Maximální teplota vody z baterie

Text dotazu

Dobrý den,
  chtěla bych se zeptat jestli je dána maximální teplota vody vytékající z kohoutku na pracovišti, aby nedošlo k opaření zaměstnance.
  Nějaká norma BOZP.

Odpověď

Dobrý den,

Bezpečnost a ochranu zdraví při práci stanovuje  Zákoník práce č. 262/2006 Sb., paragraf 102  :

(1) Zaměstnavatel je povinen vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí a pracovní podmínky vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a přijímáním opatření k předcházení rizikům.

(2) Prevencí rizik se rozumí všechna opatření vyplývající z právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a z opatření zaměstnavatele, která mají za cíl předcházet rizikům, odstraňovat je nebo minimalizovat působení neodstranitelných rizik.

OHSAS 18001 je certifikační norma, která stanovuje požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci (BOZP). Norma poskytuje organizacím doporučení, jak efektivně řídit rizika a zlepšovat podmínky pro své zaměstnance v oblasti BOZP. Tato norma vychází ze zákoníku práce, https://www.bezpecnostprace.info/hygiena/, https://www.bozp.cz/slovnik-pojmu/norma-ohsas-18001/

Zásadně platí, že prostor určený pro práci musí být zásoben pitnou vodou v množství postačujícím pro potřeby pití zaměstnance a zajištěn i teplou tekoucí vodou pro zajištění osobní hygieny zaměstnance.

V rámci BOZP v běžném provozu (tam, kde není běžná manipulace s velkým množstvím horké vody) se řeší v rámci školení BOZP např. manipulace s horkými tekutinami, zvýšená opatrnost při vylévání horké vody z varných konvic apod. 

Ustanovení týkající se stanovení maximální teploty vody vytékající z kohoutku na pracovišti se nám nepodařilo zjistit, ale samozřejmě pokud je na pracovišti riziko opaření vodou z kohoutku (je ohřívána na vysokou teplotu), doporučovali bychom Vám zahrnout tato rizika do školení a pokynů BOZP, se kterými musí být zaměstnanci seznámeni. Analýzu rizik si mohou firmy zhotovit samy nebo oslovit specializované firmy.

 

Zdroj:

https://zsbozp.vubp.cz/bozp-obecne/povinnosti-zamestnavatelu/210-prakticke-otazky
https://www.bozpprofi.cz/33/voda-na-pracovisti-v-dobe-pandemie-uniqueidgOkE4NvrWuNbYgYq82yeiLG5gyJjQZwGsPTwVrguwZk/

https://www.mpsv.cz/vubp

literatura : Výzkumný ústav bezpečnosti práce,. Bezpečnost  a ochrana zdraví na pracovištích. 2. Vyd. ISBN 978-80-87676-20-2.

Obor

Právo

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

28.04.2022 17:50

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu