M. Šantroch a spol., továrna na nábytek v Turnově

Text dotazu

Ráda bych zjistila,bližší informace o panu Šantrochovi i o továrně. Továrnu založil dědeček Josefa Šantrocha jako čalounickou dílnu roku 1874. Roku 1908 syn zakladatele, Miloslav Šantroch, rozšiřoval podnik na základě svých zkušeností nabytých v zahraničí o výrobu nábytku. Firma prodávala nejen na domácím trhu, ale i v zahraničí. Podnik převzal vroce 1938 syn Miloslava Šantrocha a začal ho účelně přestavovat a modernizovat. Firma byla známá pod značkou FAMILIA

Odpověď

Dobrý den,

k Vašemu dotazu na továrnu nábytku M. Šantroch a spol. jsme ve zdrojích Národní knihovny ČR objevili několik fragmentů.

*Text, který je zmíněn ve Vašem dotazu, jsme objevili v bakalářské práci: LEDECKÁ, Veronika. Identifikace historických výrobních objektů, dokládající zpracování dřeva v oblasti Turnovska / Jičínska, jejich vývoj a současný stav. Brno: Lesnická a dřevařská fakulta, Ústav základního zpracování dřeva, 2014. Bakalářská práce. Vedoucí práce Karel Janák. Dostupné z: https://theses.cz/id/4lslvp/zaverecna_prace.txt

Autorka pravděpodobně vycházela z: HERBST, Josef, ed., ZAKOUŘIL, Karel, ed. a ZLÁMAL, Vladislav, ed. Turnov město a jeho kraj. Brno: Národohospodářská propagace Čech a Moravy, 1941. 160, [II] s.

*Zdá se, že jsou tyto informace trochu zkreslené. Lépe o osobnostech v čele firmy pojednává kniha: Michal JAKL. Historie a současnost podnikání na Jilemnicku, Semilsku a Turnovsku. Žehušice: Městské knihy, 2004. s. 193, 194. Dostupné také z https://kramerius5.nkp.cz/uuid/uuid:657bafa0-0f04-11e7-b7c3-001018b5eb5c

 

V textu je uvedeno: „ ……další a zároveň jeden z nejstarších turnovských podniků M. Šantroch a spol. zařídil svým nábytkem zbylé místnosti domácnosti. Závod založil roku 1874 čalounický mistr Josef Šantroch, jehož syn Miloslav Šantroch mezitím nabýval praktických zkušeností v zahraničí, zejména v Berlíně, a po dvanáct let pracoval jako mistr ve světových nábytkářských továrnách. V roce 1908 přebírá rodinný podnik a postupně jej rozšiřuje především na speciální výrobu patentovaného lůžkového nábytku. Když v březnu 1938 umírá, jediným majitelem se stává Miloslav Šantroch ml., který důstojně navázal na výrobu svých otců. Nejznámějším výrobkem továrny se stal skládací lůžkový nábytek značky FAMILIA.“

Je zde i fotografie továrny.

*Nalezli jsme v periodiku Národní listy také přání k 60. narozeninám pro továrníka Šantrocha.

„Továrník Šantroch šedesátníkem

rp.  Turnov, 5. srpna

V pátek 6. srpna dožívá se šedesáti let turnovský továrník Miloslav Šantroch. Ze skromných začátků vypracoval se pílí a svědomitostí do dnešního svého postavení. Pří tom nezapomínal nikdy na život veřejný a již od svých 16 let účastnil se pilně práci v Sokole………. Dosud pilně pracuje v mnoha národních spolcích a zvláště v Národní gardě. Vždy se hrdě hlásil k programu dr. Kramáře a zastupuje nyní jako předseda okresní organizace Národní sjednocení v turnovském okresním výboru. ……“

Zdroj: Národní listy. 1937, roč. 77, č. 213 (6. 8. 1937) s. 4

*Fakt, že byl společensky činný, dokazuje např. jeho účast na realizaci Krajinské výstavy v Turnově v roce 1925.

„Přihlášky vystavovatelů na papíru s hlavičkou, razítkem a závazným podpisem byly výstavním výborem přijímány do 31. 12. 1924. Výstavní výbor si vymínil právo vybírat, které exponáty se smějí vystavovat, a které vyřadit jako nevhodné. 47 Dne 9. dubna proběhla první schůze vystavovatelského odboru, kde se mluvilo o potřebě obstarat plány budov s rozměry místností kvůli přehledu o prostorových dispozicích výstaviště. Předsedou vystavovatelského výboru byl zvolen Miloslav Šantroch, místopředsedou Antonín Müller a jednatelem prof. Řehák.48 Mnoho vystavovatelů žádalo po výstavním výboru rovnou možnost výstavby vlastního pavilonu. Prozatímně zajištěný pozemek pro výstavu se však pro tyto účely jevil jako malý, po dohodě se Sokolem a s finančním přispěním se nakonec mohlo vystavovatelům vyhovět.49 Výstavní výbor chtěl umožnit účast na výstavě i menším živnostníkům, a proto podal žádost o subvenci. Živnostníci, kteří by toto reflektovali, se měli 14. 12. 1924 přihlásit u předsedy výstavního odboru Miloslava Šantrocha na Palackého třídě č. 279 v Turnově.50

Ředitelství turnovské odborné školy a Klub československých turistů v Turnově se složili na příspěvek o výši 2000 Kč, na uspořádání jubilejní výstavy školní a turistické v roce 1934. Všichni schůzi přítomní, Antonín Karč, Matěj Koťátko, Miloslav Šantroch a Josef Herbst, se na pořádání výstavy shodli pod vlivem úspěchu výstavy v roce 1925.196 Od 17. června do 15. července 1934 se opravdu konala výstava, rozsahem však oproti té před devíti lety, nesrovnatelná. V tisku byla výstava zmiňována jen zřídka, a ze zveřejněných recenzí nikdy nevyšla příliš dobře. Pořadatelům byla vytýkána nedostatečnost expozic a vystavování nepříliš dobře vybraných exponátů197.“

příloha č. 25 – skupinová fotografie členů výstavního výboru, MČr, fond fotografií událostí (A-FU 162)

Zdroj: KOŽEŠNÍKOVÁ, Petra. Krajinská výstava v Turnově a její kulturní přesahy. Liberec: Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, 2010. Bakalářská práce. Vedoucí práce Vladimíra Jakouběová. Dostupné z: https://dspace.tul.cz/bitstream/handle/15240/2122/bc_17705.pdf?sequence=1

*Miloslav Šantroch, majitel továrny na nábytek, byl také v r. 1931 v červnu jmenován členem daňové komise Banky československých legií (filiálka Turnov) na období 1931-1934

Zdroj: Naše hory. 1931, roč. 13, č. 23 (12. 6. 1931), s. 5. Dostupné také z https://kramerius5.nkp.cz/uuid/uuid:ab2b7c60-3b91-11e7-82f0-005056822549

 

*V novinách je také řada inzerátů na zboží továrny, převážně z let 1910-1933. V roce 1933 se např. vyráběla zmiňovaná dvoulůžková pohovka FAMILIA. Jako příklad jsme Vám vybrali obrázek z novin z roku 1914, které jsou volně ke stažení v Digitální knihovně Kramerius.

 

Národní listy. 1914, roč. 54, č. 345 (24. 12. 1914), s. 6. Dostupné také z https://kramerius5.nkp.cz/uuid/uuid:b139dff0-3134-11e7-a77b-001018b5eb5c

 

*Podle všeho byla továrna znárodněna. Nalezli jsme i inzeráty z let pozdějších, v kterých figuruje název továrny, doplněný o „nár. správa“.

1946 reklama „…přijmeme čalouníky----- M- Šantroch a spol. továrna na lůžkový nábytek, nár. správa, Turnov“

Zdroj: Rudé právo. 1946, roč. 26, č. 234, s. [6]. Dostupné také z https://kramerius5.nkp.cz/uuid/uuid:f0bd6a5a-e7d1-4c43-872e-a4f2db1fd93a

 

*V disertační práci: NĚMEČKOVÁ, Daniela. Retribuční soudnictví mimořádných lidových soudů ve středních Čechách. Praha: Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2017. Disertační práce. Školitel Jan Kuklík. Dostupné z: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/download/140063468 je jméno Miloslav Šantroch, pravděpodobně z Turnova, zmiňován v rámci soudního procesu. Nicméně se nám nepodařilo ověřit, zda se jedná opravdu o majitele továrny. K ověření této informace a k dalšímu pátrání bychom Vám doporučovali se obrátit na archivy: Státní oblastní archiv v Praze, Národní archiv, Státní oblastní archiv v Litoměřicích – Státní okresní archiv Semily nebo Vlastivědné muzeum pro Vysoké nad Jizerou a okolí.

Autorka uvádí: „Pouze v jednom případě došlo k otázce revize viny – z původního výroku zproštěno byl obžalovaný odsouzen na tři roky těžkého žaláře (Lsp 32/48 Miloslav Šantroch). Jednalo se sice o revidovaný případ, nicméně byl projednáván až v roce 1948 samosoudcem Okresního soudců v Turnově dne 12. února 1948. Již po vynesení zprošťujícího rozsudku veřejný žalobce žádal o zaslání spisů kvůli podání odvolání.“

*Také jsme našli zmínky o patentech evidovaných v Patentním věstníku, např. :

Zánik patentu podle § 26, ods. 1, 49s. 1, pat. zák. (uplynutím nejdelší doby ochrany) - 34c. Č. 45132 Drátěná vložka pro pohovku rozložitelnou v lůžko. Miloslav Šantroch Turnov

Zdroj: Patentní věstník. Praha: Patentní úřad, 1919-1952. s. 57. Dostupné také z https://kramerius5.nkp.cz/uuid/uuid:28eb00f0-8a40-11e8-bb44-5ef3fc9ae867

 

Zánik patentu podle § 26, ods. 1, 49s. 1, pat. zák. (uplynutím nejdelší doby ochrany) - 34c. Č. 5482 Pohovka rozložitelná v lůžko. Miloslav Šantroch Turnov

Zdroj: Patentní věstník. Praha: Patentní úřad, 1919-1952. č. 2, (vyd. 15. 2. 1936). s. 123. Dostupné také z https://kramerius5.nkp.cz/uuid/uuid:1d3fa350-8a40-11e8-bb44-5ef3fc9ae867

Obor

Umění, architektura, muzeologie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

25.06.2020 09:05

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu