Loupeživý rytíř Vaniš

Text dotazu

Loupeživý rytíř Vaniš

Dobrý den,
rytíř Václav koupil v roce 1412 hrad Zvěřinec, podle kterého se nechal psát. O rok později přijal svého oblíbence Jana Husa, který na hradě bydlel a podnikal kázání v okolních vesnicích. Po upálení Jana Husa spolu s dalšími šlechtici podepsal a opatřil svou pečetí střižný list. Na straně táboritů se účastnil se svým synem husitských válek.
Po neshodě v řadách husitů se vrátil do Zvěřince. Hrad na čas přichází do držení táboritů.
Z rytíře Václava se stal loupeživý rytíř a je pochován nedaleko bývalého hradu.

Prosím, lze najít zápis o prodeji hradu Zvěřinec?
Lze najít kopii pečetě ze střižného listu?
Které období obsahuje popravčí kniha rožmberská?

Děkuji.

Odpověď

Dobrý den,

text, který uvádíte, jsme neviděli; v podstatě ale moc dalších informací o hradu není. Zdá se navíc, že různé zdroje od sebe "opisovaly" a nepřinesly mnoho nového. Úplnější se zdá následující příspěvek, z něhož uvádíme ukázku, (ale nemáme ničím podložené):

 

...Bratři Bohuslav a Mikuláš postupně ze Zvěřince odešli. Nejdříve Mikuláš do Hořic u Chýnova a později i Bohuš do severních Čech. Novým majitelem hradu i zboží se stal Václav ze Zvěřince, snad syn jednoho z bratří. 2. září 1415 pečetil stížný list české šlechty na protest proti upálení Mistra Jana Husa. To je první zpráva o novém majiteli a zároveň na třicet let poslední.

Mistr Jan Hus pobýval dva roky mimo Prahu. V té době, bohužel písemně nedoložené, snad pobýval u svého příznivce, rytíře Václava ze Zvěřince. Čas, který mohl na Zvěřinci strávit, to znamená nebyl ani na Kozím hrádku ani na Krakovci je vymezena červencem a listopadem r. 1413.

Jedinými důkazy jsou lípy a kameny na Sedlecku a Sedlčansku pojmenované po Husovi. I jeho dobrý přítel, mistr Jan z Rejštejna, který s ním jel do Kostnice na jednom voze, farářoval v té době v Petrovicích a Vrchotových Janovicích. Důkazem by také mohlo být, že ke stížnému listu se připojil nebývale velký počet šlechticů z našeho kraje.

Nevíme, jak se hradu dotkly husitské války. Po husitských válkách byl zřejmě majitelem hradu Zvěřince Arnošt z Leskovce, ale zabrali mu jej neprávem Táborští. Jak spor dopadl opět nevíme, ale někdy po r. 1442 získali zvěřinecké zboží Růtové z Dírného. Roku 1539 je už hrad Zvěřinec uváděn jako pustý.

Jak a kdy zanikl není známo....

http://www.sedlec-prcice.cz/zricenina-hradu-zverinec/d-1540 

 

Obsah knihy Stížný list české a moravské šlechty... uvádí Faksimile stížného listu na str. 98-99 i s pečetěmi. Podrobnější informace ale o rytíři Václavu ze Zvěřince nejsou:

Autor Čornej, Petr, 1951-

Název   Stížný list české a moravské šlechty proti upálení Mistra Jana Husa 1415-2015 / Petr Čornej, Aleš Knápek, Ladislav Macek, Pavel Rous ; editor Ladislav Langpaul

Nakladatel   Okrouhlice : Spolek Za záchranu rodného domu malíře Jana Zrzavého v Okrouhlici, 2015

Popis (rozsah)   105 stran : ilustrace (převážně barevné), mapy, faksimile ; 28 cm

Číslo nár.bibl.   cnb002679604

ISBN   978-80-260-7690-2 (vázáno)

Poznámka   Německé resumé

Poznámka   Částečně přeloženo z latiny

Předmět. heslo  Stížný list české a moravské šlechty proti upálení Mistra Jana Husa Předmět. heslo  listiny -- Česko -- 1401-1450 kritika církve -- Česko -- 1401-1450 stížnosti občanů -- Česko -- 1401-1450 církevní soudní procesy -- 1401-1450 šlechtici -- Česko -- 15. století šlechta -- Česko -- 15. století hrady -- Česko -- 15. století křesťanství a politika -- Česko -- 1401-1450

Předmět. heslo   Česko -- náboženské poměry -- 1401-1450

Chronolog. údaj   * 15. století * 1401-1450

Chronolog. údaj   * 1415

Forma, žánr   * informační publikace * jubilejní publikace

[ https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=002679604&local_base=NKC  ]  

Anotace:

Publikace profesora Petra Čorneje, Ladislava Macka, Pavla Rouse a Aleše Knápka mapuje historické události související se vznikem významného dokumentu českých dějin ze dne 2. září 1415. Zabývá se širšími souvislostmi vzniku tohoto "českého protestu" (Petr Čornej), v dalších částech se věnuje regionu dnešního Havlíčkobrodska kolem hradu Lipnice, který byl tehdy ve vlastnictví jednoho z nejvýznamnějších šlechticů království, Čeňka z Vartenberka. Kniha zkoumá osudy sídel v regionu na pomezí Čech a Moravy, jejichž majitelé, vesměs příslušníci drobné šlechty, se stali signatáři listu, popisem pečetí, připojených k jedinému dochovanému exempláři dokumentu a přináší srovnání obrazové podoby originálu, dochovaného ve skotském Edinburghu s jeho faksimile ve Státním archivu ČR. Kniha je významná pro regionální historii sídel v oblasti kolem Havlíčkova Brodu. Zachycuje jednoznačně nejvýznamnější moment celé jejich historie a také hledá odpověď na otázku, kdo byli signatáři protestu, jaká byla jejich motivace a důvody, které je vedly v roce 1415 k politickému vystoupení evropského významu. Pro mnohé obce jsou pečeti a šlechtické predikáty vůbec prvním dokladem jejich existence.

[ Zdroj: Web obalkyknih.cz ]

 

Dále o hradu zde:

O hradu Zvěřinci z webu     

http://www.hrady.cz/index.php?OID=333&PARAM=11&tid=337&pos=300

 

Popravčí kniha pánův z Rožmberka / vydal František Mareš

Nakl. údaje   V Praze : Královská společnost nauk, 1878

Popis (rozsah)   64 s. ; 29 cm

Digitalizovaný dokument 

Poznámka   Obsahuje rejstřík

"Řady šesté díl IX. Třída pro filosofii, dějepis a filologii"--Tit. l.

Věstník Královské společnosti nauk?

 Předmět. heslo  hrdelní soudnictví -- Česko -- 14.-15. století

 Chronolog. údaj   * 14.-15. století

 Forma, žánr   * dokumenty

 https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001220959&local_base=NKC

 

Popravčí kniha pánův z Rožmberka

Z předmluvy ke knize: kniha obsahuje 48 listů; 1. zápis ze 16. stol má: "Léta panie 1390 ..."

Vyznání zločinců, jdoucí od r. 1389 - 1409 a 1420 - 1429

http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/23768846

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

28.11.2018 14:21

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu