Lze sehnat komentář k zákonu č. 117/1852 ř.z.? Nejlépe v češtině.

Text dotazu

Dobrý den, zajímalo by mě, jestli je k dispozici komentář k zákonu č. 117/1852 ř. z., o zločinech, přečinech a přestupcích, ze dne 27. května 1852, ideálně v češtině nebo alespoň v digitalizované podobě, ovšem existuje-li vůbec. Děkuji.

Odpověď

Dobrý den,

 

komentář k trestnímu zákonu č. 117/1852 ř. z.  jsme hledali v knihovních katalozích českých i zahraničních knihoven, databázi ASPI, dobových novinách i jinde na internetu. Našli jsme pouze úplné znění zákona, které je dostupné jak v papírové, tak digitální formě. Viz RAKOUSKO. Zákon trestní o zločinech, přečinech a přestupcích pro císařství Rakouské vydaný dne 27. května 1852, č. 117 říš. zák.: se zákonem o tisku, s jinými zákony, nařízeními a rozhodnutími nejv. soudu v příčině práva trestního vydanými, jakož i s abecedním rejstříkem. V Praze: Tiskem a nákladem dra. Edvarda Grégra, 1873. 505 s.

https://www.epravo.cz/vyhledavani-aspi/?Id=17&Section=1&IdPara=1&ParaC=2

 

Komentář pro české země ve smyslu dnešních komentovaných vydání zákonů jsme nedohledali. Podařilo se nám najít komentář (pravděpodobně nacistickou propagandou ovlivněný) pro Rakousko:

HOYER, Hans. Das Strafgesetz Vom 27. Mai 1852 : in Der Für Die Reichsgaue Der Ostmark Geltenden Fassung Mit Ergänzenden Und Abändernden Vorschriften Und Den Wichtigsten Nebengesetzen ; Mit Erläuternden Anmerkungen, Verweisungen Auf Zusammenhängende Stellen Und Anderweitige Einschlägige Vorschriften Sowie Einem Ausführlichen Sachverzeichnis. Wien : Manz, 1942.

. a dobový komentář pro Prusko:

GOLTDAMMER, Theodor. Die Materialien zum Straf-Gesetzbuche für die Preußischen Staaten aus den amtlichen Quellen nach den Paragraphen des Gesetzbuches zusammengestellt und in einem Kommentar erläutert, Theil II, Berlin, 1852.

 

K tématu trestního práva v 19. století Vám pak můžeme doporučit další literaturu:

VESELÝ, František Xaver. Všeobecný slovník právní: dodatky: příruční sborník práva soukromého i veřejného zemí na radě říšské zastoupených: se zvláštním zřetelem na nejnovější zákonodárství a poměry právní zemí Koruny české. V Praze: F.X. Veselý, 1900. 96+ s.

DUSCHENES, Friedrich, ed., BĚLSKÝ, Václav, ed. a BARETTA, Carl, ed. Oesterreichisches Rechts-Lexikon: praktisches Handwörterbuch des öffentlichen und privaten Rechtes der im Reichsrathe vertretenen Königreiche und Länder. Prag: Höfer & Klouček, 1894-1900. 6 svazků.

STORCH, František a Jiří SPÁČIL. Řízení trestní rakouské. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2011. Klasická právnická díla. ISBN 978-80-7357-651-6.

ČERVENKA, František. Vývoj trestního práva v 2. polovině 19. století v našich zemích [online]. 2006 [cit. 2018-02-07]. Dostupné z: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/11604. Vedoucí práce Karel Malý.

KREUZ, Petr. Proměny organizace trestního soudnictví v Čechách od tereziánských reforem do roku 1848. Zločin a trest v české kultuře 19. století: sborník příspěvků z 30. ročníku sympozia k problematice 19. století: Plzeň, 25.-27. února 2010. Praha: Academia, 2011. s. 19-28. ISBN 978-80-200-1900-4.

 

Vhodné studie by mohli být součástí periodika Právněhistorické studie. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1955- . ISSN 0079-4929.

 

Rakouské dobové noviny jsou dostupné online na stránkách: http://anno.onb.ac.at/anno-suche#searchMode=simple&from=1

Obor

Právo

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

06.02.2018 14:20

Jan Pešula (Wikipedista:Sapfan) píše:
Čtvrtek 08.02.2018 19:13
Dobrý den,

Tomu, co hledáte (komentář k rakouskému trestnímu zákonu z r. 1852) se podle mne nejvíc blíží kniha "Frühwald, Wilhelm Theodor. Handbuch des österreichischen Strafgesetzes über Verbrechen, Vergehen und Übertretungen nebst den dazu gehörigen Verordnungen über die Competenz der Strafgerichte und der Preßordnung vom 27. Mai 1852" se záznamem v katalogu na https://aleph.nkp.cz/F/?fun[…]07127652&local_base=SKC . Stejná publikace má pravděpodobně záznam i v jiné knihovně, viz https://aleph.nkp.cz/F/?fun[…]04464552&local_base=SKC .

Další podobnou knihou z téže doby je "Die grundsätzlichen Entscheidungen des k.k. obersten Gerichts- und Cassationshofes über zweifelhafte Fragen des allgemeinen österreichischen Strafrechtes: nach der Paragraphenfolge des Strafgesetzbuches." se záznamem v katalogu na https://aleph.nkp.cz/F/?fun[…]06705894&local_base=SKC . Podle názvu by mělo jít o judikaturu k zákonu, autorem je nejspíš pozdější rakouský premiér Eduard Herbst (1820-1892).

Tyto dvě položky jsem našel v katalogu SKC ( https://aleph.nkp.cz/F/?fun[…]=find-b&local_base=skcm ) v záplavě irrelevantních publikací po zadání výrazu "Strafgesetzbuches" (takto ve 2. pádu se slovo vyskytuje v německém názvu zákona). Můžete to také vyzkoušet, případně i s jinými výrazy, a třeba najdete něco dalšího. Knihy bohužel nejsou zatím digitalizované, budete muset do studovny.

Kdyby Vás zajímalo doslovné znění zákona, tak doporučuji přímo digitalizovaný Říšský zákoník na stránkách vídeňské knihovny ( http://alex.onb.ac.at/ ), s přímým odkazem na první stranu v češtině: http://alex.onb.ac.at/cgi-c[…]2&page=1861&size=45 a němčině: http://alex.onb.ac.at/cgi-c[…]52&page=579&size=45 . Zákoník digitalizovala také Masarykova univerzita Brno v méně uživatelsky příznivé podobě ( https://is.muni.cz/[…]/rs.html ). Odkaz na Grégrovu knihu z r. 1873 (zmiňovanou v odpovědi knihovny) je zde: http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/21354724 .

Asi by stálo za to, abyste se podívala i do rejstříku ročníku 1851, protože k TZ vyšlo krátce poté i několik prováděcích zákonů. Více viz např. článek ve Wikipedii - https://cs.wikipedia.org/[…]/%C5%98%C3%AD%C5%A1sk%C3%BD_z%C3%A1kon%C3%ADk .

Jinak mne také nenapadá nic lepšího, než vyhledávat v časopisech v rakouské národní knihovně, jak Vám už doporučili (třeba heslo "Strafgesetzbuch" v periodicích z roku 1852 - např. http://anno.onb.ac.at/cgi-c[…]buch%22&ref=anno-search ). Zajímavé je, že krátce předtím vydalo nový trestní zákoník i Prusko, takže to možná byla koordinovaná záležitost - nicméně jedná se o jiný zákon, takže pruský komentář zmiňovaný v odpodědi (a řada prací v katalogu SKC i článků v rakouských časopisech, které se k tomuto zákonu vyjadřují a které Vám při vyhledávání vyjdou) asi nebude pro Váš dotaz přímo relevantní.

Ohledně literatury v češtině bych byl trochu skeptický, protože až někdy do 80. či 90. let 19. století se úřadovalo jen německy (přinejmenším interně - tj. úředníci mezi sebou) a znalost němčiny se u vysokoškolsky vzdělaných lidí (soudců, advokátů apod.) předpokládala – jinak by (zvlášť před rokem 1882) ani nevystudovali. Takže bych si dokázal představit, že se ani neobtěžovali překládat odborné výklady a judikáty do češtiny. České komentáře jsou možná rozptýlené v časopise Právník ( https://aleph.nkp.cz/F/?fun[…]00083743&local_base=SKC ), tam si čeští advokáti v 19. století vyměňovali poznatky.

Snad Vám to alespoň trochu pomohlo. Pro odlehčení ještě posílám dva příklady „spravedlnosti“ z 19. století, kdy predátor, který dlouhodobě obtěžoval nezletilé dívky ( https://cs.wikisource.org/[…]/V%C3%BDstraha_rodi%C4%8D%C5%AFm ), odešel od soudu se stejným trestem jako učeň, který se nevhodně vyjádřil na adresu kněze ( https://cs.wikisource.org/wiki/Nek%C3%A1ran%C3%A1_chasa ). V zákoně určitě najdete další příklady (z dnešního pohledu) přehnaně přísných či mírných trestů.

Přeji Vám hodně zdaru ve Vašem výzkumu – a obdivuji pracovníky knihoven, kteří jsou schopni fundovaně odpovídat na dotazy v tak širokém rozsahu různých oborů. „Ptejteseknihovny.cz“ je velmi užitečná služba a zajímavé čtení. Mějte se pěkně.
Jan Pešula (wikipedista Sapfan) píše:
Pátek 09.02.2018 13:16
Definitivně poslední doplněk a oprava. Dvě knihy, které jsem uváděl v prvním komentáři, JSOU digitalizované:
- Frühwald, Wilhelm Theodor. Handbuch des österreichischen Strafgesetzes über Verbrechen, Vergehen ... v Google Books: https://books.google.de/books?id=JpsLAAAAYAAJ

- Die grundsätzlichen Entscheidungen des k.k. obersten Gerichts- und Cassationshofes ... je také v Google Books: https://books.google.de/books?id=D8ZCAAAAcAAJ , https://books.google.de/books?id=GsZCAAAAcAAJ , https://books.google.de/books?id=ICJAnQEACAAJ a možná i jinde - vypadá to, že daná publikace vycházela jako seriál, z něhož mají v katalogu SKC jen jeden díl. Jednu kopii má zjevně i mnichovská knihovna, http://reader.digitale-sammlungen.de/[…]/bsb10394521.html .

Knihy jsou pěkně rozsáhlé a ještě k tomu švabachem. Ale vypadá to, že je budete moci přečíst z domova bez nutnosti jít do knihovny. Přeji hodně trpělivosti při studiu, bude nejspíš zapotřebí.
Jan Pešula (wikipedista Sapfan) píše:
Pátek 09.02.2018 08:45
Ještě doplněk k včerejšímu příspěvku. Přemýšlel jsem o tom v noci a došlo mi, že by asi bylo nelogické, kdyby česká univerzita po r. 1882 neměla k dispozici skripta k tomuto zákonu v češtině. Tak jsem zkusil hledat v katalogu SKC ( https://aleph.nkp.cz/F/?fun[…]=find-b&local_base=skcm ) výraz "trestní? 1852" a vyšla mi řada prací v češtině, např.

- Obecný zákonník trestní ze dne 27. května 1852 : doplněn příslušnými zákony a nařízeními a objasněn zásadními rozsudky a výnosy nejvyššího soudu a kasačního dvoru. Oddíl prvý, Obecný zákonník trestní (katalog: https://aleph.nkp.cz/F/?fun[…]06080245&local_base=SKC , není digitalizováno)

- Slavíček, Josef. Úvod ve studium trestního hmotného práva vůbec a ve studium rakouského obecného zákonníka trestního ze dne 27. května 1852 zvláště, čili, Soubor vědomostí, kterýchž každé studium positivního práva trestního vůbec a nadzmíněného zákonníka rakouského zvláště pro jich potřebu aneb užitečnost vyhledává:, katalog: https://aleph.nkp.cz/F/?fun[…]06289239&local_base=SKC , digitalizováno

- Pojetí trestního práva v zákonících z let 1852 a 1950 [rukopis] / Martina Mottlová , diplomová práce na MU Brno z r. 2004, katalog: https://aleph.nkp.cz/F/?fun[…]04685822&local_base=SKC , na stránkách MU bohužel nedigitalizovaná

- Vintíř, Josef. Prostonárodní vysvětlení trestního zákona Rakouského od dne 27. měsíce května 1852. V Praze: I.L. Kober, 1861. 287 s., katalog: https://aleph.nkp.cz/F/?fun[…]02747672&local_base=SKC , digitalizováno

To je jen malý výběr - pokud se do katalogu podíváte sama, určitě narazíte na další užitečné publikace. Zaujalo mne, jak je v českých zdrojích často spojováno právo trestní s tiskovým (ale není divu, čeští novináři v 19. století se často a rádi pohybovali "na hraně" a pak potřebovali právní pomoc) a možná pro Vás bude zajímavé i srovnání právní úpravy z různých let, protože zákon byl opakovaně novelizován (viz např. "pasivní derogace" v záhlaví na stránce https://www.epravo.cz/[…]/?Id=17&Section=1&IdPara=1&ParaC=2 , kterou pro Vás našli pracovníci knihovny) a některé komentáře či judikáty budou proto nejspíš platné jen pro určité časové období.

Přeji Vám hodně úspěchů ve Vaší práci.
Anonym píše:
Sobota 10.02.2018 17:05
Děkuji mnohokrát :)
Luboš píše:
Čtvrtek 19.07.2018 07:52
Trestní zákon ze dne 27.5.1852, číslo 117 ř.z.
mám fyzicky v šuplíku je značně opotřebovaný, ale nepoškozený i s poznámkami uživatele, mohu nafotit, zapůjčt.
tel.: +420604832006
Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu