Marsilius z Padovy

Text dotazu

Zajímá men vše o Marsiliovi z Padovy. Můžete mi poradit nějaké zdroje?

Odpověď

Dobrý den, o životě Marsilia z Padovy bohužel nemáme mnoho zpráv. Narodil se někdy mezi lety 1275 - 80 v měšťanské rodině. Jeho otec byl notář padovské univerzity.
Vystudoval medicínu, rovněž se zabýval právy, filozofií a teologií. Mezi lety 1312 - 1314 působil jako učitel na Sorbonně v Paříži, v roce 1313 získal funkci rektora univerzity. Znám byl jako úspěšný lékař. Mezi lety 1316 - 1318 zastával papežský úřad v Padově, který vyměnil v roce 1319 za úřad vyslance italských ghibelinů pánů del la Scala a Metea Viscontiho u dvora francouzského krále. Později se vrátil zpět na Sorbonu, kde se věnoval přírodním vědám a medicíně.
Zasadním dílem Marsilia z Padovy je "Defensonsor pacis (Obránce míru)" z roku 1324. Poté, co bylo vyzrazeno jeho autorství, musel uprchnout do Bavorska. Zde se stal hlavním poradcem Ludvíka Bavora. Jeho politické smýšlení se odrazilo v návrhu císaři, aby v Římě při korunovaci nepřijal korunu od papeže, ale od římského lidu. Stál také za volbou vzdoropapeře Mikuláše V. Zemřel v roce 1342 v Mnichově. 

Blíže přibližují dilo Marsilia z Padovy knihy (zdroje zde uvedených informací):
VALEŠ, Lukáš. Dějiny politických teorií. 2., rozš. vyd. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2007. ISBN 978-80-7380-031-4 (brož.). s.110-113.

KRSKOVÁ, Alexandra. Dějiny evropského politického a právního myšlení :
(kapitoly z dějin). 1. vyd. Praha : Eurolex Bohemia, 2003.ISBN 80-86432-24-6. s.194-195.
  
Ve sborníku "Studia comeniana et historica 29" (XV/1985) byl otištěn příspěvek Miloslava Ransdorfa: "Lid a stát v politickém myšlení Marsilia z Padovy".

Informace o době a názorech Marsilia z Padovy naleznete také v publikacích:
RAPP, Francis. Církev a náboženský život Západu na sklonku středověku. 1. vyd.Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 1996.ISBN 80-85959-15-1 (brož.)

ADAMOVÁ, Karolina. Dějiny myšlení o státě. 1. vyd. Praha : ASPI, 2000. ISBN 80-86395-07-3.

Další literaturu můžete dohledat ve výše uvedených knihách a katalogu Národní knihovny (NKC): http://sigma.nkp.cz/cze/nkc .

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

16.01.2008 18:34

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu