Marketingová komunikace

Text dotazu

Co je to marketingová komunikace?

Odpověď

Marketingovou komunikací (komunikační mix) jsou všechny typy komunikací, kterými se společnost snaží ovlivnit vědomosti, postoje a chování zákazníka, týkající se produktů nebo služeb,  jež společnost nabízí neboli je to souhrný pojem zahrnující různé druhy komerčních komunikací.

 

Literatura, ze které lze čerpat další inforamce:

 

Schultz, D. E.:  Moderní reklama: umění zaujmout. Praha: Grada 1995.

Caywood, C. L.: Public Relations: řízená komunikace podniku s veřejností. Brno: Computer Press 2003.

Tellis, G. J.:  Reklama a podpora prodeje. Praha: Grada 2000.

Frey, P.: Marketingová komunikace: nové trendy a jejich využití. Praha: Management Press 2005.

Černý, V.: Prodejní techniky: prezentační dovednosti, zvládání námitek, neverbální komunikace. Brno, Computer Press 2003.

Velká ekonomická encyklopedie. Praha: Linde 2002.

Vysekalová, J.: Výzkum efektivnosti komerční komunikace. Praha: Oeconomica 2004.

Hesková, M.: Marketingová komunikace a případové studie. Praha: Oeconomica 2004.

 

Informace najdete také na těchto internetových adresách:

 

http://www.adhotline.cz/base/free1/012MK_free.php

http://www.apra.cz/cz/index.php (Asociace Public Relations Agentur)

http://library.vse.cz (on-line katalog)

 

Obor

Ekonomické vědy, obchod

Okres

--

Knihovna

Centrum informačních a knihovnických služeb Vysoké školy ekonomické v Praze

Datum zadání dotazu

15.01.2009 08:47

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu