marianská hvězda

Text dotazu

Rád bych věděl, co to je Marianská hvězda a jaký má vztah k Davidovi.

Odpověď

Dobrý den, symbol hvězdy je velmi často spojován s Pannou Marií. O symbolice hvězdy v mariánském kultu se například dočtete v knize: Slovník symbolů. Kosmos, příroda a člověk v křesťanské ikonografii. V knize se mimo jiné píše: "S hvězdou je spojována bohatá mariánská symbolika, jak o tom svědčí výklady Písně písní (6,10), četné hymny (např. nepoškozený hymnus Ave maris stella), litanie ( Panna Maria jako hvězda jitřní v loretánské litanii). Známý mariánský hymnolog Východu Rfrém Syrský volá k Matce boží ve spise De laudibus Virginis: "Hvězdo nejjasnější, z které vyšel Kristus Pán. Budiž pozdravena ty, z níž nám zasvítilo slunce spravedlnosti." Podobně oslavuje Pannu Marii - hvězdu i Bernard z Clairvaux (Super Missus):" Světlo této hvězdy spíše duši zahřívá nežli tělo, ctnosti opatruje a nepravost zahání."

Až do konce 18. století bylo Mariino jméno odvozováno z latinského stella maris, proto některé kaple zasvěcené jménu Panny Marie (nebo Panně Marii Sněžné) byly vybudovány na půdorysu hvězdy (Santiniho kaple Jména Panny Marie v Mladoticích, Dientzenhoferova kaple na Hvězdě u Broumova). Dvanáct hvězd okolo hlavy má v knize Zjevení (12,1 - 18) apokalyptická žena, ztotožňovaná ve výkladech s Pannou Marií. Svatozář s dvanácti hvězdami patří k nerozlučným atributům Panny Marie." (s. 13)

Zdroj:

ROYT, Jan. Slovník symbolů : kosmos, příroda a člověk v křesťanské ikonografii. 1.vyd. Praha : Mladá fronta, 1998. ISBN 80-204-0740-5 (váz.)

Kaple Jména Panny Marie v Mladoticích:

http://cs.wikipedia.org/wiki/Kaple_Jm%C3%A9na_Panny_Marie_(Mladotice)

Hvězda - Kaple Panny Marie Sněžné:

http://www.adrspach.cz/kultura-pamatky/hvezda.html

Dle internetové stránky:

http://campus.udayton.edu/mary/questions/yq/yq17.html

je mariánská hvězda buď šesticípá či osmicípá. Šesticípá hvězda připomíná Davidovu hvězdu (Štít krále Davida byl ve tvaru šesticípé hvězdy a dle legendy odrážel všechny nepřátele).

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

06.12.2007 17:13

Lucie píše:
Středa 01.05.2019 11:02
Některé svatozáře panny Marie mají 5 cipou hvězdu. Jak se vlastně svatozar s hvězdami,ať už 5,6 či 8 cipy, zrodila? Co symbolizují? Děkuji.
PSK - admin píše:
Čtvrtek 02.05.2019 13:44
Dobrý den,
k Vašemu dotazu na svatozář Panny Marie jsme zjistili následující informace.
Jak uvádí RULÍŠEK 2006, s. 158 svatozář s 12 hvězdami je atributem Immaculaty.
Dále je zde též vysvětlena symbolika hvězdy pěticípé a šesticípé:
"Hvězda pěticípá (pentagram) se špicí nahoru (směřování vzhůru, světlo, duchovnost); se špicí dolů (zlo, černá magie).
Hvězda šesticípá (hexagram, složený ze 2 trojúhelníků) - Davidův štít či Šalamounova pečeť; spojení čtyř živlů (oheň, voda, vzduch, země), spojení Stvořitele a stvořené, spojení ducha a hmoty.)"
"Immaculata (lat.) - Neposkvrněná (P. Marie); ikonografický typ madony s rukama na prsou, stojící na půlměsíci a zeměkouli s ovinutým hadem (symbol dědičného hříchu), charakteristická zvláště pro barokní umění." [TROJAN 1990, s. 83] "Immaculata (latinsky: neposkvrněná, tj. počatá bez dědičného hříchu). Nejčastější typ mariánského obrazu v baroku a rokoku. Ozářená postava Panny Marie pluje po obloze na oblacích s měsíčním srpkem nebo zeměkoulí uvinutou satanovým hadem pod nohama." [ALTMANN 2006, s. 264] Barokní podobu immaculaty ze španělského prostředí definoval Francisco Pacheco (1649). Doporučoval, aby Immaculata byla zobrazována s atributy apokalyptické ženy a to ve věku 12-13 let. [ROYT 2006, s. 191] "Dvanáct hvězd okolo hlavy má v knize Zjevení (12,1 - 18) apokalyptická žena, ztotožňovaná ve výkladech s Pannou Marií. Svatozář s dvanácti hvězdami patří k nerozlučným atributům Panny Marie." [RYOT, ŠEDINOVÁ 1998, s. 13] Z Nového zákona citujeme:
"Zj. 12. Poražený nepřítel
A ukázalo se veliké znamení na nebí: Žena oděná sluncem s měsícem pod nohama a s korunou dvanácti hvězd kolem hlavy."
Obecně je v bibli číslo 12 symbolické. Více např. KOPEČEK [1993]:
"12 (dvanáct) je číslo potomstva a vyvolení: 12 izraelských kmenů, 12 malých proroků, 12 apoštolů: Stejnou úlohu mají také násobky dvanácti, jako např. 24: "Okolo toho trůnu čtyřiadvacet jiných trůnů, a na nich sedělo čtyřiadvacet starců, oděných bělostným rouchem, na hlavách koruny ze zlata."(Zj 4,4). 144 000 vyvolených znamená12 x 12 000, jde tedy o všichny vyvolené: "Pak jsem slyšel počet označených: sto čtyřiačtyřicet tisíc označených ze všech pokolení Izraele." (Zj 7,4-8)."

Zdroje:

ALTMANN, Lothar, ed. Lexikon malířství a grafiky. Vyd. 1. V Praze: Knižní klub, 2006. 664 s. ISBN 80-242-1576-4. Dostupný také z: http://kramerius4.nkp.cz/[…]/uuid:24c91750-3344-11e6-b821-5ef3fc9bb22f.

KOPEČEK, Pavel. Symbolika čísel. In České katolické biblické dílo [online]. [1993] [cit. 2019-05-02]. Dostupný z: http://biblickedilo.cz/[…]/
Nový zákon: překlad s poznámkami: nový překlad Písma svatého. Sv. 16, Skutky apoštolské, Epištoly, Kniha zjevení. Překlad Josef Bohumil Souček. 1. vyd. Praha: Kalich, 1978. 311 s. Dostupné také z: http://kramerius4.nkp.cz/[…]/uuid:795a3380-6cc1-11e4-8d66-5ef3fc9bb22f
ROYT, Jan. Slovník biblické ikonografie. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2006. 342 s. ISBN 80-246-0963-0. Dostupné také z:
http://kramerius4.nkp.cz/[…]/uuid:93a166e0-0549-11e8-816d-5ef3fc9bb22f.
ROYT, Jan a ŠEDINOVÁ, Hana. Slovník symbolů: kosmos, příroda a člověk v křesťanské ikonografii. Vyd. 1. Praha: Mladá fronta, 1998. 201 s., [8] s. barev. obr. příl. ISBN 80-204-0740-5. Dostupné také z: http://kramerius4.nkp.cz/[…]/uuid:e880d280-b600-11e5-b5dc-005056827e51.
RULÍŠEK, Hynek. Postavy, atributy, symboly: slovník křesťanské ikonografie. 2., upr. vyd. [České Budějovice]: Karmášek, 2006. ca 500 s. ISBN 80-239-7434-3. Dostupné také z: http://kramerius4.nkp.cz/[…]/uuid:02c930c0-d3f7-11e4-a19f-001018b5eb5c
TROJAN, Raul a MRÁZ, Bohumír. Malý slovník výtvarného umění. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1990. 238 s. Učebnice vysokých škol. ISBN 80-04-22338-9.
Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu