Matematika pro samouky

Text dotazu

Zajímám se, jestli existují učebnice matematiky
určené či aspoň vhodné pro samouky, tzn. bez potřeby školského výkladu. Tedy
aby byl výklad podán krok za krokem i pro ty, kdo nemají za sebou nedávno
absolvovaný předmět matematika na nějakém stupni škol. Na druhé straně by to
neměl být výklad typicky pro každodenní praktické účely, ale matematika
skutečně vědecká, kde se lze samostudiem propracovat nejlépe i k oblastem
vyšší matematiky (integrály, derivace, vektorová algebra apod.). Může být i
v jiných jazycích.

Odpověď

Dobrý den,
dvě učebnice vyšší matematiky pro samouky byly vydány naposledy ve 30. - 40.
letech 20. století. Jedná se o učebnice:

* ÚLEHLA, Josef. Vyšší matematika bez učitele = Höhere Mathematik ohne Lehrer : počet infinitesimální. 2. vyd. Praha : Česká grafická Unie, 1944.
* RYŠAVÝ, Vladimír. Řešené úlohy z vyšší matematiky : [příručka pro vysokoškoláky a samouky] : 740 úloh, přehled vět, 22 obrazů : diferenciály, integrály, diferenciální rovnice, integrály komplexní. V Praze : Česká grafická Unie, 1939.

V současné době bohužel není na českém trhu učebnice matematiky, která by byla určena pro samostudium.
Středoškolské učivo matematiky je celkem přehledně zpracováno v řadě učebnic určených pro gymnázia (Matematika pro gymnázia, Prometheus - viz. Online katalog Národní knihovny: http://aleph.nkp.cz/cze/nkc ).

Učebnice vyšší matematiky již předpokládají znalost základních matematických jevů a pojmů. Při této znalosti je poté možné použít k samostudiu učebnice určené pro distanční studium vysokých škol. Tyto učebnice jsou koncipovány především pro samostatnou práci.
(viz Online katalog Národní knihovny: http://aleph.nkp.cz/cze/nkc -
matematik* distanč*)

Se svým dotazem se můžete zkusit obrátit také na Národní technickou
knihovnu: http://www.techlib.cz/cs/. Fondy knihovny jsou na daný obor zaměřeny, Národní technická knihovna by tak měla disponovat větším výběrem zvláště zahraniční literatury.

Obor

Informace o vydaných dokumentech

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

21.09.2010 07:37

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu