Makroekonomie - vnitřní a vnější peníze

Text dotazu

Zdroje na téma "vnitřní a vnější" peníze, či má tento termín jiné synonymum.

Odpověď

Dobrý den,

zasílám seznam možné literatury k vašemu tématu, další prameny můžete dohledat v Souborném katalogu VŠE - http://library.vse.cz, event. můžete využít i knihovnu  České národní banky  - http://www.cnb.cz/cs/verejnost/knihovna_cnb/

Literatura: 

1.Engliš, Karel. Soustava národního hospodářství: věda o pořádku, v kterém jednotlivci a národové pečují o udržení a zlepšení života. Svazek II. Kniha 1, Solidarismus — Kniha 2, Theorie krise. Praha: Melantrich, [1938]. xxix, 724 s.

2. Hahn, Frank H., ed. a Friedman, Benjamin M., ed. Handbook of monetary economics. Amsterdam: Elsevier, 1990. 2 sv. (xxix, 724; xxviii, s. 726-1311). Handbooks in economics; 8. ISBN 0-444-88025-9.

3. Macesich, George. Monetarism: theory and policy. New York: Praeger, 1983. xi, 269 s. Praeger studies in international monetary economics and finance. ISBN 0-03-062877-6.

4. Schwartz, Anna J. Monetarism and monetary policy. London: Institute of Economic Affairs, 1992. 40 s. Occasional paper; 86. ISBN 0-255-36302-8.

5. Koderová, Jitka, Sojka, Milan a Havel, Jan. Teorie peněz. 2., rozš. vyd. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2011. 283 s. ISBN 978-80-7357-640-0.

6. Keynes, John Maynard. Obecná teorie zaměstnanosti, úroku a peněz. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1963. 386 s.

7. Krejčí, Daniel. Teorie endogenních peněz. Praha: Národohospodářský ústav Josefa Hlávky, 1998. 88 s. Studie Národohospodářského ústavu Josefa Hlávky; 1/1998.

8. Revenda, Zbyněk et al. Peněžní ekonomie a bankovnictví. 5., aktualiz. vyd. Praha: Management Press, 2012. 423 s. ISBN 978-80-7261-240-6.

9. Revenda, Zbyněk. Peníze a zlato. Vyd. 1. Praha: Management Press, 2010. 256 s. ISBN 978-80-7261-214-7.

10. Polouček, Stanislav a kol. Peníze, banky, finanční trhy. Vyd. 1. Praha: C.H. Beck, 2009. xvii, 415 s. Beckovy ekonomické učebnice. ISBN 978-80-7400-152-9.

11. Jílek, Josef. Peníze a měnová politika. Praha: Grada, 2004. 742 s. Finanční trhy a instituce. ISBN 80-247-0769-1.

http://www.mises.cz/literatura/teorie-penez-a-uveru-57-kapitola-appendix-373.aspxObor

Ekonomické vědy, obchod

Okres

--

Knihovna

Centrum informačních a knihovnických služeb Vysoké školy ekonomické v Praze

Datum zadání dotazu

09.04.2014 12:35

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu