Marie Tillová

Text dotazu

Dobrý den,
mohli byste mi, prosím, podat nějaké biografické informace (či odkazy na
literaturu, kde jsou uvedeny) o Marii Tillové, autorce knihy "Ošetření a
výživa nemocných" vydané v r. 1915?
Děkuji.

Odpověď

Dobrý den,

bohužel se nám nepodařilo dohledat jakoukoli biografickou zmínku o Marii Tillové. Přestože jsme při hledání použili veškeré námi dostupné informační zdroje, viz dále v odpovědi, mohlo by teoreticky pomoci, pokud máte k dispozici jakoukoli další informaci než tu, že napsala knihu "Ošetření a výživa nemocných". Tato informace (např. čím se živila, kde se narodila nebo zda-li měla nějakého významného příbuzného) by nás mohla nasměrovat v dalším pátrání v jiných knihách.

Na začátku vyhledávání jsme použili autoritní bázi (AUT - Databáze národních autorit NK ČR), která je dostupná na adrese http://aleph.nkp.cz/F/ ), ovšem zde není autorka uvedena. Dále jsme hledali, zda nenapsala nějakou další publikaci či byla jinak publikačně činná, ovšem taktéž bez úspěchu.

Používali jsme báze na výše uvedené adrese http://aleph.nkp.cz/F/ - především Českou národní bibliografii (ČNB), online katalog Národní knihovny ČR (NKC), Souborný katalog ČR (SKC) a portál Jednotnou informační bránu (JIB, www.jib.cz ).

Nevím, zda máte knihu "Ošetření a výživa nemocných", my jsme jí vyexpedovali ze skladu pro případ, že by v předmluvě, příp. závěru byly údaje o autorce. Předmluvu sice autorka napsala, ovšem zmiňuje zde pouze téma knihy, bohužel už ne jakoukoli informaci o sobě.

Dále jsme využili digitální knihovnu Kramerius, část periodika (http://kramerius.nkp.cz/kramerius/Welcome.do ). Zde naleznete zdigitalizovaná výběrová periodika a pomocí formuláře http://kramerius.nkp.cz/kramerius/ShowAdvancedSearch.do?searchType= v nich lze také hledat. Zadali jsme tedy jméno autorky "Marie Tillová" (" slouží k vyhledání přesného termínu, aby bylo zamezeno nerelevantním výsledkům).

Zobrazilo se celkem 41 výsledků (tj. na 41 stránkách v různých periodikách bylo nalezeno toto jméno), ovšem žádný záznam neobsahoval takovou inforamci, která by nám ukázala, že se jedná právě o tuto Marii Tillovou. Jednalo se např. o oznámení úmrtí a jako dcera zesnulého byla uvedena právě Marie Tillová, či se lze setkat s jejím jménem v souvislosti s podporováním ženských spolků, apod. Bohužel, jak jsme již psali, u těchto uvedených dam nemámě žádné indicie, která z nich by mohla být "ta pravá".

Jediný článek, který zcela jistě pojednává o Marii Tillové, je článek v Ženských listech, 15.6.1915, str.16-17. Jedná se ovšem o hodnocení její knihy a informace o autorce tu nejsou vůbec zmíněny.

Informace o využívání digitální knihovny Kramerius naleznete na úvodní straně http://kramerius.nkp.cz/kramerius/Welcome.do , důležité je především zobrazování plných textů (vyhledávat můžete odkudkoli) - veřejně (tj. i z počítačů mimo NK ČR) lze prohlížet jednotlivá vydání periodik do roku 1890 a monografie vydané do roku 1880.

Dále jsme využili licencovaný zdroj World Biographical Index Online (jedná se o biografické archivy obsahující životopisné informace o cca 5 milionech osobností všech povolání a hodností), ale ani zde nebyla Marie Tillová uvedena; informace o licencovaných zdrojích přístupných v NK ČR obecně naleznete na adrese http://www.nkp.cz/pages/page.php3nazev=LicencovanUo.online.databUEze&submenu3=104 , informace konkrétně o World Biographical Index Online http://www.nkp.cz/pages/page.php3?page=sluz_infozdr.php3#wbi .

Marie Tillová nebyla uvedena ani v žádné encyklopedii a biografické knize.

Příkladem uvádíme projité publikace:

* Ottův slovník naučný : illustrovaná encyklopaedie obecných vědomostí. V Praze : J. Otto, 1888-1909. 28 sv.

* Masarykův slovník naučný : lidová encyklopedie všeobecných vědomostí. Praha : Československý kompas, 1925-1933. 7 sv.

* Komenského slovník naučný. V Praze : Nakladatelství a vydavatelství Komenského slovníku naučného, 1937-1938. 10 sv.

* CHURAŇ, Milan a kol. Kdo byl kdo v našich dějinách ve 20. století. 2., rozš. vyd.. Praha : Libri, 1998. 2 sv. ISBN 80-85983-65-6 (soubor).

* TOMEŠ, Josef a kol. Český biografický slovník XX. století. Praha ; Litomyšl : Paseka : P. Meissner, 1999. 3 sv. ISBN 80-7185-248-1 (soubor : váz.)

Dalším zdrojem pátrání nám byl biografický archiv budovaný Ústavem pro českou literaturu AV ČR ( http://www.ucl.cas.cz/ ), ovšem opět bezúspěšně.

Radíme Vám však kontaktovat knihovnu Ústavu, zda by v jejich fondech nebyla zmínka o této autorce či alespoň další dokumenty, kde by informace mohly být obsaženy. Kontaktní údaje naleznete na adrese http://www.ucl.cas.cz/cs/knihovna/oteviraci-doba  .

Tímto jsou naše biografické zdroje vyčerpány, ovšem pokud máte jakoukoli další informaci o Marii Tillové, neváhejte nás kontaktovat.

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

20.07.2011 10:22

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu