Marketing v hotelnictví, hotelové řetězce

Text dotazu

Dobrý den, jako téma bakalářské práce jsem si
vybrala "Analýzu kladů a záporů hotelových řetězců" a potřebovala bych k
tomuto tématu doporučit vhodnou literaturu, popř.jiné zdroje, Děkuji.

Odpověď

Zasílám seznam možné literatury a dalších zdrojů k tématu vaší práce. Další

materiály lze dohledat v Souborném katalogu VŠE na adrese

http://library.vse.cz.

(souborné katalogy českých veřejných knihoven, včetně univerzitních).

 

Literatura:

Mosha, Felix G. N.: Negotiating international hotel chain management

agreements : a primer for hotel owners in developing countries / [prepared

by Felix G.N. Mosha and Charles J. Lipton]. New York : United Nations,

1990. ISBN 92-1-104337-9 (brož.).

Beránek, Jaromír: Řízení hotelového provozu. Praha : MAG Consulting, 2007.

ISBN 978-80-86724-30-0 (brož.).

Indrová, Jarmila: Globalization and integration processes in tourism in the

Czech Republic. Praha : Oeconomica, 2007.

Kiráľová, Alžbeta: Marketing hotelových služeb. Praha : Ekopress, 2006.

ISBN 80-86929-05-1 (brož.)

Řezníčková, Martina: Franchising : podnikání pod cizím jménem. Praha :

C.H. Beck, 1999.

OECD tourism trends and policies 2010. Paris : Organisation for Economic

Co-operation and Development, 2010.

Jakubíková, Dagmar: Marketing v cestovním ruchu. Praha : Grada, 2009. ISBN

978-80-247-3247-3 (brož.).

 

 

 

 

Obor

Ekonomické vědy, obchod

Okres

--

Knihovna

Centrum informačních a knihovnických služeb Vysoké školy ekonomické v Praze

Datum zadání dotazu

04.02.2011 10:05

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu