Malíř D. Nikolov

Text dotazu

Dobrý den,
na rámu obrazu pocházejícího z doby kolem roku 1930, který vlastním, je
uvedena adresa akademického malíře D.Nikolov Praha XIX Sadová 1422 .
Protože o uvedeném umělci praticky nelze nic zjistit, obracím se na Vás s
prosbou, pokud máte nějaké informace, alespoň o upřesnění pohlaví a
národnosti, podkud možno více. Dotazem na Mapy.cz jsem zjistil, že v dnešní Praze se zřejmě vyskytuje pouze jedna Sadová ulice, a to s největší pravděpodobností v současné Praze 6. Odbor evidence obyvatelstva na můj dotaz odmítl odpovědět s odvoláním na zákon č. 133/2000 Sb., v pl. znění,který neumožňuje podávat jakékoliv informace o jiných osobách.

Odpověď

Dobrý den,
domníváme se, že malíř, jehož hledáte, je s největší pravděpodobností Dimo Nikolov. Bohužel se o něm nezmiňují žádné biografické  slovníky, ani publikace věnující se malířům jak českým, tak i zahraničním. Jediné zmínky, které jsme tak našli, jsou články v digitální knihovně Kramerius (www.kramerius.nkp.cz).

Vyhledávání v digitální knihovně je volně dostupné, stejně jako zobrazení bibligrafických záznamů spolu s krátkým úryvkem, který obsahuje hledané slovo. Zobrazení plných textů je poté vázané na roky vydání dokumentu:
periodika vydaná do r. 1890 a monografie vydané do r. 1880 jsou volně dostupné; novější vydání je možné prohlížet pouze na počítačích v Národní knihovně ČR.

Vzhledem k tomu, že jsme nenašli žádné jiné zdroje, které by obsahovaly jakoukoliv informaci o tomto malíři, uvádíme Vám výběr článků z Krameria:

Ohlas od Nežárky. 20.11.1931, s. 4.
"Výstava obrazů, kterou pořádá v bývalé dívčí škole od 14. do 22. t.m. akad.
malíř Dimo Nikolov, je podnikem pozoruhodným, zasluhující si plně uměleckého zájmu našeho obecenstva. D. Nikolov, mladý, sympatický Bulhar, je absolventem pražské akademie výtv. umění, žákem Bukovace a Obrovského, už přes 8 let žije v naší republice, dojížděje jen na léto do své vlasti sbírati náměty pro své umění. Nikolov je vlastně figuralista, jak to dokazuje i na výstavě několik portrétů, vedle autoportrétu vesměs skoro charakteristických typů cikánskýchm, ale i jeho krajinářské věci jsou dělány štětcem neobyčejně pevným, prozrazujícím nesporné nadání i uměleckou individualitu; jsou to vesměs věci poctivě pracované, vynikající hloubkou i tonem, neřeší problémy, ale malovány jsou s láskou a ukázněností. Jeho ranní nálady moře a vůbec scény pobřežní dýchají přímo čistým slaným vzduchem moře a azurovým nebem, oreintální zákoutí zastřčených bulharských uliček jsou stejně opravdové jako zasněžené obrázky z Čech; skvělá je Bulharka (č. 88), Dívčí akt (č. 5) i nálada Sosopolského přístavu nebo zákoutí z Mesemvrije.
Nikolov neholduje výstředním směrům, ale jeho záliba pro širokou a klidnou plochu a smysl pro plnokrevnou barvistost dodávají jeho věcem půvabu, originality a hodnosti. ... " (Pozn.: výstava se konala v Hradci).


Výstava v Chrudimi. Národní politika. 20.11.1931, ranní vydání; vydání pro Prahu, s. 7.
"Ve výstavních místnostech průmyslového muzea chrudimského vystavuje právě bulharský akadem. malíř Dimo Nikolov. Výstava, která obsahuje 73 originály z Bulharska, Čech, Francie, Španělska a Egypta, byla zahájena 23. listopadu a těší se značné pozornosti obecenstva. Dimo Nikolov jest žákem prof.
Obrovského."
 

Výstava bulharských malířů v  Moravské Ostravě. Národní listy. 8.3.1932, s.
5.
"V Domě umění v Mor. Ostravě vystavují ovoce své nenáročné práce bulharští malíři Dimo Nikolov a Dobri Dobrev. Jsou to krajiny, portrety, motivy z Bulharska i od nás, zachycené vesměs neumělkovaně. Celkem možno říci, že tu není již onoho tápání, které je příznačné tak umělcům mladším a že oba Nikolov, tak i Dobrev, našli již svou cestu i svůj směr."


Umění. Národní politika.  28.3.1928 , s. 10.
"Bulharský malíř Dimo Nikolov zahajuje dnes o půl 3 hod.  odpol. výstavu svých prací v Tyršově domě. Je vychovancem školy Obrovského při pražské akademii výtvarných umění. Po ukončení svých odborných studií konal cesty po Balkáně a pobřežních krajích Egypta, kdež našel mnoho vděčných námětů pro své umělecké tvoření. Vystavuje krajiny a genry."


Dva jižní Slované. Nárondí listy. 11.4.1928, s. 4.
"Výstavní síň v Tyršově domě se pomalu vžívá... nyní tam debutuje mladý Bulhar, Dimo Nikolov, krajinář. Jeho uměleckým vyznáním jest náladový impresionismus, osobně lehce melancholicky podbarvený. Jako v každém krajináři, vězí i v něm kus tuláka, světoběžníka. A tak tu svorně vedle sebe visí krajiny z českého Polabí i od Bosporu. Nikolov není umělecký revolucionář, ba ani jižního prudkého temperamentu v jeho obrazech solidně stavěných nenajdete. Spíše stín severské vážnosti a uzavřenosti, jež se nejvýrazněji uplatní tam, kde tato vnitřní dispozice nese i krajinnou náladu, jako v šeré marině "Po východu slunce", nebo v obrazech "Za deště", "Pradlena". Ti již Jihoslovan Milan Konjovič... "

 
Pro doplnění Vám uvádíme zdroje, které jsme prošli, avšak bez úspěchu:

* World Biographic INdex Online - licencované biografické archivy obsahují životopisné informace o  cca 5 milionech osobností všech povolání a hodností, pro registrované uživatele dostupné na adrese http://www.nkp.cz/pages/page.php3?page=sluz_infozdr.php3#wbi

* Toman, Prokop, ed. Nový slovník československých výtvarných umělců. 3., značně rozš. vyd. V Praze: Tvar, 1947-1955. 3 sv.

* Stránský, Antonín. Bulharské malířství. Praha: Antonín Stránský, 1940. 24 s.

* Lexikon der Kunst: Architektur Bildene Kunst Angewandte Kunst Industrieformgestaltung Kunsttheorie. Leipzig: E.A. Seemann, 1987-1994. 7 sv. ISBN 3-363-00046-4.

* Vollmer, Hans. Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler des XX.
Jahrhunderts: unter Mitwirkung von Fachgelehrten des In- und Auslandes.
Leipzig: E. A. Seemann, 1953-1962. 6 sv.


S dotazem se můžete také obrátit na bulharskou národní knihovnu, která taktéž poskytuje obdobnou službu "Ask a librarian" - kontakt naleznete na
adrese:
http://www.nationallibrary.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0199&g , případně na Knihovnu Uměleckoprůmyslového muzea, které je také zapojeno do služby Ptejte se knihovny (http://www.ptejteseknihovny.cz/knihovny/knihovna-umeleckoprumyslove-musea-v
-praze/).

Obor

Umění, architektura, muzeologie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

13.08.2012 09:00

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu