Maloobchod

Text dotazu

Dobrý den, dělám bakalářskou práci na téma
maloobchod a nevím, jakou je třeba k tomu literaturu.
V práci bych chtěla zmínit historii maloobchodu, současnost a rozebrat
problém malých obchodů kontra supermarkety.

Odpověď

 

Dobrý den,

níže je uvedena možná literatura pro zpracování vaší bakalářské práce.

Další prameny můžete dohledat v Souborném katalogu VŠE

(http://library.vse.cz) nebo v Jednotné informační bráně

(http://www.jib.cz/V?RN=448248646).

 

 

Literatura:

Lusch, Robert F.: Introduction to retailing. [Mason] :

South-Western/Cengage Learning, c2011.

Bárta, Vladimír: Retail marketing. Praha : Management Press, 2009.

Boček, Martin: POP in-store komunikace v praxi : trendy a nástroje

marketingu v místě prodeje. Praha : Grada, 2009.

Cimler, Petr: Retail management. Praha : Management Press, 2007.

Hammond, Richard: Chytře vedená prodejna : jak mít více zákazníků a větší

tržby . Praha : Grada, c2005.

Beraud, Christian: Řeč retailu! : 1000 základních pojmů retailu. Praha :

ATOZ, [2002].

Varley, Rosemary: Retail product management : buying and merchandising.

London : Routledge, 2001.

Starzyczná, Halina: Maloobchod v českých zemích v proměnách let 1918-2000.

Karviná : Slezská univerzita, 2000.

Obchod - doména spotřebitele : (ekonomicko-statistický přehled o vývoji a

stavu v obchodě) / ČSÚ, MAG Consulting, s.r.o. Praha : MAG Consulting,

2001.

Dlouhý, Vladimír: Obchod v České republice : problémy a perspektivy = Der

Handel in der Tschechischen Republik : Probleme und Perspektiven = Retail

industry in the Czech Republic : problems and outlook .Köln : Deutsches

Handelsinstitut, [1998].

Kooperace : cesta k prosperitě malého a středního podnikání : informační

materiál pro drobné obchodníky. Díl II / Ministerstvo průmyslu a obchodu,

Svaz obchodu ČR. Praha : MAG Consulting, 2002.

Maloobchodní síť a obchodní podnikání v ČR : odborný materiál pro obce a

podnikatele, zpracovaný na základě výsledků sčítání maloobchodních prodejen

v ČR v r. 1999.

Kotler, Philip: Moderní marketing. Praha : Grada, 2007.

Kotler, Philip: Inovativní marketing : jak kreativním myšlením vítězit u

zákazníků. Praha : Grada, 2005.

Cimler, Petr: Provozní strategie obchodních firem . Praha : Vysoká škola

ekonomická, 1994.

Dedouchová, Marcela: Kvalitní strategie - předpoklad úspěchu firmy. Praha :

Profess, [1996].

Pražská, Lenka: Obchodní podnikání : retail management . Praha :

Management Press, 2002.

Boučková, Jana: Základy marketingu . Praha : Oeconomica, 2011.

Geffroy, Edgar K.: Zákazník - náš protivník nebo partner? : clienting

nahrazuje marketing a radikálně mění způsob prodeje. Praha : Management

Press, 2001.

Spáčil, Aleš: Péče o zákazníky : co od nás zákazník očekává a jak

dosáhnout jeho spokojenosti. Praha : Grada, c2003.

 

Závěrečné práce (elektronický zdroj - nejsou volně dostupné)

Bernat, Jakub: Ovlivňování zákazníka v maloobchodě. Bakalářská práce

(Bc.)—Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta mezinárodních vztahů, 2009

Čiháková, Lenka: Strategie malé firmy podnikající v oblasti maloobchodu.

Diplomová práce (Ing.)—Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta

mezinárodních vztahů, 2009.

Vidová, Eva: Vývoj retailingu v Českej republike. Bakalářská práce

(Bc.)—Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta mezinárodních vztahů, 2010.

Nymsa, Jakub: Vývoj maloobchodu v ČR po roce 1993. Diplomová práce

(Ing.)—Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta mezinárodních vztahů, 2008.

Walach, Janusz: Maloobchod jako lakmusový papírek vývoje ekonomiky?

Bakalářská práce (Bc.)—Vysoká škola ekonomická v Praze. Národohospodářská

fakulta, 2008

Internetové zdroje:

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/

http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/home

Periodika:

Moderní obchod

Hospodářské noviny

MF Dnes

Zboží a prodej

Lobby

Obor

Ekonomické vědy, obchod

Okres

--

Knihovna

Centrum informačních a knihovnických služeb Vysoké školy ekonomické v Praze

Datum zadání dotazu

14.06.2011 11:13

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu