MDT

Text dotazu

Dobrý den,
mohli byste mi, prosím, najít volně přístupný učební postup, jak složit
prekoordinované MDT?
A jaké MDT se přiřazuje k dokumentu, který je born in digital?
děkuji moc.

Odpověď

Dobrý den,
pro nastudování principů a tvorby MDT Vám doporučujeme prohlédnout dokument vytvořený Oddělením věcného zpracování NK ČR, který je dostupný na adrese http://www.nkp.cz/pages/page.php3?page=fond_MDT_WWW.htm. V dokumentu naleznete kromě obecných informací také příklady a teoretické informace např. o notacích MDT, spojovacích symbolech, pomocných znacích.

Dále Vám vřele doporučujeme prostudování diplomové práce Role Národní knihovny České republiky při standardizaci věcných selekčních prvků (Masarykova univerzita Brno), která mimo jiné obsahuje také kapitolu: 1.2.4 Mezinárodní desetinné třídění jako selekční jazyk v Národní knihovně ČR.
Práce je dostupná na adrese http://is.muni.cz/th/64323/ff_m/diplomka.txt.
Zde se např. můžete dočíst:
" Vytváření složených znaků s sebou ale nese určitý problém: každá katalogizační agentura má totiž určitou volnost, jaké prvky zvolí a zejména jaké zvolí pořadí v notačním řetězci, tj.citační pořadí. Tento problém znesnadňuje jednotnou aplikaci tohoto standardu a brání v kooperaci na národní i mezinárodní úrovni. Pro používání MDT k indexaci jsou nezbytné klasifikační tabulky MDT, které se dle rozsahu zahrnutých znaků dělí na úplné[31], střední, zkrácené a speciální vydání. Zde vzniká podobný problém jako u citačního pořadí: jednotlivé instituce mohou používat různá vydání tabulek, a tak pro stejný dokument vybrat notaci o jiné délce, resp. míře specifičnosti.
Při implementaci systému MDT má katalogizační agentura podle A.Slavic[32] na výběr ze dvou možností. První možností je při indexaci dokumentů používat jednoduché znaky nebo složené znaky, s kterými je ale nakládáno jako by byly jednoduché. Tato možnost je méně komplikovaná a pro katalogizátory pohodlnější, MDT lze v takovémto případě chápat jako systém enumerativní.[33] Druhou možností je používat složené a rozvinuté znaky, což umožňuje vyjádřit téma dokumentu specifičtěji. Toto řešení však vyžaduje znalost syntaktických pravidel MDT a klade značné požadavky na systémové nástroje, zejména co se týče vyhledávání. Je totiž potřebné zajistit, aby byl každý prvek složeného znaku samostatně vyhledatelný a aby bylo možné maskování."

Dále Vám doporučujeme projít stránky Konsorcia pro Mezinárodní desetinné třídění, které v současné době MDT spravuje. Stránky jsou dostupné na adrese http://www.udcc.org/ , stránky praktické úrovně (praktické využití MDT) jsou dostupné i v českém jazyce http://www.udcc.org/udcsummary/php/index.php?lang=cs&pr=Y.

Dále by Vám mohly pomoci (či být aleposň inspirací) české stránky databáze MDT, které naleznete na adrese http://aip.nkp.cz/mdt/ .

Spíše pro porovnání Vám také uvádíme stránky MDT Slovenské národní knihovny, dostupné na adrese http://proxy.ceit.sk/webisnt/mdt.htm .

Co se týče věcného zpracování tzv. "born digital" dokumentů, inspirující by mohl být referát, který pjednává obecně o webových zdrojích:
* CHAN, Lois Mai. Předmětová kategorizace webových pramenů. Popis a zpřístupnění dokumentů. Praha: Knihovna akademie věd ČR, 2002. s. 55-63.
Každopádně s tímto dotazem se můžete obrátit na již zmíněné Oddělení věcného zpracování NK ČR (http://www.nkp.cz/pages/page.php3?page=weba_odbor_ozf2.htm). 

S dotazem se v případě potřeby ujasnění či doplnění problematiky MDT můžete také obrátit na kolegy Knihovny knihovnické literatury (http://knihovnam.nkp.cz/sekce.php3?page=04_knihovna_knihovnicke_literatury.
htm , e-mailový kontakt kkl@nkp.cz), ti by Vám mohli poradit další zajímavé zdroje.
Snad Vám uvedené odkazy budou postačovat, příp. je také možné (pokud jste studentka), probrat tuto studijní látku také s vyučujícím.

Obor

Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

25.07.2012 09:20

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu