LNCS (Lecture Notes in Computer Science)

Text dotazu

Dobrý den, potřebovala bych získat doklad a vysvětlení toho, o jaký druh publikace se jedná v případě tištené verze Lecture Notes in Computer Science? Je to časopis (s impact faktorem), sborník či soubor monografií? Jde mi o to, co má uvést akademický pracovník do výpisu publikací pro hodnocení vědy a výzkumu, pokud do Lecture Notes in Computer Science přispívá? Přispívá do časopisu, sborníku...atd.?

Odpověď

Podíváme-li se na podstatné znaky publikace „Lecture Notes in Computer Science“ (ve zkratce LNCS) jako celku, pak ji identifikujeme jako jeden veliký seriál složený z dílčích monografických částí. V katalogizační terminologii jsou takové publikace označovány termínem „nepravá periodika“, tedy publikace, které vykazují znaky seriálů i monografií zároveň. Těžce a hlavně nejednotně se katalogizují nebo citují po celém světě (to je objektivní stav).
Seriálová publikace LNCS má přidělen identifikátor ISSN (ISSN se podle politiky Mezinárodního centra ISSN přiděluje nejen časopisům, ale také například edicím, v případě LNCS lze hovořit o edici monografií, popřípadě řadě monografií, protože existují i další tematické řady seriálu „Lecture Notes“). Jednotlivé svazky jsou zároveň monografiemi (sborníky), proto mají přidělován identifikátor ISBN.
Pokud jde o nějaké rozumné citováni či vykazováni v publikačních databázích nebo publikačních seznamech, pak lze nabídnout dvě možná řešení, první je logicky správné, druhé je spíše pragmatické (z hlediska identifikace neodpovídá realitě), připravené dle vzoru databází citačních rejstříků ISI (WOS):
1. Logicky správnější je popis článku, resp. statě uveřejněné v rámci LNCS jako příspěvku do monografické publikace (sborníku) v intencích čl. 4.3.2 normy ČSN ISO 690. Vytváří se tudíž záznam tak, že je nejdříve popsán článek/stať (tj. autoři a název článku/statě), následuje částice In a dále název sborníku (LNCS mají výraznou titulní stránku s příslušnými údaji, další preliminária zahrnují také kód ISBN); za vydavatelskými údaji následuje rozsah stran a pro úplnost lze připojit i údaje o edici, tj. název edice a příslušné číslo svazku. Na konci by měl být připojen alespoň kód ISBN (identifikuje monografickou publikaci). V současnosti se začíná v síťovém prostředí prosazovat již ale také konkrétní identifikátor článku DOI (standardní číslo článku v dále uvedeném příkladě je DOI 10.1007/11567646_6).
Příklad záznamu článku/stati z LNSC (podle ČSN ISO 690):
NIU, Yan and POSTON, Tim. Using an Oriented PDE to Repair Image Textures. In Variational, geometric, and level set methods in computer vision : third international workshop, VLSM 2005, Beijing, China, October 16, 2005 : proceedings. Nikos Paragios aj. (eds.). Berlin : Springer, 2005, s. 61-72. Lecture notes in computer science, 3752/2005. ISBN 3-540-29348-5.
2. Utilitárně a pragmaticky by bylo možné popsat článek/stať uveřejněnou v LNSC jako článek v časopise. Takto k tomu přistupují i pracovníci ISI, v databázi citačních rejstříků (SCI aj.), dostupné online v systému WOK/WOS, můžeme vidět záznamy z LNCS ve zkráceném nebo úplném výstupním prezentačním formátu jako záznamy článků. Jde o jednoduché řešení, ISI totiž zařadilo k excerpci LNCS jako „časopisecky“ zdroj (viz index úplných názvů časopisů). Jak je známo, akviziční a excerpční politika ISI se v zásadě týká jen vědeckých časopisů, nikoliv monografii. Výše uvedený záznam se v bázi WOS vyskytuje ve dvou formách (typický je vlastní styl a formalizace bibliografických dat ISI):
A) Zkrácené:
Niu Y, Poston T
Using an oriented PDE to repair image textures
LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE 3752: 61-72 2005
B) Úplné:
Niu Y, Poston T
Using an oriented PDE to repair image textures
LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE 3752: 61-72 2005
Source: VARIATIONAL, GEOMETRIC, AND LEVEL SET METHODS IN COMPUTER VISION, PROCEEDINGS LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE 3752: 61-72 2005
ISSN 0302-9743
V intencích normy ČSN ISO 690 (čl. 4.4) by tedy výše prezentovaný záznam mohl vypadat následujícím způsobem (neodpovídá však realitě publikace LNSC):
NIU, Yan and POSTON, Tim. Using an Oriented PDE to Repair Image Textures. Lecture notes in computer science. 2005, 3752, s. 61-72. ISSN 0302-9743.
K problému tazatelky: žádá důkazy, že může pro potřeby výkazů publikační činnosti vykazovat články z LNCS jako články z časopisu. Určitý důkaz existuje -- v databázi systému citačních rejstříků ISI SCI (WOS). Je potřeba jiných důkazů? V případě že příslušná vědecká, evaluační či jiná komise nechce přiznat článkům či statím z monografických publikací typu LNCS 10 bodů (jako článkům z klasických časopisů), doporučuji připravit záznamy jako záznamy článků. Proč by mel být vědec šizen (vědecká hodnota článků z LNCS je stejná jako hodnota článků z klasického časopisu)? Optimálnější by bylo přehodnocení kritérií pro přidělování bodů, to však musí řešit někdo jiný.
PhDr. Eva Bratková
Eva.Bratková@ff.cuni.cz
Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK v Praze
(kopie odpovědi s grafickou úpravou v příloze)

Obor

Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

30.01.2008 16:15

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu