lokalita Ressl (Mostecko)

Text dotazu

Dobrý den, vypracovávám bakalřáskou práci na téma mykofloristika (makromycety). Mým sledovaným územím je vrch v Mostě, zvaný Ressl. Jelikož mám v práci zpracovat i různé charakteristiky lokality (geologickou, pedologickou, faunistickou, floristickou, klimatickou, hydrologickou a antropické vlivy) ráda bych Vás požádat o doporučení nějaké
literatury týkající se přibližně zadaného území. Děkuji

Odpověď

Dobrý den, z České národní bibliografie a Souborného katalogu ČR Vám uvádíme několik publikací, které jsme vyhledali prostřednictvím klíčových slov geologie Mostecko, fauna Most, flora Most, apod. Dostupnost publikací si můžete ověřit a další knihy dohledat ve výše uvedených katalozích dostupných na adrese http://sigma.nkp.cz/F/ .
 
Osud Mostecka : člověk a životní prostředí včera a dnes : sborník odborných prací. Vyd. 1. Most : Okresní muzeum, 1996. 339 s.

HURNÍK, Stanislav. Minerální a ostatní podzemní vody na Mostecku. V Mostě :
Oblastní muzeum : Jiří Švejda, 2004. 110 s.

Regionální studie : oddíl přírodních věd. III., Mostecko-Litvínovsko. V Mostě : Okresní archiv : Okresní museum, 1965. 115 s.

Sborník k 125. výročí narození Josefa Emanuela Hibsche. Teplice : Kraj.
muzeum, 1977. 98 s.

HURNÍK, Stanislav. Zavátá minulost Mostecka. V Mostě : Okresní muzeum v Mostě, 2001. 139 s., [63] s. ISBN 80-238-8836-6

Přírodní prostředí a vodní toky : Celost. konference Most 19.-21. 9. 1989, ČV vodohosp. společ. ČSVTS : Sborník příspěvků. Díl 1., Tématické okruhy 1 a 2. Chomutov : pob. ČSVTS st. p. Povodí Ohře, 1989. 168 s. ISBN 80-02-99383-7

KEMEL, Miroslav. Hydrologická a vodohospodářská problematika vodních toků a jejich úprav : Generální zpráva k 1. tématickému okruhu celost. konf. se zahr. účastí Přírodní prostředí a vodní toky Most 19.-21. 9. 1989. Praha : ČV vodohosp. společ. ČSVTS, 1989.

BÁRTA, Zdeněk et al. Příroda Mostecka. 1. vyd.. Ústí nad Labem : Severočeské nakladatelství, 1973. 208 s.

Regionální studie : oddíl přírodních věd. III., Mostecko-Litvínovsko. V Mostě : Okresní archiv : Okresní museum, 1965. 115 s.

Mostecko - Litvínovsko : regionální studie. Oddíl přírodních věd. Most : Okresní museum, 1965-. -- sv.

Podnětný by mohl také být Sborník okresního muzea v Mostě, Řada přírodovědná, který již vyšel v několika číslech, např.:
Sborník Okresního muzea v Mostě. Čís. 6, Řada přírodovědná. 1. vyd.. Most : Okr. muzeum, 1987. 129 s.

Sborník Okresního muzea v Mostě. Čís. 8, Řada přírodovědná. 1. vyd.. Praha : Prop. tvorba, 1988. 63 s.

Sborník Okresního muzea v Mostě. Č. 10, Řada přírodovědná. 1. vyd.. Most : Okresní muzeum, 1990. 61 s.

Sborník Okresního muzea v Mostě. Řada přírodovědná. Č. 13 - 14 (1991 -1992). 1. vyd.. Most : Okresní muzeum, 1993. 108 s.

Sborník Oblastního muzea v Mostě. Řada přírodovědná. Most : Oblastní muzeum v Mostě, 2003-    . --    sv.

Další čísla spolu s informací o knihovně(-ách), které je mají ve svém fondu, naleznete v Souborném katalogu ČR, viz.
http://sigma.nkp.cz/F/?func=file&file_name=find-a&local_base=skc , do pole "Slova z názvu" stačí zadat část názvu tohoto sborníku.

Obor

Geografie. Geologie. Vědy o zemi

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

27.02.2008 12:42

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu