Matka s dětmi v krizi

Text dotazu

Dobrý den, chtěla bych poprosit o radu ve kterých publikacích bych našla pojednání o situacích při kterých se žena s dětmi ocitne v krizi, a jaké jsou formy, či způsoby pomoci. Nemyslím, tím ale krizovou intervenci. předem děkuji za odpověď

Odpověď

Dobrý den, různých druhů krizí, ve kterých se může žena s dítětem ocitnout, je větší množství. V níže uvedené literatuře Vám nabízíme ukázku publikací, které se věnují krizi obecně i konkrétnější příklady. Nejčastěji se logicky vyskytují knihy na téma rodinné či partnerské krize. Uvedené publikace můžete dohledat a pokud jste registrovaná čtenářka, tak si je i objednat, v online katalogu NKC http://sigma.nkp.cz/F , případně můžete využít Souborný katalog SKC http://sigma.nkp.cz/F a v něm dohledat další knihovny, které vybranou publikaci vlastní.
Při vyhledávání knih jsme použili výrazy: krizov* situace, krize rodina, rodinná krize, dítě krize, apod.
 
1) ŠPATENKOVÁ, Naděžda a kolektiv. Krize : psychologický a sociologický fenomén. Vyd. 1.. Praha : Grada, 2004. 129 s. ISBN 80-247-0888-4.

2) MACH, Jan; ŠMOLKA, Petr. Když vás trápí někdo blízký. Vyd. 1.. Praha : Portál, 1999. 175 s. ISBN 80-7178-337-4.

3) MACH, Jan; ŠMOLKA, Petr. Manželská a rodinná trápení. Vyd. 1.. Praha : Portál, 2008. 191 s. ISBN 978-80-7367-448-9.

4) Násilí na ženách. [Rada Evropy]. Praha : Informační kancelář rady Evropy, 2004. 32 s. ISBN 80-239-4715-X.

5) MARVANOVÁ-VARGOVÁ, Branislava; TOUFAROVÁ, Marie. Partnerské násilí. Praha : Linde, 2008. 159 s. ISBN 978-80-86131-76-4.

6) GJURIČOVÁ, Šárka; KOCOURKOVÁ, Jana, KOUTEK, Jiří. Podoby násilí v rodině. Vyd. 1.. Praha : Vyšehrad, 2000. 101 s. ISBN 80-7021-416-3.

7) VOŇKOVÁ, Jiřina. Vaše právo! : první právní pomoc ženám, obětem domácího násilí. [Aktualizace Ivana Spoustová]. 5., aktualiz. a dopl. vyd.. Praha : proFem, 2006. 75 s. ISBN 80-903626-4-8.

8) COLOROSOVÁ, Barbara. Krizové situace v rodině : jak pomoci dětem překonat smrt blízkého člověka, nemoc, rozvod a traumata adopce. Vyd. 1.. V Praze : Ikar, 2008. 239 s. ISBN 978-80-249-1027-7.

9) SÝKORA, Jaroslav; DVOŘÁK, Josef. Člověk v krizi. Vyd. 1.. Praha : Credit, 1998. 182 s. ISBN 80-213-0432-4.

10) DUFFACK, J.J. Člověk za hranicemi svých sil. V nakl. Naše vojsko vyd. 1.. Praha : Naše vojsko, 2007. 221 s. ISBN 978-80-206-0854-3.

11) JEDLIČKA, Richard et al. Děti a mládež v obtížných životních situacích : nové pohledy na problematiku životních krizí, deviací a úlohu pomáhajících profesí. Vyd. 1.. Praha : Themis, 2005. 478 s. ISBN 80-7312-038-0.
- ve fondu AV ČR - Sociologický ústav Praha, sign. MLAD/Dě m

12) PÖTHE, Peter. Dítě v ohrožení. 2., rozš. vyd.. Praha : G plus G, 1999. 186 s. ISBN 80-86103-21-8.

13) ELLIOTTOVÁ, Michele. Jak ochránit své dítě. Vyd. 2.. Praha : Portál, 1997, c1995. 173 s. ISBN 80-7178-157-6.

14) MATĚJČEK, Zdeněk; DYTRYCH, Zdeněk. Krizové situace v rodině očima dítěte : dětská závist - žárlivost, nevěra a rozvod - nový partner v rodině, nevlastní sourozenci - vzpomínky z dětství. Vyd. 1.. Praha : Grada, 2002. 128 s. ISBN 80-247-0332-7.

15) ŠPATENKOVÁ, Naděžda. Jak řeší rodinné krize moderní žena. Vyd. 1.. Praha : Grada, 2006. 145 s. ISBN 80-247-1567-8.

Obor

Sociologie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

17.12.2008 16:38

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu