marketingová analýza

Text dotazu

Dobrý den,
snažím se vypracovat marketingovou analýzu jedné provozovny neziskové
organizace. Konkrétně se jedná o kavárnu. Mohli byste mi prosím poradit s
literaturou, která se zabývá marketingem v nevýrobní sféře; nebo s
literaturou, která se zaměřuje na to, jak se provádí marketingová analýza?
Děkuji Vám.

Odpověď

Dobrý den,

marketingem v neziskových organizacích se zabývají např. následující knihy:

* Šimková, Eva. Management a marketing v praxi neziskových organizací. Vyd. 4., aktualiz. Hradec Králové: Gaudeamus, 2009. 173 s. ISBN 978-80-7435-012-2.

* Bačuvčík, Radim. Marketing neziskových organizací. 1. vyd. Zlín: VeRBuM, 2011. 190 s. ISBN 978-80-87500-01-9.

* Hannagan, Tim. Marketing pro neziskový sektor. Vyd. 1. Praha: Management Press, 1996. 205 s. ISBN 80-85943-07-7.

* Čepelka, Oldřich, Sochůrek, Jan a Jilemická, Jitka. Práce s veřejností v nepodnikatelském sektoru. Vyd. 1. Liberec: Nadace Omega, 1997. 243, [7] s. ISBN 80-902376-0-6.

* Šimková, Eva. Základy managementu a marketingu pro neziskové organizace: systematický přehled základní manažerské a marketingové problematiky. Vyd. 1. Hradec Králové: Gaudeamus, 2004. 117 s. ISBN 80-7041-906-7.

* Jha, S. M. Marketing non-profit organisations [online]. Rev. ed. Mumbai [India]: Himalaya Pub. House, 2009 [cit. 2011-10-03]. Dostupné z: http://site.ebrary.com/lib/natl/Doc?id=10416085 .

Pozn.: kniha je v elektronické podobě a je dostupná pro registrované uživatele v NK ČR

* Nonprofit internet strategies: best practices for marketing, communications, and fundraising success [online]. Hoboken, N.J.: Wiley, c2005 [cit. 2011-10-03]. Dostupné z: http://site.ebrary.com/lib/natl/Doc?id=10114198 .

Pozn.: kniha je v elektronické podobě a je dostupná pro registrované uživatele v NK ČR

* Burkotová, Simona. Analýza působení marketingových nástorjů v neziskové organizaci = Analysis of merketing tools functioning in non-profit organization. Opava: [vl. nákl.], 2010. 48 s. +, 1CD-ROM.

Pozn.: kniha se nachází ve fondu Univerzitní knihovny v Opavě, sign. 2010/233

* McLeish, Barry. Successful marketing strategies for nonprofit organizations. New York: J. Wiley, c1995. xx, 294 s. Nonprofit law, finance, and management series. ISBN 0-471-10567-8.

Pozn.: kniha se nachází ve fondu Univerzity T.Bati - Knihovna Zlín

Pro marketing kavárny by mohly být také užitečné knihy:

* Chromý, Jan. Marketing a média v hotelnictví a cestovním ruchu. Vyd. 1. Praha: Verbum, 2010. 128 s. Komunikace a média; sv. 2. ISBN 978-80-904415-3-8.

* Morrison, Alastair M. Marketing pohostinství a cestovního ruchu. Vyd. 1. Praha: Victoria Publishing, 1995. 523 s., [16] s. barev. obr. příl. ISBN 80-85605-90-2.

Mnoho dalších knih na téma marketingu neziskových organizací můžete nalézt v Souborném katalogu ČR, kde jsou spolu s bibliografickými údaji obsaženy také informace, ve které knihovně se daný dokument nachází, katalog naleznete na adrese http://aleph.nkp.cz/F/ . Pro vyhledávání můžete využít klíčová slova "marketin*", "nezisk*", "nevýdělečn*", "management*", apod. a vzájemně je kombinovat např. pomocí logických spojek AND (budou vyhledány záznamy s oběma klíčovými slovy), OR (záznamy alespoň s jedním klíčovým slovem), NOT (záznamy s prvním, ale již ne druhým klíčovým slovem). Znak * u slov umožňuje pravostranné rozšíření, tzn. v případě zadání "nezisk*" budou vyhledána slova nezisková, neziskový, neziskovka, atd.

Články z vybraných českých periodik vyhledaných v bázi ANL - Články v českých novinách, časopisech a sbornících na adrese http://aleph.nkp.cz/cze/anl.

* JANEČKOVÁ, Lidmila. Marketing neziskových organizací. Regionální revue. Ostrava. č. 2 (1997), s. 9-16. ISSN 1210-8340.

* ŠLECHTOVÁ, Yvona. Zvyšování výkonnosti neziskových organizací. Ekonomie a Management. Liberec : Katedra podnikové ekonomiky, HF, TU, 1999. Roč. 2, č.3 (1999), s. 11-12. ISSN 1212-3609.

* ŠTĚTKA, Václav; SKÁLOVÁ, Veronika. V komunikaci s médii jsou neziskovky mnohem úspěšnější než v minulosti" : rozhovor s Tomášem Feřtekem. Revue pro média. Roč. 5, č. 12-13 (2005), s. 15-18. ISSN 1214-7494.

Pro uživatele registrované v NK ČR jsou také přístupné online licencované zdroje, které velmi často poskytují hodnotné a aktuální informace (jejich přehled spolu s informacemi o jednotlivých zdrojích a podmínkách přístupu k nim získáte na adrese https://www.nkp.cz/katalogy-a-db/licencovane-db/prehled-lic-zdroju. Přístup k licencovaným databázím poskytují i vysoké školy a další knihovny, tedy pokud nejste uživatelkou NK ČR, zkuste se zeptat, zda licencované zdroje nenabízí i vaše knihovna.

V Národní knihovně ČR je možné dle Vašeho tématu vyhledávat např. v systému Ebsco, zde konkrétně v databázi Business Source Complete, Academic Search Complete, Regional Business News.

Marketingová analýza, která umožňuje bližší poznání vnitřního prostředí firmy a jejího okolí a na jejím základě je tak možné stanovovat strategie firmy a využívat různé marketingové nástroje pro dosažení cílů podniku, je neodmyslitelnou součástí publikací, které se věnují marketingu. Těchto je na knižním trhu velké množství, záleží tedy spíše na Vás, zda preferujete či potřebujete obsáhlé a podrobné publikace nebo knihy typu "marketing do kapsy", kde jsou "pouze" uvedeny všechny základní body se stručnými příklady.

Ukázky publikací věnující se marketingu obecně můžete spolu s dalšími vyhledat opět v Souborném katalogu ČR nebo konkrétně v online katalogu NK ČR, oba na adrese http://aleph.nkp.cz/F/ :

* Kotler, Philip a Armstrong, Gary. Marketing. Praha: Grada, c2004. 855 s. Expert. ISBN 80-247-0513-3.

* Kotler, Philip. Marketing management: analýza, plánování, využití, kontrola. Vyd. 1. Praha: Grada, 1998. 710 s. ISBN 80-7169-600-5.

* Řehoř, Antonín. Management a marketing. Brno: Institut mezioborových studií, 2007. 151 s.

* Russell-Jones, Neil. Marketing. Vyd. 1. Praha: Portál, 2005. 128 s. Management do kapsy; 1. ISBN 80-7367-008-9.

Obor

Ekonomické vědy, obchod

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

06.01.2012 15:21

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu