Lokovaná vesnice

Text dotazu

Dobrý den,

můžete mi prosím vysvětlit termín lokovaná / nelokovaná vesnice ? Děkuji

Odpověď

Dobrý den,

děkujeme za Vás dotaz. Na základě našeho vyhledávání předpokládáme, že termín lokovaná/nelokovaná vesnice souvisí s výzkumem středověkých osídlení a usedlostí a odkazuje na to, v jakém rozsahu a za jakým účelem bylo zkoumané osídlení původně založeno. Toto vysvětlení pojmu dedukujeme na základě kontextů, v jakých jsme tyto pojmy našli použité ve zdrojích z naší digitální knihovny Kramerius, zejména v následujících titulech:

-Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Praha: Libri. ISBN 978-80-7277-410-48.
-Archæologia historica. V Brně: Brno: Muzejní a vlastivědná společnost, 1976-. ISSN 0231-5823. 

Přesnou definici pojmů jsme však bohužel v těchto zdrojích nenašli. Tyto pojmy se nenacházejí ani v Internetové jazykové příručce (https://prirucka.ujc.cas.cz/). Obecnější vysvětlení pojmů jsme nalezli jenom ve vědecké studii v odborném přírodovědeckém časopise Acta rerum naturalium. Zmíněná studie rozlišuje dvě kategorie vesnických sídel. Jako nelokované vesnice označuje skupinu sídel, které:

-představují koncentrovaná vesnická sídla bez pravidelně rozměřených plužin
-se vyznačují podobnou rozlohou katastrů
-se vyznačují velikým množstvím i pozdějších zásahů do katastrálního území, nebyly jednorázově vyměřeny
-nemají vesnický kostel jako součást sídla.

Jako lokované vesnice označuje sídla s následujícími znaky:

-koncentrovaná sídla s přesně rozvrženými plužinami, které jsou většinou traťové či pásové
-velikost katastru tohoto typu sídel je zhruba dvojnásobná oproti nelokovaným vesnicím
-v samotných vesnicích pak nacházíme větší množství jednotlivých zemědělských usedlostí (domů), celkově se tedy jedná o větší vesnice
-ve vesnicích jsou farní kostely.

Celou studii, ze které čerpáme informace, si můžete přečíst online zde: https://actarerumnaturalium.cz/wp-content/uploads/2017/07/archiv_2012-12__20.pdf.

Pro získání odborného a ověřeného vysvětlení těchto pojmů Vám ale doporučujeme obrátit se na odborná vědecká pracoviště – např. Centrum pro studium středověku FFUK (https://css.ff.cuni.cz/?page_id=17&lang=cs), Jazykovou poradnu Ústavu pro jazyk český AV ČR (https://ujc.avcr.cz/jazykova-poradna/zakladni-kontakty.html), anebo nějaké regionální muzeum z Vašeho okolí.

 

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

15.06.2022 10:26

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu