Marius Gaius, život

Text dotazu

Zajímal by mě životopis Maria Gaia.

Odpověď

Marius Gaius dosáhl úspěšné kariéry ačkoliv pocházel z rolnického rodu a byl tzv. homo novus, tj. muž bez předků); postupně zastával různé úřady: jako odpůrce šlechty a moci senátu vedl politické křídlo populares (lidu).
Šestkrát za sebou byl zvolen konzulem. Reformoval vojsko tím, že jako námezdné vojáky přijímal nemajetné občany a zformoval stálou římskou armádu.
Odvrátil útok germánských Teutonů a Kimbrů, v r. 102 a 101 je porazil; ještě před tím (r. 104) ukončil "ostudnou válku" s numidským Iugurthou.
Jeho kritický postoj k boháčům a senátu se projevil mj.tím, že zamýšlel půdu, kterou získal vítězstvím nad Kimbry, rozdělit bezzemkům a rozdával obilí zchudlým. Jeho jednání bylo ve shodě s neklidným obdobím, v němž sociální nepokoje řešili vojevůdcové, k problémům se vyjadřovali pouliční demagogičtí řečníci a oportunističtí mladí šlechtici. Marius nebyl vždy důsledný a rozhodný a také proto nebyl Řím bezpečným městem a on ztrácel podporu a oblibu občanů. Jeho kariéra byla spojena s osobou vojevůdce a státníka Lucia Cornelia Sully (na rozdíl od MArca Gaia byl zastáncem práv senátu a moci šlechty): Mariovi příznivci dávali před Sullou (úspěšně porážejícím pontského krále Mithradáta) přednost Mariovi, kterému také zamýšleli předat velení armády. Sulla byl proto nucen se osobně v Římě angažovat: vrátil senátu jeho moc, Marius byl poslán do vyhnanství, ale nepodařilo se mu zabránit, aby Maria v úřadu konzula nevystřídal jiný mariovec Lucius Cornelius Cinna. Jakmile Sulla vytáhl opět proti Mithradatovi, aby ho definitivně porazil, vypukla v Římě v letech 88-82 mezi sullovci a mariovci-cinnovci 1. občanská válka. Marius, který se z vyhnanství vrátil r. 87, dovolil svým vojákům bez jakéhokoliv omezení řádit v římských ulicích. Po sedmé byl zvolen konzulem (spolu s Cinnem), ale zemřel r. 86. Ve svých úspěšných letech byl nazýván "Muž z lidu" a oslavován jako zasloužilý zachránce Říma před germánskými nájezdy, na konci kariéry ho Římané proklínali jako krutovládce. Ještě po jeho smrti byli jeho stoupenci zabíjeni. Sullův návrat neznamenal uklidnění a řád, v bouřích se ztratil cíl prosazovat zájmy státu a neschopnost řešit sociální problémy posléze znamenala konec republiky.

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

05.03.2008 12:45

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu