Magistrátní rada Eisenstein

Text dotazu

Dobrý den,
hledám nějaké informace o magistrátním radovi rytíři Eisensteinovi -v Praze působil kolem roku 1780-1795.
Děkuji

Odpověď

Dobrý den,

tištěné zdroje uvádějí jméno magistrátního rady Vojtěcha rytíře z Eisensteinu pouze v souvislosti s jednou jedinou událostí v Praze roku 1790, a to zakoupením již odsvěcené kaple Božího těla na Karlově náměstí. Tuto kapli magistrátní rada Vojtěch z Eisensteinu zakoupil v druhé konané dražbě a o rok později ji nechal zbořit.

 

Titulem z Eisensteinu se honosila původně patricijská rodina Eisnerů z Reutlingenu, která byla do šlechtického stavu povýšena v roce 1688 a roku 1712 byla přijata do dolnorakouského rytířského stavu. Johann Ignác Eisner, majitel skláren, získal v roce 1773 český šlechtický stav a v roce 1792 rytířský stav s predikátem von und zu Eisenstein und Lhotta. 

Je tedy pravděpodobné, že se jednalo o příbuzného zmíněného Johanna Ignáce Eisnera. Více informací a podrobnější popis příbuzenských vztahů v dané rodině se nám ovšem v nám dostupných zdrojích nalézt bohužel nepodařilo nepodařilo.

 

* Mádl, Martin. Johann Ignaz Eissner z Eisensteinu: sklář šlechticem a jeho sklenička. Martin Mádl. In: Opomíjení a neoblíbení v české kultuře 19. století : úředník a podnikatel : sborník příspěvků z 26. plzeňského sympozia k problematice 19. století : Plzeň, 23.- 25. února 2006 / Praha : KLP, 2007 s. 257-270.

* Adler, Jiří. Nobilitovaní skláři Eisnerové. Listy genealogické a heraldické společnosti v Praze. 1971, č. 15, s.25 - 27. 

* MAŠEK, Petr. Šlechtické rody v Čechách, na Moravě a ve Slezsku od Bílé hory do současnosti. Vyd. 1. Praha: Argo, 2008-2010. 2 sv. ISBN 978-80-257-0027-3.

* ŠKODA, Eduard. Pražské svatyně: kostely, kaple, synagogy, církevní sbory a modlitebny od úsvitu křesťanství na práh 21. století. 1. vyd. Praha: Libri, 2002. 287 s. ISBN 80-7277-098-5.

 

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

04.12.2017 14:31

Libor píše:
Čtvrtek 02.05.2019 23:17
Dobrý večer, jsem synem Karla Eisensteina,narozeného po pogromu v roce 1945,v táboře Kolín. Pokud máte nějaké dotazi tak bych snad mohl dohledat.
Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu