Martyrologium

Text dotazu

Dobrý den, v románu K.V. Raise Kalibův zločin se praví o svátku sv. Řehoře, že je na podzim. Přitom kalendář uvádí datum 12.
března. Zajímalo by mě, zda náhodou ohledně tohoto svátku nedošlo od 19.
století k nějaké změně popř. jak toto vysvětlit.

Odpověď

Dobrý den,

za autoritativní záznamy o svatých a jako základ kalendářů se svátky svatých je považováno římské martyrologium. Jde o kalendářně uspořádaný seznam všech uznávaných světců s uvedením dat jejich úmrtí a stručným záznamem o jejich životě.
 
V kalendáři byli uváděni světci, kteří byli liturgicky slaveni výroční památkou, kdežto v Martyrologiu byli kromě těchto světců i takoví, kteří nebyli nikdy liturgicky slaveni nebo o jejichž kultu nebyl ani dostatek spolehlivých zpráv. Mohli být však uctíváni soukromě.
K nejznámějším patří dílo sepsané Bédou Ctihodným (735) a Usuardusem ze St.
Germain (kolem 875), jehož přepracovanou podobou vzniklo Římské martyrologium, vydané Řehořem XIII. r.1584 z popudu tridentského sněmu. 

II. Vatikánský sněm stanovil zásady k obnově liturgického roku a kalendáře, na jejichž základě byl vypracován a roku 1969 vydán nový římský kalendář "Calendarium Romanum". Došlo pak k mnoha podstatným změnám i v našem kalendáři. Někteří svatí byli z kalendáře vyřazeni právě pro nedostatek historických podkladů, ale martyrologium zatím zůstalo ve staré podobě.
Avšak již od roku 1969 byly za účelem jeho revize ustanoveny dvě Kongregace u Sv. stolce: "Congregazione delle Cause dei Santi" a "Congregazione del Culto Divino". Tato druhá kongregace svůj úkol definitivní a vědecky kritické revize seznamu světců, dle měsíců v kalendáři, dovršila v přípravě nového římského Martyrologia, které jako závazný dekret, schválený Janem Pavlem II., byl v latině vydán roku 2001 s názvem "Martyrologium Romanum"
(Ex decreto sacrosancti ścumenici concilii vaticani II instauratum auctoritate Ioannis Pauli pp. II promulgatum).

Od roku 2001 máme tedy nový spolehlivý přehled o svatých a blahoslavených s kriticky ověřenými dny slavení jejich svátků a památek, včetně údajů o jejich úmrtí, které v nejrůznějších dosavadních textech byly mezi sebou někdy značně rozdílné. Jelikož následující dílo se drží těchto ověřených údajů, může některé čtenáře zarazit, že znají jiné datum, podstatně méně spolehlivého původu.

Český liturgický kalendář je liturgickým kalendářem římskokatolické církve v Čechách a na Moravě sestavený podle římského liturgického kalendáře a schválený Kongregací pro bohoslužbu. Obsahuje pevné svátky, jejichž datum se rok od roku nemění. Některé nejvýznamnější svátky liturgického roku jsou však pohyblivé a jejich datum se odvozuje od svátku Velikonoc. Velikonoční neděle je neděle po prvním jarním úplňku, 50 dní před tím začíná půst a o sedm týdnů později se slaví Svatodušní svátky.

Civilní (občanský) kalendář se jmeninami se obměňuje podle kalendáře té které země.
V českém kalendáři bývalo uváděno výročí sv. Řehoře I. Velikého 3. září.
Řehoř Veliký I, papež a učitel církve, byl nejvýznamnějším nositelem tohoto jména.

zdroje a další informace :
http://www.katolik.cz/svaty/rr.asp
http://catholica.cz/?a=7
http://zivotopisyonline.cz/sv-rehor-i-veliky-540-123604-papez-ktery-otevrel-
dvere-stredoveku/
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%BD_liturgick%C3%BD_kalend%C3%A1%C5
%99

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

08.04.2010 14:43

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu