Literatura - zaměstnanost

Text dotazu

Dobrý den, obracím se na Vás se žádostí o pomoc při
výběru literatury k vypracování seminární práce na téma: Role politiky
zaměstnanosti v regionálním rozvoji. Jde o literaturu, která by se zabývala
nezaměstnaností, aktivní-pasivní politikou zaměstnanosti... Děkuji za
vyřízení mého dotazu.

Odpověď

Dobrý den,

pro vyhledání literatury na téma "Role politiky zaměstnanosti v regionálním vývoji" Vám můžeme doporučit následující zdroje NK ČR:

* Elektronický katalog NK ČR - báze NKC (http://sigma.nkp.cz/cze/nkc

)  - katalog obsahuje záznamy české literatury od roku1900 a zahraniční literatury od roku 1995, záznamy starších dokumentů jsou průběžně doplňovány

*  ANL - Články v českých novinách, časopisech a sbornících

(http://sigma.nkp.cz/cze/anl

) - databáze obsahuje záznamy článků od roku 1991. Báze ANL je všeobecná, tj. pokrývá všechny obory, články jsou do této databáze vybírány podle předem stanovených kritérií, tj.databáze neobsahuje informace o všech článcích vydaných v českém tisku.

* Anopress (http://www.anopress.cz

) - databáze firmy Anopress IT a.s.

(http://www.anopress.cz/web/pages/firma/onas.aspx

) obsahuje plné texty článků převáždě z denního tisku, obsažena jsou však i některá odborná periodika, NK ČR má dostupný archiv od roku 1996. Anopress je v NK ČR přístupný pro uživatele s platným čtenářským průkazem NK ČR.

Způsob vyhledávání v bázích NKC a ANL je velmi podobný, v rolovacím menu stačí  zvolit vyhledávání v poli Předmět (klíčová slova) a do dalšího pole zapsat klíčové slovo, které hledáte - např. politika zaměstnanosti. U báze NKC je navíc  možné hledání ještě zúžit na konkrétní druh dokumentu (např.

pouze na knihy) a dokumenty v českém jazyce (zatrhávací políčko). V obou bázích můžete používat znak ? pro pravostranné rozšíření zadaného slova, tj.

např. zaměstnan?. Pokud do vyhledávacího formuláře zadáte více slov, bude systém hledat takové záznamy, které obsahují všechna zadaná slova. U záznamů české odborné literatury cca od roku 2007 naleznete v bázi NKC i odkazy na naskenovaný obsah knihy, který Vám může pomoci při rozhodování, zda je kniha vhodná pro vaši práci. V naskenovaných obsazích je také  možné vyhledávat, ve vyhledávacím formuláři báze NKC stačí v rolovacím menu zvolit možnost hledat ve Slovech z obsahu (table of contents).

Knihy, které si na základě vyhledávání v bázi NKC vyberete, je možné studovat v NK ČR, většinu publikací však nelze vypůjčit mimo budovu NK ČR.

Informace o počtu dostupných exemplářů naleznete u každé publikace pod ikonkou knih. Zde je uvedeno, zda je kniha dostupná pouze pro studium v NK ČR (ve sloupci Možnost výpůjčky je uvedeno "do studovny"),  pro výpůjčku i mimo budovu NK ČR (ve sloupci Možnost výpůjčky je uvedeno "na 30 dní") nebo je součástí příruční knihovny některé studovny (ve sloupci Možnost výpůjčky je uvedeno "ve studovně", dále je uveden název studovny a značka studovny).

Pro studium knih, které jsou uloženy v příručních knihovnách jednotlivých studoven, stačí platná jednodenní vstupenka. Většinu publikací  je však nutné předem objednat ze skladiště, k objednávce a následnému studiu je nezbytný platný roční čtenářský průkaz NK ČR (http://www.nkp.cz/pages/page.php3?nazev=Jak_to_tady_chodi&submenu3=98

).

Vedle zmíněné plnotextové databáze Anopress existuje v ČR i obdobná databáze MediaSearch, kterou provozuje firma Newton Media (http://www.newtonmedia.cz/media-monitoring-mediasearch-mediareport

). NK ČR k této databázi nemá přístup, nicméně i tato báze je dostupná v některých českých knihovnách.

Dalším zdrojem informací by mohl být i  volně dostupný online katalog

(http://praha.vupsv.cz/webisnt/cicsonew.htm) knihvny Výzkumného ústavu práce a sociálních služeb (http://www.vupsv.cz/index.php?p=charakteristika_a_cinnost&site=default

).

Tento katalog obsahuje i záznamy článků a to jak českých, tak zahraničních.

Vedle výše uvedených zdrojů nabízí NK ČR svým registrovaným uživatelům řadu licencovaných online databází (http://www.nkp.cz/pages/page.php3?page=sluz_infozdroje_han.php3), až na několik výjimek je možné tyto databáze využívat i mimo NK ČR prostřednictvím tzv. vzdáleného přístupu (http://www.nkp.cz/pages/page.php3?nazev=Licencovane_online_databaze&submenu 3=104). Vzhledem k tomu, že literaturu hledáte pro potřeby seminární práce, doporučili bychom Vám využít i knihovnu na vaší vysoké škole, fakultě či katedře.

Obor

Informace o vydaných dokumentech

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

02.02.2010 10:45

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu