Madagaskar - sociální reformy v 19. století

Text dotazu

Hledám bližší historické údaje o reformách směřujících k sociálnímu rozvoji na Madagaskaru v 19. století. V jednom lexikonu je uváděno, že za královny Ranavalony I. (1828-1861) nastal rozkvět; byly zakládány školy, vydávány knihy v malgaštině, zavedena bezplatná zdravotní péče. Na druhé straně je Ranavalona I. jinde spojována s krutovládnými praktikami, pronásledováním křesťanů, legalizací obchodu s otroky, přirovnávána k římské Messalině, Caligulovi apod. Lze se někde dozvědět o tehdejším pokroku ve zdravotnictví a vzdělání? Předem děkuji.

Odpověď

Dobrý den, podle informací, které jsme nalezli, byly Vámi uváděné reformy spíše spojené s vládou krále Radamy I. (1810-1828). V roce 1817 byla uzavřena anglicko-malgašská smlouva o přátelství a obchodu.  V této smlouvě Britové žádali, aby se Radama I. vzdal obchodu s otroky, britský požadavek však Radama I. označil za ekonomickou sebevraždu. Britové se tedy výměnou za vzdání se obchodu s otroky zavázali vyplatit finanční a hmotné kompenzace.  Ve zvláštním dokumentu také Radama I. povolil v roce 1820 činnost britských misionářů na Madagaskaru. Na základě jeho souhlasu přicestoval 3.12.1820 David Jones z London Missionar Society (LMS) do Antananariva. Radama I. vítal britské misionáře jako nositele vzdělání (i když vázaného na křesťanství) a také jako prostředníky odborné pomoci. Radama I. požádal LMS, aby poslala co nejvíce  misionářů za předpokladu, že mezi nimi budou nejen muži víry i řemeslníci, např. tkalci či tesař. Misionáři otevřeli první školu v Anatananarivu v roce 1820, do roku 1829 díky králově podpoře založili 23 škol s přibližně 2300 žáky. Misionáři také upravili malgašský jazyk do psané podoby s využitím latinky a přeložili do malgašštiny i Bibli, oficiálním jazykem se stal merinský dialekt. Zvláštní pozornost věnovali misionáři vydavatelské činnosti. Význam misionářů se projevil i v oblasti technického vzdělávání, někteří Malgašané byly za technickým vzděláním posláni do Anglie a na Mauricius. Důležitou roli v úspěchu misionářské činnosti hrály i manželky misionářů, které navazovaly kontakty s urozenými malgašskými dámami, poskytovaly jim např. základní rady k vedení domácnosti. K nejvýraznější technické pomoci, kterou Radama I. od Britů získal, patřila modernizace stávající armády podle britského vzoru.

Po smrti Radamy I. získala trůn jeho sestřenice a první manželka Ranavalona I. (1828-1861). Hlavním cílem Ranavaloniny politiky bylo uchránit nezávislost Madagaskaru před zahraničními vlivy, zvláště pokud ovlivňovaly národní instituce, tradice a zvyky. Malgašové oceňovali britskou technickou pomoc, kterou misionáři poskytovali, ale přáli si, aby neměla náboženský charakter. Rostoucí vliv křesťanství představovalo pro malgašské vůdce hrozbu původním tradicím.  V roce 1832 byly zakázány křty, o tři roky později zakázala Ranavalona svým poddaným, aby se stali či zůstali křesťany, misionáři odešli do exilu. Křesťané se setkávali v jeskyních, domech. Toto období je spisovateli charakterizováno jako nejtemnější doba Ranavalonina panování a královna začala být označována jako madagaskarská královna Mary, moderní Messalina, ženský Nero.

Více informací o  historii Madagaskaru naleznete např. v následujících publikacích, které jsou dostupné v NK ČR:
* General history of Africa. VI, Africa in the Nineteenth Century until the 1880s. Oxford : Heinemann, c1989. s. 412-447. ISBN 0-435-94812-1.
* The Cambridge history of Africa. Vol. 5, From c. 1790 to c. 1870. Cambridge : Cambridge University Press, 1976. s. 393-417.
* BOITEAU, Pierre. Contribution à l'histoire de la nation malgache. Paris : Édit. Sociales, 1982. 445 s.
* DESCHAMPS, Hubert. Histoire de Madagascar. 3. ed. Paris : Berger-Lerault, 1965. 348 s.

Další knihy věnované madagaskarským dějinám si můžete vyhledat v souborném katalogu WorldCat (http://www.worldcat.org), doporučená literatura je uvedena i ve výše zmíněných publikacích.

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

06.11.2008 13:51

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu