Malíř Jan Šrámek

Text dotazu

Prosím o informace k malíři J.F. Šrámkovi (1986 - 1957).

Odpověď

Dobrý den,

Slovník československých výtvarných umělců uvádí k malíři Janu Šrámkovi následující informace:

 

"ŠRÁMEK Jan

malíř, ilustrátor, fotograf

Narozen 9. 6. 1886 v Praze, zemřel 10. 12. 1957. Studoval u prof. Roubalíka, ve speciálce prof. H. Schwaigra (1903-1905, 1906-1908) a u prof. M. Švabinského na AVU v Praze (1912-1913). Absolvoval studijní pobyt v Paříži (1913). Byl zaměstnán jako kreslíř ve večerníku Právo lidu. Zabýval se realistickou malbou krajin, portrétů a zátiší, realizacemi pro architekturu (s malířem Klusáčkem figurální sgrafita budovy Strojovny na výstavišti v Praze), restaurátorskými pracemi (s R. Laudou fresky v kostele sv. Jana v Jindřichově Hradci). Věnoval se dokumentární a reportážní fotografii, 1919-1931 působil jako osobní fotograf a zakladatel fotografického archivu prezidenta T. G. Masaryka. Pravidelně se účastnil výstav JUV v Praze, Jindřichově Hradci, Táboře, Hradci Králové, Mostě, práce měl i na I. přehlídce československého výtvarného umění 1949-1951 v Praze, samostatně se představil 1943 v Praze na Národní třídě v prostorách JUV.

1954 obdržel 3. cenu a uznání za malbu v soutěži na výzdobu muzea K. Gottwalda v Praze (Lidový dům).

 

Literatura

Malá československá encyklopedie. Díl 6. Academia, Praha 1987.

Toman, P: Nový slovník československých výtvarných umělců. Díl 2. Výtvarné centrum Chagall, Ostrava 1993. Týž: Dodatky. Ostrava 1994."

 

zdroj: MALÝ, Zbyšek, ed. a MALÁ, Alena, ed. Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950-...  16. díl. vyd. 1. Ostrava: Výtvarné centrum Chagall, 2006. (str. 337) 

 

 

Podrobnější informace o životě a díle malíře můžete nalézt v článcích:

 

* JŮN, Libor. Životní osudy Jano Šrámka aneb několik poznámek k (neúplné) biografii zapomenutého fotografa. Libor Jůn. In: Sborník Národního muzea v Praze. Řada A - Historie. = Acta Musei Nationalis Pragae. Series A - Historia. Hradní fotoarchiv. Pramen k vizuálním dějinám Československa 1918 - 1933. I. II / Praha : Národní muzeum 64, č. 1-2 (2010), s. 11-24.

* Valášek, Jakub. Jindřichohradecká anabáze malíře Jano Šrámka. Jakub Valášek. In: Výběr : časopis pro historii a vlastivědu jižních Čech České Budějovice : Jihočeské muzeum Roč. 53, č. 4 (2016), s. 268-270.

* Jež, Štěpán.  Jano Šrámek šedesátníkem. -J. Š.-. Lidová demokracie 9. 6. (1946,)

 

 

Internetové zdroje:

* http://abart-full.artarchiv.cz/osoby.php?Fvazba=osobavdokumentech&i=13&Fmistoumrti=&Fprijmeni=%C5%A1r%C3%A1mek&Fjmeno=&FnarozDen=&FnarozMes=&FnarozRok=&FumrtiDen=&FumrtiMes=&FumrtiRok=&Fmisto=&Fobor=

* https://cs.wikipedia.org/wiki/Jano_%C5%A0r%C3%A1mek

 

Obor

Informace o knihovně

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

21.07.2017 09:59

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu