Lovčice, Kosova Hora

Text dotazu

Je na mapách ve vesnici Lovčice zakraslena kaple? Měla tu být ještě v letech 1800-1850. Jedná se o Lovčice u Kosovy Hory. Potřebuji ověřit údaje v knize pana Sedláčka a Habarta, že: "na severní straně od tvrze byl park ve kterém byla kaple, ve které se ještě v polovině minulého století sloužily mše" t.j. roku 1800 až 1850. Protože si nikdo na ni nepamatuje tak jediná šance je že je zakreslená ve starých historických mapách. Děkuji

Odpověď

Dobrý den, k Lovcicim (Kosova Hora, okr. Pribram) v knize Povesti Sedlcanska nalezli, ze za Kosovou Horou u stare cesty do Lovcic, v mistech zvanem Sadobriny, stavala kaplicka svate Kristiny. Pochazela z poloviny 17.
stoleti, v pruceli mela vyhlouben okrouhly vyklenek. Zanikla v 60. letech minuleho stoleti pri vystavbe nove silnice.
* BAZAL, Karel. Povest Sedlcanska. 3. dil, Pameti davnych krizku. Pelhrimov : Nova tiskarna Pelhrimov, 2007. s. 40. ISBN 978-80-86559-74-2.

V mapách z 1.poloviny 19. století, které jsme měli k dispozici, se nám kapli v Lovčicích nalézt nepodařilo. Mapy ve fondech NK ČR nejsou zatím kompletně zpracované a částečně jsou uložené i v Oddělení rukopisů a starých tisků, více informací najdete na http://www.nkp.cz/pages/page.php3?nazev=Mapy&submenu2=111. Některé mapy jsou již zdigitalizované v databázi Manuscriptorium (http://www.manuscriptorium.cz), volně je však dostupná pouze část informací. Nejpodrobnější se nám z dostupných map zdají mapy vojenského mapování (měřítko 1 : 28 800) a mapy Stabilního katastru (měřítko 1 : 2 880). Tyto mapy jsou volně dostupné na internetu, je možné, že jsme symbol kaple na mapě přehlédli:

* Císařské povinné otisky stabilního katastru, měřítko 1 : 2 880 (http://archivnimapy.cuzk.cz/)

Z mapy Čech je nutné vybrat místo, které chcete zobrazit, a kliknutím ho postupně zvětšovat  až na úroveň jednotlivých katastrálních území, Lovčice jsou zobrazeny v katastrálním území Vysoká u Kos. H. 8944-1 (Č). Pro zobrazení stabilního katastru stači kliknout myší na tlačítko "výběr území" v pravé části okna a pak na katastrální území, které Vás zajímá. Náhledy jednotlivých částí stabilního katastru se zobrazí pod zvětšenou mapou katastrálních území, po kliknutí se zobrazí celý výsek a jednotlivé části mapy můžete i zvětšovat. Oblast Lovčic (Lowtschitz) byla mapována v roce 1842, mapu obce najdete na mapkách 06 a 07. Součástí map je i legenda.

* I. a II. vojenské mapování, měřítko 1 : 28 200 (http://oldmaps.geolab.cz) 2.polovina 18.století - I. vojenské (josefské) mapování - Čechy, mapový list č.177, 1.polovina 19.století - II. vojenské (Františkovo) mapování - Čechy, mapový list O_11_II

Vysvětlení symbolů užitých v mapě z II. vojenského mapování a stabilního katastru naleznete i v Katalozích objektů na http://www.kma.zcu.cz/main.php?KMAfile=./CLENOVE/main.php&DRC=./&DRL=CZ&DROF=0&nick=MaVic&kam=publikace.php.

Kapli jsme nenalezli ani na dalších mapách Berounského kraje, tyto mapy však nejsou příliš podrobné. Více údajů k mapám je uvedeno v databázi http://www.manuscriptorium.cz, do vyhledávacího pole stačí zadat název mapy v uvozovkách a zvolit vyhledávání pole titulu.
* KREIBICH, František Jakub Jindřich. Charte vom Berauner Kreise. 1828. Měřítko cca 1:243 000.
* MÜLLER, Johann Christian. Regni Bohemiae Circulus Beraunensis. 1774. Měřítko cca 1:190 000.

Podle bibliografie "Soupis map českých zemí" existuje mapa panství/statku Kosova Hora (Amschelberg), Lovčice patřily ke Kosově Hoře od roku 1571.
Bohužel nevíme, v jakém měřítku byla mapa zhotovena a zda jsou na mapě zobrazeny i Lovčice. V době publikování Soupisu map českých zemí byla mapa uložena v Zemědělsko-lesnickém archivu: Konopiště (patrim. arch. Kosova Hora - Č. Hrádek). Pro identifikaci současného uložení mapy bychom Vám doporučili obrátit se na Národní archiv ČR (http://www.nacr.cz) nebo Státní okresní archiv Příbram (http://www.soapraha.cz/pribram/). Ve zmíněných archivech a také ve Státním oblastním archivu Praha (http://www.soapraha.cz/) by mohly být uložené další dokumenty vztahující se k Lovčicím nebo Kosově Hoře. Pro získání základního přehledu o dostupných materiálech můžete využít databázi Archivní fondy a sbírky v České republice (http://aplikace.mvcr.cz/vozidla/peva/index.php), do pole Místo vzniku fondu stačí zadat Lovčice nebo Kosova Hora.
* Mappa herzoglich Raudnitzisch hochfürstl. Frantz-Joseph Maxmilian von Lobkowitzischen Majorats-Guth Amschelberg (ld.). Rkp. z l. 1789-1790. Del. Jiří Štěrba, inž. Kolor. 1515x1300 mm. 490 dolnorak. sáhů - 202 mm. Par. s alegorií panství, s lokovickým znakem. S podrobným měřickým elaborátem Ing. Jiřího Štěrby z r. 1789.
zdroje:
ROUBÍK, František. Soupis map českých zemí. Sv. 2. Praha : Nakladatelství Československé akademie věd, 1955. s. 115.
SEDLÁČEK, August. Místopisný slovník historický království českého. Praha : Argo, 1998. s. 570. ISBN 80-7203-099-X.

Zmínku o kapli jsme nalezli ještě v knize "Soupis památek historických...".
Mezi spolupracovníky podílejícími se na vzniku "Soupisu památek historických..." je však uveden i Vámi zmiňovaný Čeněk Habart (1863-1942).
Součástí hesla Lovčice je i odkaz na stranu 227 v knize F.A.Hebera "Böhmens Burgen, Vesten und Bergschlösser". Tato kniha je momentálně v NK ČR připravena k digitalizaci a je tedy nedostupná, takže nemůžeme ověřit, jaké informace F. A. Heber (1815-1849) k Lovčicím uvádí.
* HEBER, Franz Alexander. Böhmens Burgen, Vesten und Bergschlösser. Band VI.Prag : C.W. Medau und Comp., 1848.  s. 227 Lovčice - TVRZ, jednopatrové stavení z lámaného kamene bez ozdob architektonických; dolejší místnosti klenuté valenou klenbou. Celek přikryt doškovou střechou, vnitřek rozdělen v několik příbytků chudiny. Dle pam. knihy Sedlecké byla již r. 1770 na spadnutí (ruinae proxima) Tehdy v ní byla také kaple.
zdroj: PODLAHA, Antonín; ŠITTLER, Ed. Soupis památek historických a uměleckých v království Českém od pravěku do počátku XIX. století. III, Politický okres Sedlčanský. V Praze : Nákladem Archaeologické kommisse při České akadamii císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění, 1898. s. 47.

Obor

Geografie. Geologie. Vědy o zemi

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

23.10.2008 14:12

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu