maniodeprese

Text dotazu

Dobrý den, budu dělat bakalářskou práci na téma
maniodeprese.Můžete mi prosím vybrat seznam knih ,ve kterých mohu tyto
informace získat

Odpověď

Dobrý den,

knihy věnující se maniodepresivní psychóze, nyní se používá častěji termín bipolární afektivní porucha, můžete nalézt v elektronickém katalogu Národní knihovny ČR - bázi NKC (http://sigma.nkp.cz/cze/nkc):

1) VAVRUŠOVÁ, Lívia. Bipolárna porucha. Martin : Osveta, 2004. 203 s. ; 20 cm. ISBN 80-8063-136-0 (brož.). ISBN 978-80-8063-136-9(chyb.)

2) PRAŠKO, Ján et al. Bipolární afektivní porucha : příručka pro nemocné a jejich rodiny. Praha : Maxdorf, c2004. 107 s. : il. ; 21 cm. ISBN 80-7345-002-X (brož.)

3) HERMAN, Erik et al. Bipolární porucha a její léčba : příručka pro pacienty a jejich rodiny. Praha : Maxdorf, c2007. 96 s. ; 21 cm. ISBN 978-80-7345-135-6 (brož.)

4) HERMAN, Erik; PRAŠKO, Ján; HOVORKA, Jiří. Diagnostika a léčba bipolární poruchy. Praha : Maxdorf, c2003. 75 s. ; 21 cm. ISBN 80-85912-93-7 (brož.)

5) PLZÁK, Miroslav. Typologie průběhu manio-depresivní psychózy a periodické deprese. Praha: [s.n.], 1965. 111 l. : il.

6) BREZNOŠČÁKOVÁ, Dagmar; NOVÁK, Tomáš; STOPKOVÁ, Pavla. Jak se vyrovnat s mánií a depresí : příručka pro pacienty s bipolární afektivní poruchou. Praha : Maxdorf, c2008. 94 s. (některé složené): barev. il. ; 22 cm. ISBN 978-80-7345-131-8

7) NOVÁK, Tomáš a kol. Jak úspěšně plout mezi mánií a depresí : příručka pro pacienty s bipolární afektivní poruchou. Praha : Maxdorf, c2008. 26 s. : barev. il. ; 21 cm. ISBN 978-80-7345-152-3 (brož.)

Pro svou práci můžete využít i články z bibliografické článkové databáze ANL - Články v českých časopisech, novinách a sbornících (http://sigma.nkp.cz/cze/anl) - klíčová slova: maniodepres?, bipolar? and afektiv? and poruch? (znaménko ? nahrazuje jeden a více znaků, výraz je tak pravostraně rozšiřován.

1) NOVÁK, Tomáš; BAREŠ, Martin. Antidepresiva v léčbě bipolární deprese = Antidepressants in the treatment of bipolar depression. In: Psychiatrie pro praxi. ISSN 1213-0508. Roč. 10, č. 2 (2009), s. 72-75

2) PRAŠKO, Ján; NOVÁK, Tomáš; ZÁLESKÝ, Richard. Kognitivně behaviorální terapie u pacientů s bipolární poruchou. In: Psychiatrie. ISSN 1211-7579. Roč. 9, č. 1 (2005), s. 46-55

3) PETR, Jaroslav. Maniodepresivní psychóza a tvůrčí schopnosti. In: Věda, technika a my Praha 1210-0897 Roč. 50, č. 11 (199611), s. 34-35

Z dalších zdrojů Národní knihovny bychom doporučovali také zahraniční placené článkové databáze, které jsou na základě platného čtenářského průkazu NK ČR dostupné buď přímo z počítačů Národní knihovny ČR nebo pomocí vzdáleného přístupu odkudkoli (http://www.nkp.cz/pages/page.php3nazev=Licencovane_online_databaze&submenu3=104). Můžete využít zejména databáze EBSCO - Academic Search Complete, MasterFILE Premier, Web of Knowledge, ScienceDirect, SpringerLINK. Úplný přehled databází, které má NK ČR k dispozici je dostupný na adrese http://www.nkp.cz/pages/page.php3?page=sluz_infozdr.php3.

V Souborném katalogu ČR (http://sigma.nkp.cz/cze/skc) jsme také nalezli anglickou publikaci k tématu, kterou má k dispozici Ústav Vědeckých informací 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy (http://uvi.lf1.cuni.cz/):

GOODWIN, Frederick K.; REDFIELD, Jamison. Manic-depressive illness : bipolar disorders and recurrent depression. Oxford : Oxford University Press, 2007. 1262 s. : il. ISBN 0-19-513579-4 (chyb.)

Kniha je v omezeném náhledu dostupná v plném textu také na Google Books Search - http://books.google.cz/books?id=rnr_OxfcqDcC.  

Další relevantní zdroje pro svoji práci můžete nalézt také v katalozích a databázích Národní lékařské knihovny (http://www.nlk.cz).  

Na portálu MEDVIK (http://www.medvik.cz):

1) Bipolar disorder : a clinician`s guide to biological treatments . 1st ed . New York : Brunner-Routledge , c2002 . xvii, 320 s. . ISBN 0-415-93390-0.

2) Bipolar disorders : 2nd Stanley Symposium, Freiburg, November 17-18, 2000 . Basel : Karger , 2002 . 43 s. . (Neuropsychobiology, vol. 45, suppl. 1, March 2002) . ISBN 3-8055-7389-8.

3) Bipolar illnesses : new ways of treatment . Basel : Karger , 2000 . 51 s. . (Neuropsychobiology, vol. 42, suppl. 1, November 2000) . ISBN 3-8055-7175-5.

4) Bipolar medications : mechanisms of action . 1st ed . Washington : American Psychiatric Publishing , 2000 . xix, 440 s. . ISBN 0-88048-927-8.

5) VAVRUŠOVÁ, Lívia. Bipolární porucha . Martin : Osveta , c2004 . 202 s. .ISBN 80-8063-131-1.

6) ANDERS, Martin, UHROVÁ, Tereza. Léčba bipolárních afektivních poruch .

Praha : Sanofi-Synthelabo , 2004 . 31 s. .

7) New diagnostic and therapeutic aspects of bipolar disorders : 3rd Stanley Symposium, Andechs, November 3, 2001 . Basel : Karger , 2002 . 35 s. . (Neuropsychobiology, vol. 46, suppl. 1, 2002) . ISBN 3-8055-7549-1.

8) The science of mental health . Vol. 1, Bipolar disorder. New York : Routledge , 2002 . xii, 271 s. . ISBN 0-8153-3743-4.

V článkových databázích Národní lékařské knihovny:

* BMC - Bibliographia Medica Čechoslovaca 1999+

(http://dec2.nlk.cz:4001/ALEPH/CZE/BMC/BMC/BMC/START)  - použijte klíčová dotaz bipolar? and afektiv? and poruch?

* BMR - Bibliographia Medica Čechoslovaca (retrospektiva z let 1953-1956,1968,1976 -1998) -

http://dec2.nlk.cz:4001/ALEPH/CZE/BMC/BMR/BMR/START - vzhledem k časovému záběru databáze zde použijte spíše klíčová slova pro starší název onemocnění, stačí maniodepres?

Základní informace je možné získat také z internetových stránek:

* http://www.pharmanews.cz/2007_01/manio.html

* http://cs.wikipedia.org/wiki/Bipol%C3%A1rn%C3%AD_afektivn%C3%AD_porucha

*

http://www.zbynekmlcoch.cz/info/ostatni_obory/maniodepresivni_psychoza_priznaky_lecba_pricina.html

* http://www.icm.cz/manipdepresivni-psychozy

* http://en.wikipedia.org/wiki/Bipolar_disorder

Obor

Lékařství

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

27.03.2009 15:41

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu