Lomikar-Lamingenové z Albenreuthu

Text dotazu

Dobrý den, mám dotaz na nechvalně známého Lomikara, pohromu Chodů. V různých pramenech se informace o tomto rodu trochu rozcházejí, někdy se mluví o Lamingenech, jindy Lamingerech, původ je zmiňován Bavorsko, Albenreuth nebo Albernreuth. Můj dotaz se týká přesného znění jména tohoto rodu a určení místa odkud pocházel (Albenreuth u Chebu?).

Odpověď

Dobrý den,

v podstatě mají všechny prameny, které uvádí různé varianty jména Lomikar - resp. jeho rodu, pravdu. Psaní rodového jména totiž vykazuje značnou variabilitu, můžete se tak setkat se všemi těmito jmény: Lammingen, Lamminger, Lamingen, dokonce i Lamingár, Lomigar, Lomaner či z Lamingu. Co se týká další nejasnosti, zda-li je správně Albenreuth nebo Albernreuth, v literatuře jsme se setkali pouze s výrazem "z Albenreuthu".

Rod Lammingenů patřil do rytířského stavu a přišel do západních Čech někdy v 15. století buď z Bavorska nebo z Chebska, jak by svědčilo nejen jméno jednoho z chebských konšelů uváděné k roku 1365 - Lomaner von Albenreuth, ale především osady Albenreuth neboli Mýtina a Lomany na Chebsku. Bohužel v původu rodu se prameny různí, můžete se často dočíst, že šlo o rod z Bavorska, ale novější tituly uvádí, že ačkoli je rod považován za německý, ve skutečnosti přišli na Domažlicko z Chebska. 

Rod nepatřil k výrazně bohatým, spíše k šlo o drobnou nižší šlechtu, která většinou vstupovala do služeb panovníka. Lammingerové nebyli na počátku 17. století v Čechách žádným cizím rodem, jichž se po Bílé hoře objevil bezpočet, ale žili tu už nejméně dvě století a patřili do české stavovské obce. Mluvili německy, i když češtinu ještě ovládali, vždyť v roce 1534 Jan Lamminger podával písemné svědectví, v němž používal i chodské nářečí.

Zprvu byli horliví luteráni, ke katolíkům přestoupili, aby zachránili majetky. Po bitvě na Bílé hoře se pak celé Chodsko stalo majetkem rodu Lammingerů, kteří už dříve vlastnili statky na Chebsku a v západním chodském sousedství.

Plné jméno Lomikara znělo Wolf Maxmilián Lamminger, v 17. století jsme se také mohli setkat s tvarem W.M. Lammingen z Albenreuthu (1634-1696) - už zde můžete vidět onu roztříštěnost ve jménu.

Více informací nejenom o postavě Lomikara a jeho rodu, ale o celé historické události spojené s povstáním Chodů, se můžete dočíst např. v těchto publikacích:

* Bílek, Jiří. Bílá místa české historie. 1, 17. století: poslední noc velkého vojevůdce. Vyd. 1. Praha: Knižní klub, 2010. 399 s. ISBN 978-80-242-2648-4.

Obsah: http://toc.nkp.cz/NKC/201008/contents/nkc20102033164_1.pdf

* Hora-Hořejš, Petr. Toulky českou minulostí. Čtvrtý díl, [Od bitvy na Bílé hoře (1620) do nástupu Marie Terezie (1740)]. 1. vyd. Praha: Baronet, 1995. 239 s. ISBN 80-85890-21-6.

* Teplý, František. Chodové ve sporu s Lomikary. Vyškov: F. Obzina, 1926. 182 s. Obzinovy tisky; 26.

* Maur, Eduard. Kozina a Lomikar. Praha: Melantrich, 1989. 40 s. Slovo k historii; roč. 1989, čís. 20.

Tyto uvedené knihy, ale také mnohé další publikace naleznete v katalozích dostupných na adrese http://aleph.nkp.cz/F. Využít můžete také bibliografickou databázi Historického Ústavu Akademie věd ČR, viz http://www.hiu.cas.cz/cs/databaze/bibliograficke-databaze.ep/

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

22.01.2014 15:03

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu