Malíř Lumír Nedvídek

Text dotazu

Prosim o informace o maliri L.Nedvidkovi .Udajne
jeho obrazy jsou v N.G. .Nektere na c. velvyslanectvich napriklad v
Pekingu.Protoze jsem se s nim osobne setkala zajima me vsecho. Protoze budu
v raze rada bych videla jeho obrazy.Mozna je napsan i jeho Zivotopis.Jedinou
zpravu o nem byla publikovana "Osobnosti RK" www.rychnov-city.cz/osobnosti

Odpověď

Dobrý den,
stručné informace o malíři Lumíru Nedvídkovi obsahuje Slovník českých a slovenských výtvarných umělců (Sv. 9. 1950-2002. Ml-Nou. Ostrava: Výtvarné centrum Chagall, 1998-  . Str. 215. ISBN 80-86171-14-0) a také Nový slovník československých výtvarných umělců od Prokopa Tomana (2. díl. L-Ž. V Praze:
Tvar, 1950. Str. 190):


NEDVÍDEK, Lumír - malíř

Narozen 24.10.1920 v Rychnově nad Kněžnou, zemřel 11.3.1997. Studoval u prof. V. Nechleby na AVU v Praze (1951) a u prof. Schinnerera v Mnichově.
Věnoval se figurální malbě, portrétu a obrazům se sakrální tematikou. Je mj.
autorem portrétu hraběte Zdeňka Kolowrata-Liebsteinského pro Kolowratskou galerii na zámku v Rychnově nad Kněžnou. Vystavoval v Náchodě a Rychnově.

Lumíru Nedvídkovi se přímo věnuje následující publikace vydaná k jeho nedožitým 80. narozeninám:

* Lumír Nedvídek / [textová část Jiří Mikeš a Maruška Horáková-Nedvídková].
[Praha? : s.n.], c2001. 79 s. : barev. il. ; 20 x 21 cm. ISBN 80-238-8444-1.
* Nedvídek, Lumír, 1920-1997 * obrazové publikace * monografie


Další informace o L. Nedvídkovi by měly být obsaženy také v knize:

* Píseň bojovná: Boj našeho lidu za svobodu v dílech malířů / Uspoř. Zdeněk Pilař a Jiří Šmíd. Praha: Naše vojsko, 1955. -- 20, [1] s. : 150 s. obr.
příl. [20] barev. obr. příl. ; 4°. Jmenný rejstřík s životopisnými pozn. o umělcích

Resumé: Sborník, vydaný k oslavě šedesátého výročí našeho osvobození, klade si za úkol ukázat, jak výtvarné umění oslavuje ve svých dílech pokrokové epochy dějin a ty události nedávné minulosti, které svým významem se stávají už dnes součástí pokrokových tradic našeho národa. Časově začíná sborník malíři 19. století, z nichž první Josef Mánes razil cestu umění, spjatému se životem s lidem a jeho postavami. Nejpočetněji je v díle zastoupen Mikoláš Aleš kresbami kališníků, selských rebelů a lidových typů, ztělesňujících představy mravně silných bojovníků za národní a sociální osvobození lidu.
Díla současných malířů ve sborníku obsažená nezobrazují jen revoluční děje tohoto století, ale pokoušejí se evokovat výjevy a slavné události české historie.

Oba výše uvedené záznamy je možné nalézt např. v elektronickém katalogu NK ČR (http://aleph.nkp.cz/cze/nkc), informace o možnostech výpůjčky jsou uvedeny pod ikonou Exempláře.

V článkové databázi ANL - Články v českých časopisech, novinách a sbornících
(http://aleph.nkp.cz/cze/anl) jsme také nalezli 2 citace článků k L.
Nedvídkovi:

* KRÁM, Josef. Effel ho považoval za velkého malíře. In: Hradecké noviny. -- Hradec Králové. -- ISSN 1210-602X. -- Roč. 6, č. 66 (19970319), s. 6

* Nedvídek, Lumír, 1920-1997 * Rychnov nad Kněžnou * nekrology

* HOFRICHTER, Vladimír. Muž, který se oženil s malířskou paletou, bude zanedlouho slavit významné životní jubileum. 2 fotogr. In: Orlické noviny.
-- Hradec Králové. -- ISSN 1210-602X. -- Roč. 2, č. 249 (19951024), s. 9.


Dále nekrolog v Bibliografické databázi Historického ústavu AV ČR
(http://biblio.hiu.cas.cz):

* ZRŮBEK, Rudolf : Slova loučení... Orlické hory a Podorlicko 9, 1999, s.
230-232. [Nekrolog, Lumír Nedvídek, 1920-1997]. 

V katalogu Knihovny Galerie výtvarného umění Havlíčkův Brod
(http://galeriehb.knihovny.net:9005/eng/l.dll?cll~5419) potom dokument:  

* BOUČKOVÁ, Jitka. Malíři Orlicka a Podorlicka. Lanškroun: Městské muzeum Lanškroun, 1996. 28 s.

V katalogu Knihovny Muzea umění Olomouc 2 katalogy z výstav:

* Výstava Akademie výtvarných umění v Praze. Praha: Akademie výtvarných umění, 1949. 38 s.

- http://muo.olmuart.cz/clavius/eng/l.dll?cll~16027

* PEŤAS, František. Výtvarná úroda 1951. Praha: Spolek výtvarných umělců Mánes, 1951. 36 s.
- http://muo.olmuart.cz/clavius/eng/l.dll?cll~15713
 

Prostřednictvím digitální knihovny Kramerius (http://kramerius.nkp.cz), která obsahuje digitalizované plné texty starších ročníků novin a také starší či ohrožená vydání monografií, jsme vyhledali ještě článek o Lumíru Nedvídkovi a jeho tvorbě uveřejněný v Rudém právu (plné texty čísel periodik vydaných po r. 1890 a monografie vydané po r. 1880 jsou však v souladu s autorským zákonem přístupné pouze v Národní knihovně ČR):


* KLIVAR, Mir. Jistota umělcova přesvědčení. Rudé právo. 1959, roč. 39, č.
224 (14.8.1959), s. 4.

http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/6996140

Volně dostupný v rámci Archivu digitalizovaných časopisů Ústavu pro českou literaturu AV ČR - http://archiv.ucl.cas.cz/index.php?path=RudePravo/1959/8/14/4.png

 
Informace o výstavě uveřejněné v Literárních listech:

* Č. 6 (4.4.), 1968, s. 14 - volně
http://archiv.ucl.cas.cz/index.php?path=LitL/1.1968/6/14.png

Kramerius: http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/18412557

* Č. 9 (25.4.), 1968, s. 13 - volně
http://archiv.ucl.cas.cz/index.php?path=LitL/1.1968/9/13.png

Kramerius: http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/18412090

 * Č. 10 (2.5.), 1968, s. 13 - volně
http://archiv.ucl.cas.cz/index.php?path=LitL/1.1968/10/13.png

Kramerius: http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/18412129

Katalog Knihovny Národní galerie (http://sd.ruk.cuni.cz/tinweb/ng/tw)
obsahuje rovněž záznam katalogu z výstavy L. Nedvídka:

* Lumír Nedvídek: obrazy a kresby 1949-1959 / [výstava Nová síň Praha VIII.1959] / Praha, Nová síň, 1959/08/00-1959/08/00, Lumír Nedvídek, 1959.
Praha: Svaz československých výtvarných umělců (Praha) , 1959. Nestr. il.

Podle svého Katalogu sbírek by však Národní galerie v Praze
(http://ng.bach.cz/ces/) měla mít k dispozici pouze jediný obraz L. Nedvídka s názvem "Výlov Krvavého rybníka" (plátno, olej). Bude však lepší, pokud se obrátíte na NG osobně (http://www.ngprague.cz/). 

Další obrazy by mohla případně mít také Galerie výtvarného umění v Náchodě (http://www.gvun.cz/). 


Několik zmínek ohledně Lumíra Nedvídka jsme vyhledali také na internetu, níže uvádíme.

Ve výroční zprávě Muzea a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou z r.
2009 je zmínka o stálé expozici v Kolowratském zámku, kde by měly být mj.
vystaveny i 3 obrazy Lumíra Nedvídka
(http://moh.cz/2010_img/Vyrocni_zpr_2009.pdf):

2. Galerie - II. patro Kolowratského zámku, stálá expozice

Byla v roce 2009 otevřena 30. dubna a byla rozšířena dlouhodobou zápůjčkou z majetku města Rychnov nad Kněžnou (Lumír Nedvídek, 3 obrazy), Jiřího Kaloče (Jiří Kaloč, Milénium), novou akvizicí (Antonín Hudeček, Podzim v parku častolovického zámku) a obrazy z depozitáře OG (Antonín Hudeček, Augustin Ságner, Jan Slavíček, Miloslav Holý, Miloslav Hégr).

Muzeum a galerie Orlických hor pořádala výstavu u příležitosti 10. výročí smrti L. Nedvídka, na stránkách věnovaných výstavě můžete nalézt další informace o autorovi, včetně ukázek jeho děl - http://moh.cz/2007_cz/nedvidek.php.

Stránky věnované skautingu v Rychnově nad Kněžnou (http://www.skautrk.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=45&Itemi
d=29) uvádějí informace k sestře L. Nedvídka, Marii Horákové-Nedvídkové:

"V roce 1946 se stala jejich vedoucí Marie Horáková-Nedvídková později známá pražská lékařka a sestra akademického malíře Lumíra Nedvídka"...

..."Dívčí oddíl, byl údajně založen v roce 1936 jak uvádí ve své vzpomínce Dr. Maruška Horáková-Nedvídková, která působila po válce i jako vedoucí střediska, měl od začátku 4 družiny v počtu asi 40 dívek"...

Kněženskorychnovský průvodce
(http://www.rychnov-city.cz/pruvodce/pruv1.htm): 

..."V pohodě jsme tak došli až k bývalému NEDVÍDKOVU MLÝNU po pravé straně, kde tvořil akademický malíř, pravnuk Josefa Kajetána Tyla, Lumír NEDVÍDEK (1920 - 1997). Portrétoval některé přední představitele našeho veřejného a kulturního života, jeho nástěnné enkaustiky tvoří uměleckou výzdobu českého velvyslanectví v Pekingu a mnoho jeho obrazů je v majetku ústředních úřadů, Národní galerie a galerií oblastních i soukromých. Neprozradíme snad nic špatného - jeho sestra Maruška, nynější významná pražská lékařka doc. Marie HORÁKOVÁ, byla studentskou láskou Jiřího Šlitra na zdejším reálném gymnáziu"...

Stránky týkající se malíře Václava Seidla
(http://abart-full.artarchiv.cz/soubory/29977_0001.pdf):

"V této době (okolo r. 1940) také vypomáhá Seidl teoreticky i nedostatkovým malířským materiálem mladičkému začínajícímu rychnovskému malíři Lumíru Nedvídkovi..."

Více informací by Vám mohla poskytnout ještě Knihovna Uměleckoprůmyslového musea v Praze (http://knihovna.upm.cz).

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

06.09.2010 10:03

Robert Priam píše:
Neděle 09.08.2015 17:47
Hallo, som v majitelste troch nadhernych olejovych malieb od Lumira Nedvidka. (Z 50ych a 60ych rokov)
V pripade zaujmu ozvyte sa na moju eMail.
Juraj píše:
Středa 12.08.2015 17:22
Dobry den pan Robert,
mal by som zaujem. Mozete byt prosim konkretnejsi co sa tyka ceny, velkosti a nametu obrazov.
Dakujem. S pozdravom
Juraj
Juraj píše:
Neděle 16.08.2015 22:14
Dobry den pan Robert, mal by som zaujem, ale nemam Vas email. Moj by mal byt pripojeny k tejto sprave. Dakujem. S pozdravom Juraj
Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu