mapy: falšování, zkreslování, propaganda

Text dotazu

Dobrý den, sháním detailní podklady o tématu propagandistických map, a vůbec jakýchkoliv, záměrně zkreslených. A to zejména více informací k následujícím fragmentům, porůzně sehnaným na webu:
Babylonie - vždy umístěna do středu světa, na okraji žili barbaři. -17. Stol
- falešné evropské mapy znázorňovaly Čínu jako kraj světa - urážka - italský
jezuita Matteo Ricci musel 1601 v Pekingu mapu roztrhnout a složit ji tak,
aby se Čína stala středem světa, jinak mu hrozila smrt falešné mapy NDR - smazaný Berlín, záměrně nepřesně zachycené cesty poblíž hranic, vojenské prostory mizely z map - klamání špionů Erwin Rommel dostal podstrčené falešné mapy - Anglie tam, kde byl písek, na němž mohly tanky snadno uvíznout, zakreslila pevnou kamenitou půdu Československo - mapa jako ruka, boxující do Německa - před Protektorátem Z amerických map zmizely archeologická naleziště - kvůli nenechavcům
Netušíte náhodou, kde, v jakých knihách, na jakých webových stránkách nebo u jakých odborníků bych jednak o výše popsaných, jednak o jiných případech sehala více materiálu a informací? Se srdečnými díky a pozdravem

Odpověď

Dobrý den, věc má více aspektů a ve vašem dotazu se do jisté míry prostupují. Mapa jako taková vždy nějak zkresluje, upravuje skutečnost a je selektivní.
Zejména u starých map lze jen obtížně hovořit o záměrném zkreslení (patrně příklad s Babylonií). U archaických civilizací má zobrazení světa také náboženský význam a středem světa bývá např. nějaké posvátné místo a mapa vyjadřuje vůbec chápání světa, nikoli informaci určenou jiným zemím. Podobně umisťování vzdálených zemí na okraj mapy může být motivováno poměrně složitě a zároveň se může jevit zcela přirozené - pro toho, kdo mapu tvoří a užívá.
Praktické hledisko se uplatňuje i v určité selektivnosti, na hospodářských mapách nenajdete podrobné informace o horách apod. Např. autor knihy Under the Map of Germany uvádí (s. 79) příklad polské etnografické mapy, která zaznamenává pouze obyvatelstvo polské národnosti, takže vyvolává dojem jeho velkého rozšíření, jen proto, že nezobrazuje ostatní etnika, ačkoli na některých místech bylo Poláků kolem 1 procenta.
Bylo by tedy třeba rozlišovat historické konvence při vytváření map, jejich účel atd. a zcela záměrné zkreslení, většinou asi s konkrétním cílem, někdy dost těžko odlišitelné. Může se stát, že nezáměrná konvence při tvoření mapy, bude mít podobný efekt jako vědomá falzifikace.
Moderní kartografie potom rozlišuje různá zkreslení, která jsou dána z povahy věci - mapa není identická s mapovanou rozlohou, zemský povrch je zakulacený, a prostorový a je přenášen na rovnou plochu, dochází k chybám měření, apod. (k tomu viz slovníky uvedené v literatuře, pod hesly zkreslení, kartografické zkreslení).

Uvádíme několik titulů, které se nám podařilo zjistit. Uspěli jsme především ve vyhledávači http://books.google.com/ , při hledání s výrazem falsification of maps. Dáte-li výraz do uvozovek, najdete přímo toto spojení v různých textech. Je dobré zkoušet různé možnosti i pokročilé vyhledávání, i v jiných jazycích.
Uvádíme jen výběr, dalším hledáním a variací zadání najdete patrně více.
Vzhledem ke specifičnosti tématu je google.books asi nejvhodnějším zdrojem, díky vyhledávání v plném textu.
Uvedené tituly tu jsou k dispozici v náhledu, takže můžete číst rozsáhlé pasáže knihy, mimoto lze v knihách vyhledávat. něco byste patrně našla také v bibliografiích těchto knih. - Druhou z nich, o falsifikaci map v bývalé NDR, jsme zjistili ve dvou českých knihovnách.
Dostupnost knih můžete zjistit v bázích SKC, NKC (http://sigma.nkp.cz/F/) a na portálu www.jib.cz.
Doplňujeme několik titulů, které jsou spíše obecné a najdete v nich informace k historii kartografie a geografie.

Prameny:
1. dokumenty ve fondech NK ČR, spíše obecné povahy

The history of cartography. Volume 1, Cartography in prehistoric, ancient and medieval Europe and the mediterranean / edited by J. B. Harley and David Woodward. -- Chicago : University of Chicago Press, 1987. -- xxi, 599 s. : il., 40 s. obr. příl. ; 29 cm
(rozsáhlé dějiny kartografie, celkem 4 svazky, k dispozici v NK ČR)

Výkladový geodetický a kartografický slovník : Určeno pro prac. z oboru geodézie, geodetické astronomie, gravimetrie, fotogrammetrie a kartografie / Karel Kučera. -- 1. vyd.. -- Praha : SNTL, 1964. -- 128, [1] s. ; 8°

Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra. -- Bratislava :
Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenské republiky, 1998. -- 540 s. ;
24 cm

Mýtus a geografie : svět, prostor a jejich chápání ve starších i novějších kulturách / uspořádali Jiří Starý a Sylva Fischerová. -- Vyd. 1.. -- Praha :
Herrmann & synové, 2008. -- 365 s. : il., faksim. ; 24 cm

2. knihy zjištěné v google.books, které se celkově nebo z části věnují speciální otázce falšování map

Titul Under the map of Germany: nationalism and propaganda 1918-1945
Autor Guntram Henrik Herb
Vydání ilustrované vydání
Vydavatel Routledge, 1997
ISBN 0415127491, 9780415127493
Délka Počet stran: 250

Titul State security and mapping in the GDR: map falsification as a
consequence of excessive secrecy? : lectures to the conference of the BStU from 8th-9th March 2001 in Berlin
Autoři Dagmar Unverhau, Germany. Bundesbeauftragter für die Unterlagen des
Staatssicherheitsdienstes der Ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik
Redaktor Dagmar Unverhau (ed.)
Spolupracovník Dagmar Unverhau
Vydání ilustrované vydání
Vydavatel Lit, 2006
Zdroj originálu: Michiganská univerzita
Digitalizováno 9. říjen 2008
ISBN 3825890392, 9783825890391
Délka Počet stran: 302
v ČR má:
Ve fondu    ABB083 [AV ČR - Ústav pro soudobé dějiny Praha] -- sign.
451/06    ABC039 [VÚ geodet., topograf. a kartograf. Zdiby] -- sign.
K 50248


Titul The New Nature of Maps: Essays in the History of Cartography
Autoři J. B. Harley, Paul Laxton, J. H. Andrews
Redaktor Paul Laxton
Přispěvatelé Paul Laxton, J. H. Andrews
Vydání ilustrované vydání
Vydavatel JHU Press, 2002
ISBN 0801870909, 9780801870903
Délka Počet stran: 352
kapitola: Deconstructing the Map, např. kolem s. 156.

Obor

Geografie. Geologie. Vědy o zemi

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

25.06.2009 10:41

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu