lucidní snění

Text dotazu

Dobrý den,
setkala jsem se s pojmem lucidní snění a ráda bych se zeptala, jak vznikl
tento termín (jaký je původ tohoto slovního spojení). Také by mě zajímalo,
kdy byly popsány v literatuře první zmínky o lucidním snění a jaké definice
tohoto termínu je v literatuře možné dohledat.
Děkuji za váš čas!

Odpověď

Dobrý den,

za výraz "lucidní sen" vděčíme holandskému psychiatrovi a spisovateli Frederiku van Eedenovi, který termín "lucidní" použil ve významu "mentální jasnosti" (angl. lucid = jasný, přehledný, zřetelný, průzračný; přeneseně také "jasně myslící"; v psychologii se užívá v souvislosti se sny ve smyslu osvětlující, objasňující, vědomý; z lat. "lux" = světlo, záře). Van Eeden byl také prvním, kdo se zabýval skutečným výzkumem tohoto fenoménu. Po mnoho let si vedl snový deník, v roce 1913 bylo vydáno jeho pojednání "A Study of Dreams" (http://www.lucidity.com/vanEeden.html ) obsahující záznamy 352 jeho lucidních snů zaznamenaných v letech 1898 až 1912.

Jak napovídá Aristotelův citát "Často se stává, že spícímu něco v duši praví, že to, co se mu zdá, je pouze sen", mezi filosoficky zaměřenými Athéňany 4. století př. Kr. bylo lucidní snění známou zkušeností. Totéž mohlo platit i o deset století dříve, neboť je pravděpodobně, že lidé čas od času zažívali lucidní sny přinejmenším od chvíle, kdy začali používat výraz pro "sen". S historicky prvním psaným svědectvím lucidního snu se nicméně setkáváme až v 5. století po Kr.

Nejstarší záznam lucidního snu v západní historii nacházíme v dopise sepsaném svatým Augustinem léta páně 415. Na podporu tvrzení, že lidé mohou existovat a vnímat i po smrti, přestože jejich fyzické smysly už nefungují, uvádí sen jistého kartaginského lékaře Gennadia (blíže o snu viz dílo Stephena LaBerge).

Níže uvádíme definice a vysvětlení, které jsme nalezli v různých zdrojích:

Lucidní neboli vědomý sen je takový, v němž si snící uvědomí, že to, co právě prožívá, není realitou, ale snem. Díky takovému "probuzení" - získání vědomí ve snu - může snící začít aktivně využívat všech možností, které mu sen nabízí. Už není pouze figurkou vláčenou na poli snového dění, ale bytostí s vlastní vůlí, která může nejen zasahovat do dění kolem sebe, ale dokonce určovat jeho chod (Gareth, str. 5).

K lucidnímu snění dochází tehdy, když si jedinec uvědomuje, že sní v průběhu spánku. Lucidní sen je tedy, "snem, ve kterém daný člověk ví, že sní".

Lucidní sen tak je opozitem nelucidního snu, ve kterém si snící nejsou vědomi toho, že jsou ve snovém stavu (Vaněk, str. 38).

Snícího může přivést k uvědomění si faktu snění nesoulad s fyzikálními zákony, neskutečnost dění, nějaká kurióznost, neobvyklost nebo podivnost (Široký, str. 18).

Být "bdělí ve snu" (LaBerge, str. 9)

Lucidní snění je rozvíjením bdělé pozornosti během doby spánku (Gato, str. 10)

Použité zdroje, ve kterých je možné nalézt podrobnější informace:

* LaBERGE, Stephen. Lucidní snění. Praha: DharmaGaia, 2006. 285 s.; 21 cm. (Nová éra). ISBN 80-86685-63-2.

* GATO. Brána do věčnosti: učebnice lucidního snění. [Praha] : Dobra, 2009. 158 s.; 20 cm. ISBN 978-80-86459-65-3.

* VANĚK, Jan. Lucidní snění jako coping mechanismus. V Praze: Triton, 2010. 120 s.; 20 cm. (Psyché ; sv. č. 63). ISBN 978-80-7387-363-9.

* GARETH. Vědomé sny: aktivní život v jiné dimenzi. Praha: Vodnář, 2006. 96 s.: il.; 18 cm. ISBN 80-86226-59-X.

* ŠIROKÝ, Ervin. Lucidní snění. In: Psychologie dnes. ISSN 1211-5886. Roč. 8, č. 1 (2002), s. 18-19.

* Velký slovník naučný. A-L. Praha: Diderot, 1999. Str. 834. ISBN 80-902723-1-2.

Lze případně využít i internetové stránky, např.:

* http://www.luciddreaming.wz.cz/

* http://natura.baf.cz/natura/2002/1/20020103.html

* http://cs.wikipedia.org/wiki/Lucidn%C3%AD_sn%C4%9Bn%C3%AD

* http://en.wikipedia.org/wiki/Lucid_dream

* http://www.lucidity.com/LucidDreamingFAQ2.html#LD  

Obor

Psychologie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

26.07.2011 07:54

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu