho využívanie / Ján Berky. -- 2. vyd.. -- Bratislava : Slovenská technická knižnica, 1972. -- 148, [2] s.
GILL, P. Služby veřejných knihoven : Směrnice IFLA/UNESCO pro rozvoj služeb veřejných knihoven. Praha : SKIP ČR, 2002. 127 s.  ISBN 80-85851-14-8.
Cesta k československému úplnému vydání MDT / Ladislav Kofnovec
In: Česká bibliografie. -- Praha, 1990. -- 27, s.43-62
The International Use of the Dewey Decimal Classification / Russell Sweeney
In: International cataloguing and bibliographic control. -- ISSN 1011-8829. -- 24, č. 4 (1995), s. 61- 64, lit. 50
The Universal Decimal Classification : The history, present status and future prospects of a large general classification scheme / A.C. Foskett. -- London : Clive Bingley, 1973. -- 171 s.
Vlasák, Rudolf. Informační politika.
https://sites.ff.cuni.cz/uisk/wp-content/uploads/sites/62/2016/01/Informa%C4%8Dn%C3%AD-politika_Vlas%C3%A1k.pdf
UDC:
http://www.udcc.org/
http://www.udcc.org/czech.htm

Obor

Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura

Okres

--

Knihovna

Vědecká knihovna v Olomouci

Datum zadání dotazu

10.04.2012 13:52

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu