Má lžíce, lžička něco společného se lží?

Text dotazu

Dobrý den,
mám takový jazykovědný dotaz. Má lžíce, lžička něco společného se lží?
Děkuji.

Odpověď

Slovo „lžíce“ pochází z latinského slova ligula (jazýček), slovo ligula je odvozeno ze slova lingua (jazyk), z lat. ligula vznikl přesmykem tvrdého a měkkého jeru tvar lьgЪla > lЪgьla, z prasl. lЪžica  po zániku jeru vznikly tvary lžica, lžice (Machek).

Slovo „lež“ pochází z praslovanského tvaru lЪžь od lЪgati (lhát). Tvar lЪgati má nejbližší příbuzný tvar v gótském liugan, a později německém lügen (Rejzek, Machek).

Pokud bychom uvažovali, jaké tvary mohly být východiskem v indoevropštině, Jiří Rejzek v Českém etymologickém slovníku uvádí:

Pro slovo „lžíce“ je východiskem indoevropský tvar leug (ohýbat, křivit) (Rejzek, s. 391)

Pro slovo „lež“ je východiskem indoevropský tvar leugh (lhát) (Rejzek, s. 377)

Tady je velmi blízká podoba tvaru slova, liší se pouze přídechovou hláskou h u tvaru leugh.

Je možné, že čistě hypoteticky došlo k přenesení významu křivý, ohnutý (původně dle zahnutí nástroje) na lež, lhaní. Ale pravděpodobně se tato dvě slova vyvíjela úplně nezávisle.

 

Zajímavé je slovo „lžička“.

Josef Jungmann uvádí u hesla „lež“ deminutivum “ležka“ a intensivum  „lžička“.

U samostatného hesla „lžička“ uvádí dva významy: 1. deminutivum (zdrobnělina) Lžjce, Löffelchen a 2. deminutivum (zdrobnělina) Lež, kleine Lüge.

Josef Jungmann dokládá zdroj, ve kterém je použito slovo lžička ve významu „lež“, dílo Kniha Gezusa Syracha wyd. Od Staněnského, sepsaná od Rešelia.

Jedná se o český překlad německých výkladů Caspara Huberina (1500-1553) k biblické knize Ecclesiasticus (Kniha Jesusa Siracha).

Toto dílo přeložil jindřichohradecký překladatel Tomáš Rešel (1520-1562). Český překlad vyšel v několika vydáních u známého pražského tiskaře Jiřího Melantricha z Aventýnu.

Naše Studijní vědecká knihovna má ve fondu vydání z roku 1574. Dílo je také přístupné online v digitální knihovně starých tisků Manuscriptorium.

Ve dvacáté kapitole knihy můžeme číst: „Lhář má s pamětij lháti / anebo se na paměti mijti. A tehdy hleď ty genž lžičky fladrowé dělati umijš/ aby se sám swau lžičkau w tlamu neudeřil.“

V této ukázce můžeme vidět významové spojení tvaru slova „lžička“, lžička jako lež a lžička jako nástroj.

 

Použité zdroje

LITERATURA:
1. MACHEK, Václav. Etymologický slovník jazyka českého. 5. vyd. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2010, 866 s. ISBN 978-80-7422-048-7.
2. PRAŽÁK, Josef Miroslav, František NOVOTNÝ a Josef SEDLÁČEK. Latinsko-český slovník. Vyd. 19., Ve Státním pedagogickém nakladatelství 3. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1980, 2 sv.
3. JUNGMANN, Josef. Slovník česko-německý. 2. vyd. Praha: Academia, 1990, Sv. 2. K-O.
4. FORST, Vladimír. Lexikon české literatury: osobnosti, díla, instituce. Praha: Academia, 2008, 5 sv. ISBN 80-200-0345-2.
5. REJZEK, Jiří. Český etymologický slovník. Třetí vydání (druhé přepracované a rozšířené vydání). Praha: Leda, 2015, 823 s. ISBN 978-80-7335-393-3.
6. Kniha Gezusa Syracha ginak Ecclesiasticus s křestianským a vžitečným wýkladem…[Praha] : od Giřijka Melantrycha z Awentýnu imprymowaná, 1574.
(signatura I-400 569) (SVK HK)
odkaz na manuscriptorium: http://www.manuscriptorium.[…]_B_000013_4FLDBPE-cs#search

Obor

Jazyk, lingvistika a literatura

Okres

Hradec Králové

Knihovna

Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové

Datum zadání dotazu

18.09.2019 09:58

Pavel Hušek píše:
Středa 25.09.2019 12:11
Existuje podobná otázka, rovněž velmi zajímavá, a to o dvojici podobných slov (v češtině dokonce homonym) - lež (od lhaní) a lež (od ležení), tady:
https://www.odpovedi.cz/ota[…]ezet-v-cestine-a-anglictine
Lze tušit, že ve staré indoevropštině mohly vzniknout ze stejného kořene (a tudíž mezi nimi byla významová spojitost).

Podobně u slov lžíce a lež, viz tady nahoře v odpovědi, se lze domnívat, že se slovem lžíce (od indoevropského tvaru leug - ohýbat, křivit) významově souviselo slovo lež. Ostatně i v současné češtině je slovo blízké ke lži - křivárna.
Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu