Marketingový mix

Text dotazu

Dobrý den, potřebovala bych doporučit literaturu pro psaní bakalářské práce na téma Marketingový mix konkretního podniku a jeho rozbor.

Odpověď

Dobrý den,
posílám seznam možné literatury k vaší práci. Desítky dalších publikací najdete v Souborném katalogu VŠE - http://library.vse.cz. V katalogu knihovny jsou uvedeny i závěrečné práce obhájené na VŠE, které jsou volně dostupné na internetu http://isis.vse.cz/zp/

Marketingový mix je souhrn či spojení čtyř základních marketingových nástrojů - také nazýván "čtyři P" - výrobek (product), cena (price), propagace (promotion), distribuce (placement). Tento model byl vyvinut Neilem Bordenem kolem roku 1949, kdy začal poprvé používat toto slovní spojení.

Literatura:
Kotler, Philip. 10 smrtelných marketingových hříchů: jak je rozpoznat a nespáchat. 1. vyd. Praha: Grada, 2005. 139 s. ISBN 80-247-0969-4.
Kotler, Philip a Caslione, John A. Chaotika: řízení a marketing firmy v éře turbulencí. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2009. 214 s. Business books. ISBN 978-80-251-2599-1.
Kotler, Philip a Trías de Bes Mingot, Fernando. Inovativní marketing: jak kreativním myšlením vítězit u zákazníků. 1. vyd. Praha: Grada, 2005. 199 s. ISBN 80-247-0921-X.
Kotler, Philip a Armstrong, Gary. Marketing. Praha: Grada, ©2004. 855 s. Expert. ISBN 80-247-0513-3.
Kumar, Nirmalya. Marketing jako strategie vedoucí k úspěchu. 1. vyd. Praha: Grada, 2008. 236 s. ISBN 978-80-247-2439-3.
Kotler, Philip a Keller, Kevin Lane. Marketing management. 1. vyd. Praha: Grada, 2007. 778 s. ISBN 978-80-247-1359-5.
Kotler, Philip. Marketing od A do Z: osmdesát pojmů, které by měl znát každý manažer. Praha: Management Press, 2003. 203 s. ISBN 80-7261-082-1.
Kotler, Philip. Marketing podle Kotlera: jak vytvářet a ovládnout nové trhy. Praha: Management Press, 2000. 258 s. ISBN 80-7261-010-4.
Kotler, Philip. Marketing v otázkách a odpovědích. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2005. iv, 130 s. ISBN 80-251-0518-0.
Kotler, Philip, Jain, Dipak C. a Suvit Maesincee. Marketing v pohybu: nový přístup k zisku, růstu a obnově. Vyd. 1. Praha: Management Press, 2007. 171 s. Knihovna světového managementu; sv. 21. ISBN 978-80-7261-161-4.
Kotler, Philip et al. Moderní marketing: 4. evropské vydání. 1. vyd. Praha: Grada, 2007. 1041 s. ISBN 978-80-247-1545-2.
Hesková, Marie a Štarchoň, Peter. Marketingová komunikace a moderní trendy v marketingu. 1. vyd. V Praze: Oeconomica, 2009. 180 s. ISBN 978-80-245-1520-5.
Hesková, Marie a kol. Marketingová komunikace a přímý marketing. Vyd. 1. Praha: Oeconomica, 2005. 174 s. ISBN 80-245-0995-4.
Hesková, Marie. Marketingová komunikace součást marketingového mixu. Praha: Vysoká škola ekonomická, 2001. 75 s. ISBN 80-245-0176-7.
Boučková, Jana a kol. Marketing. Praha: C.H. Beck, 2003. 432 s. Beckovy ekonomické učebnice. ISBN 80-7179-577-1.
Foret, Miroslav. A co trh?: principy komunikace, marketingu a public relations pro podnikání. Brno: Masarykova univerzita, 1993. 104 s. ISBN 80-210-0754-0.
Foret, Miroslav, Procházka, Petr a Urbánek, Tomáš. Marketing: základy a principy. Vyd. 2. Brno: Computer Press, 2005. 149 s. Praxe manažera. ISBN 80-251-0790-6.
Foret, Miroslav. Marketingová komunikace. 3. aktualiz. vyd. Brno: Computer Press, 2011. 486 s. ISBN 978-80-251-3432-0.
Stehlík, Eduard et al. Marketingové aplikace. Praha: Vysoká škola ekonomická, 1998. 213 s. ISBN 80-7079-346-5.
Horáková, Helena. Strategický marketing. 2., rozš. a aktualiz. vyd. Praha: Grada, 2003. 200 s. Expert. ISBN 80-247-0447-1.
Clemente, Mark N. Slovník marketingu. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2004. v, 378 s. ISBN 80-251-0228-9.
Hadraba, Jaroslav. Marketing: produktový mix - tvorba inovací produktů. Plzeň: Aleš Čeněk, 2004. 215 s. Vysokoškolské učebnice / Aleš Čeněk. ISBN 80-86473-89-9.
Lesly, Philip. Public relations: teorie a praxe. Praha: Victoria Publishing, 1995. 240 s. ISBN 80-85865-15-7.
Pavlíčková, Monika. Praktický marketing, aneb, Co vám učebnice zatajily—. 1. vyd. Praha: Ekopress, 2004. 197 s. ISBN 80-86119-81-5.

Obor

Ekonomické vědy, obchod

Okres

--

Knihovna

Centrum informačních a knihovnických služeb Vysoké školy ekonomické v Praze

Datum zadání dotazu

11.04.2014 11:43

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu