lokalita Borek (Domažlicko)

Text dotazu

Dobrý den, dělám bakalářskou práci o houbách. Mapuji lesní lokalitu na okrese Domažlice mezi obcemi Osvračín a Hlohová, která se nazýva Borek (ale jedná se spíše o místní název). Jelikož mám v práci zpracovat i různé charakteristiky lokality (geologickou, pedologickou, faunistickou, floristickou, klimatickou, hydrologickou a antropické vlivy)
chtěl bych požádat o doporučení nějaké literatury týkající se přibližně mnou zpracovávaného území. Děkuji

Odpověď

Dobrý den, ve fondu Národní knihovny ČR jsme k Vašemu dotazu nalezli následující
publikace:

1) Řehoř, František. Přehled historické geologie a regionální geologie České republiky. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 1998. ISBN 80-7042-755-8.

2) Vejnar, Zdeněk a kol. Geologie domažlické oblasti. Praha: Ústřední ústav geologický, 1984.

3) Sborník Muzea Chodska Domažlice, 1997. Str. 39 - Přírodní poměry okresu Domažlice.

4) Vycházka po lesích Královského města Domažlic po 100 letech : 26. srpna 2003 Domažlice, Babylon, Čerchov : sborník referátů z celostátního semináře. -- [Praha] : Česká lesnická společnost, 2003. -- 59 s. ; 21 cm. - referáty na str. 10 a 18

5) Voda pro Klatovy a Domažlice. Praha: Státní zemědělské nakladatelství, 1983.

6) Český les: příroda, historie, život. Praha: Nakladatelství Miloš Uhlíř - Baset, 2005. ISBN 80-7340-065-0.

7) Vlastivědný sborník. Roč. II., sv. VI., Systematických monografií měst, městeček a památných míst v zemích Koruny české sv. XVI. Domažlice / Jos. Bělohlav. -- Praha : Jos. Bělohlav, 1911. -- 19 l. ; il., mapy ; 8°

8) Rostlinné útvary a společenstvo v domažlickém okresu : II. dílu Květeny Plzeňska část 7 / Podle svých zkušeností popisuje František Maloch ; S dodatkem o houbách tamtéž od řed. V. Melzera. -- V Plzni : nákladem vlastním, 1935. -- 58 - [II] s. ; 8°

Zmíněné publikace si můžete vyhledat v elektronickém katalogu NK ČR - bázi NKC (http://sigma.nkp.cz/cze/nkc) podle autora nebo názvu. Údaje o možnostech výpůjčky naleznete pod ikonkou Exempláře. Pokud jste registrovaným čtenářem naší knihovny, můžete si dokumenty objednat přímo z tohoto katalogu pomocí odkazu objednat. V případě, že naším čtenářem nejste a měl byste o registraci zájem, více informací naleznete na adrese
http://www.nkp.cz/pages/page.php3?nazev=Jak_to_tady_chodi&submenu3=98 .
Dostupnost těchto dokumentů v jiných knihovnách je možné zjistit pomocí Souborného katalogu ČR (http://sigma.nkp.cz/cze/skc), při otevření úplného záznamu dokumentu v návěští "Ve fondu".
Poslední jmenovaná publikace je dostupná pouze prostřednictvím naskenovaných katalogů Katif (http://katif.nkp.cz), kde v záložce Katalogy zvolíte Generální katalog I, poté skříň Luci-Marw, zásuvku Mallo-Manč, číslo záznamu 179, signatura 54 E 3600. Dokument si můžete také ihned objednat k prezenčnímu studiu do studovny přes odkaz Objednat titul.

Odborné články a příspěvky ze sborníků také můžete nalézt v následujících
bibliografiích:

* Geologická bibliografie ČR (Česká geologická služba) - http://www.geology.cz/app/knihovna/hbibli.pl
* Rejtharová, Alena. Geologie a mineralogie západních Čech. Plzeň: Státní vědecká knihovna, 1968.
* Futák, J.; Domin, K. Bibliografia k flóre ČSR, do r. 1952. Bratislava: Slovenská akadémia vied, 1960 (záznamy rozčleněny i geograficky)
* Bibliographia botanica čechoslovaca : 1991-1992 / Jana Husáková, Ludmila Kirschnerová. -- Průhonice : Akademie věd České republiky, Botanický ústav, 1997. -- 234 s. ; 21 cm
* Bibliographia botanica Čechica. -- Průhonice : Botanický ústav AV ČR, [1967]-    . --    sv. ; 21 cm

Doporučovali bychom Vám obrátit se i na regionální informační instituce, které mají k dispozici literaturu vztahující se k regionu: Městská knihovna Boženy Němcové Domažlice (http://mekbn.domazlice.info/mestska-knihovna-bozeny-nemcove-domazlice-.html
), Muzeum Chodska v Domažlicích (http://www.muzeum-chodska.com), Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje (http://www.svkpl.cz/), Západočeské muzeum v Plzni - Přírodovědné oddělení (http://www.zcm.cz/index.php?page=prirodoveda).

Obor

Geografie. Geologie. Vědy o zemi

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

27.02.2008 12:57

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu