Marketingová komunikace

Text dotazu

Dobrý den, proím o doporučenou literaturu pro obor
Marketing. Píšu bakal. práci na téma marketingová komunikace v lázeňské
společnosti - kvalitativní forma. Ráda bych získala další podrobné
informace.

Odpověď

Dobrý den,

k uvedenému tématu jsme v katalozích knihoven nalezli pouze jednu publikaci (záznam naleznete např. v elektronickém katalogu NK ČR -
http://sigma.nkp.cz/cze/nkc):

SEIFERTOVÁ, Věra. Marketing v lázeňském cestovním ruchu. Praha : Vysoká škola cestovního ruchu, hotelnictví a lázeňství : Pragoline, 2003. 120 s. ;
21 cm. ISBN 80-86592-00-6 (Vysoká škola cestovního ruchu, hotelnictí a lázeňství : brož.)

Katalogy univerzitních knihoven pak nabízejí bakalářské či diplomové práce, které však bývají dostupné pouze studentům a pracovníkům konkrétních fakult.
Pokud byste přesto o tyto práce měla zájem, asi největší množství záznamů obsahuje Souborný katalog Vysoké školy ekonomické (http://aleph.vse.cz).

Další informace byste mohla získat z publikací věnujících se marketingové komunikaci, marketingu v cestovním ruchu: 

JAKUBÍKOVÁ, Dagmar. Marketing v cestovním ruchu. Praha: Grada, 2009. 288 s.:
il.; 24 cm. (Marketing). ISBN 978-80-247-3247-3.
Obsah: http://toc.nkp.cz/NKC/200909/contents/nkc20091990507_1.pdf
V kapitole 3: Uplatnění marketingu v oblasti služeb a v neziskových organizacích se nachází případová studie Lázeňská péče v ČR v roce 2008

KOZÁK, Vratislav. Marketingová komunikace. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2009. 91 s. : il. ; 30 cm. ISBN 978-80-7318-797-2.
Obsah: http://toc.nkp.cz/NKC/200903/contents/nkc20091858858_1.pdf 

MATUŠÍNSKÁ, Kateřina. Marketingová komunikace. Karviná : Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2007. 238 s. : il. ; 21 cm. ISBN 978-80-7248-445-4 (brož.)
Obsah: http://toc.nkp.cz/NKC/200802/contents/nkc20081785595_1.pdf 

FORET, Miroslav. Marketingová komunikace. Brno: Computer Press, 2006. xvii,
443 s.: il. (převážně barev.); 24 cm + 1 CD-ROM. ISBN 80-251-1041-9.

STEJSKALOVÁ, Dita; HORÁKOVÁ, Iveta; ŠKAPOVÁ, Hana. Strategie firemní komunikace. Praha : Management Press, 2008. 254 s., [4] s. barev. obr. příl.
: il. ; 24 cm. ISBN 978-80-7261-178-2.
Obsah: http://toc.nkp.cz/NKC/200805/contents/nkc20081799606_1.pdf

KIRÁĹOVÁ, Alžbeta. Základy marketingové komunikace v cestovním ruchu:
studijní materiál. Praha : Vysoká škola hotelová v Praze 8, 2003. 160 s. ; 30 cm. ISBN 80-86578-19-4.

KNOP, Karel a kol. Lázeňství: ekonomika a management. Praha : Grada, 1999.
231 s. : il. ; 23 cm. ISBN 80-7169-717-6.

KIRÁĹOVÁ, Alžbeta. Marketing hotelových služeb: [předpoklady využití marketingu v hotelu, marketingová strategie, aktivizace marketingového mixu, koordinace marketingových činností]. Praha : Ekopress, 2006. 158 s.: il. ;
24 cm. ISBN 80-86929-05-1.

BORUTA, Tomáš. Management a marketing destinace cestovního ruchu [elektronický zdroj]. Ostrava : Ostravská univerzita, 2007. 1 CD-R : barev.
; 12 cm. ISBN 978-80-7368-348-1 (CD-ROM)
Resumé: Studijní materiál pro stejnojmenný distanční kurz se zaměřuje na problematiku rozvoje cestovního ruchu v destinacích úzce spojenou s úspěšným ekonomicko-společenským rozvojem regionů


Užitečné informace by Vám mohl poskytnout také časopis Hotel & Spa Management, který je v plných textech dostupný na internetu a mimo jiné se zabývá také marketingem v této oblasti - http://hotel-spa.ihned.cz/

V roce 2008 proběhla konference s názvem Propagace a marketing v lázeňství - destinační management, kterou pořádalo Sdružení lázeňských míst v ČR za spolupráce s dalšími institucemi. Program konference je vystaven na stránkách Sdružení lázeňských míst ČR - http://www.spas.cz/files/konference8program.pdf. Můžete zkusit toto sdružení kontaktovat, je možné, že mají k dispozici sborník příspěvků z konference a
mohli by Vám jej poskytnout.  

Pokud byste měla zájem i o dokumenty ze zahraničních placených zdrojů, můžete využít zahraniční databáze, ke kterým knihovny nabízejí přístup na základě čtenářského průkazu buď pouze ze svých počítačů, nebo i pomocí vzdáleného přístupu odkudkoli. K tématu marketingové komunikace v lázeňství byste z databází dostupných v Národní knihovně ČR mohla použít např. EBSCO - Academic Source Complete, Business Source Complete, dále Wilson OmniFile Full Text Select, e-brary Academic Complete (kolekce e-knih),  SpringerLINK aj. Kompletní přehled databází přístupných v Národní knihovně naleznete na (http://www.nkp.cz/pages/page.php3?page=sluz_infozdr.php3), informace o vzdáleném přístupu pak na
http://www.nkp.cz/pages/page.php3?nazev=Licencovane_online_databaze&submenu3
=104.  

Další vhodné zdroje by Vám ještě mohli doporučit kolegové ve specializovaných knihovnách, např. Knihovna Vysoké školy hotelové v Praze - http://www.vsh.cz/cz/studovna-a-knihovna-nav56/ nebo Centrum informačních a knihovnických služeb Vysoké školy ekonomické v Praze (http://ciks.vse.cz), které je také zapojeno do služby Ptejte se knihovny - http://www.ptejteseknihovny.cz/zadani-dotazu?q=ABA006.

Obor

Informace o vydaných dokumentech

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

02.02.2010 09:30

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu